Woensdag 13 juli 2016

Laat de tekst voorlezen

'VERGETEN KINDEREN' NOG NIET NAAR JEUGDWET.

bron: Redactioneel/Ieder(in).

door: Ton van Vugt.

Bijna 2400 kinderen met een zware verstandelijk beperking dreigden per 1 januari 2017 in de Jeugdwet terecht te komen. Ieder(in) waarschuwde herhaaldelijk dat gemeenten er niet op toegerust zijn om deze kinderen passende hulp te bieden. Staatssecretaris Van Rijn heeft nu laten weten dat de kinderen voorlopig in de Wlz blijven. Hun overgangsrecht wordt verlengd tot 1 juli 2017.

Het CIZ is klaar met het indiceren van kinderen uit de zogenaamde ‘vergeten groep’. Veel van die kinderen krijgen geen toegang tot de Wet langdurige zorg, maar moeten naar de Jeugdwet. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om kinderen met zware meervoudige handicaps die zijn aangewezen op gespecialiseerde kinderdagcentra (KDC’s).

Ieder(in) waarschuwde ervoor dat veel gemeenten onvoldoende kennis hebben van deze gecompliceerde problematiek. Dat ze daardoor deze zorg vermoedelijk niet tijdig inkopen en dat ze er vervolgens ook nog op bezuinigen. Dit zal onvermijdelijk leiden tot kwaliteitsvermindering bij de KDC’s.

Zorg thuis.

Daarnaast wordt het ook voor de ouders lastiger als ze van gemeenten afhankelijk worden. Veel kinderen hebben namelijk ook thuis zorg nodig. Gemeenten zijn terughoudend bij het verstrekken van pgb’s voor deze zorg thuis. Bovendien hanteren ze vaak aanzienlijk lagere tarieven.

Blijvende oplossing nodig.

Ieder(in) is blij dat ouders en kinderen nog even lucht krijgen door het verlengen van de overgangsregeling. Maar dit is geen blijvende oplossing. Ieder(in) wil dat er opnieuw wordt gekeken wat de beste oplossing voor deze kinderen is.

Even voor de duidelijkheid: het CIZ hanteert nu een afwegingskader voor de Wlz dat uitgaat van volwassenen. Voor kinderen is dit afwegingskader niet geschikt. De Kamer heeft daarom aangedrongen op een apart afwegingskader voor kinderen.

Ieder(in) wil dat bovenstaande kinderen in de Wlz blijven totdat dit afwegingskader er is en dan opnieuw worden beoordeeld.

Meer nieuws vandaag:

Afgelopen week:

Website mogelijk gemaakt door:

Deze website is een dienst van:

HN heeft de ANBI-status:

IBAN: NL09RABO0158802764

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-nieuwsbrief Juni 2016

Handicap Nationaal

Otto Copesstraat 83

5213 GK 's-Hertogenbosch

Telefoon: 06 - 123 90 746

Fax: 073 - 850 81 88

E-mail: [email protected]

IBAN: NL09RABO0158802764

KvK Nummer: 51372266

RSIN Nummer: 823247521

GeefGratis Nummer: 5105

Impressum