06 - 123 90 746 Otto Copesstraat 83, 5213 GK 's-Hertogenbosch
Lees voor / Lees mee
Woensdag, 9. Januari 2019

Gebruik social media leidt niet tot psychische of slaapproblemen.

Bron: Redactioneel/ICThealth.nl.

Gebruik van sociale media leidt niet tot slaap- en psychische problemen op de korte of langere termijn. Dat blijkt uit grootschalig Nederlands onderzoek. Bij geen enkele leeftijdsgroep is sprake van een negatieve invloed van gebruik van sociale media. Ook bij eenzame mensen leidt dit gebruik niet tot meer problemen. Wél zijn er aanwijzingen voor een omgekeerd verband. Mensen met psychische of slaapproblemen zouden vaker sociale media gebruiken.

Gebruik social media leidt niet tot psychische of slaapproblemen Het gebruik van social media leidt niet tot meer psychische of slaapproblemen. Dat blijkt uit een omvangrijk onderzoek van CentERdata, Tilburg University en de Universiteit van Pavia.

Dit zijn de belangrijkste uitkomsten van een groot longitudinaal onderzoek van onderzoeksinstituut CentERdata, Tilburg University en de Universiteit van Pavia. De uitkomsten zijn gebaseerd op een representatieve steekproef uit de Nederlandse bevolking (3.486 Nederlanders van 16 jaar en ouder). Volgens de betrokken partijen is niet eerder zo’n omvangrijk onderzoek naar dit onderwerp uitgevoerd.

Mate gebruik centraal.

Met een tussenpoos van een jaar is tweemaal uitgebreid aan de onderzoeksdeelnemers gevraagd of ze gebruikmaken van sociale media (zoals WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram, SnapChat). Daarbij werd vooral ingegaan op hoe vaak ze chatten en hoe vaak ze berichten of boodschappen lezen of plaatsen.

Tegelijk zijn psychische en slaapproblemen en eenzaamheid in de periode vóór en ná de twee enquête-momenten in kaart gebracht. Of méér gebruik van sociale media samenhangt met méér psychische en slaapproblemen op de korte of langere termijn, is onder meer onderzocht binnen de gehele onderzoeksgroep, binnen verschillende leeftijdscategorieën, en bij mensen die voorheen wel of niet eenzaam waren.

Geen toename problemen.

De resultaten tonen dat mensen die méér gebruik maken van sociale media, niet méér psychische of slaapproblemen hebben op de korte (circa één maand) of langere termijn (circa één jaar). In de achterliggende analyses is rekening gehouden met bestaande psychische problemen, slaapproblemen en eenzaamheid in de periode ervóór, zo stellen de onderzoekers. Daarmee wordt volgens hen voorkomen dat verkeerde conclusies worden getrokken.

Wanneer geen rekening wordt gehouden met reeds bestaande problemen, dan lijken mensen die veel sociale media gebruiken wel meer psychische en slaapproblemen op de korte en langere termijn te hebben. Dit zou verklaren waarom sommige studies die geen rekening houden met al bestaande problemen, wél een effect van sociale media gebruik lijken te vinden. De uitkomsten suggereren verder dat mensen met psychische of slaapproblemen wel vaker sociale media (gaan) gebruiken.

Potitieve invloed social media.

Diverse recente studies tonen aan dat social media een positieve invloed kunnen hebben op het gebied van geestelijke gezondheid. Zo kan het delen van negatieve emoties door jongeren via social media en feedback die er op wordt gegeven, leiden tot het bijstellen van deze emoties. Dat kwam vorig jaar december naar voren uit promotieonderzoek van communicatiewetenschapper Carmina Rodríguez Hidalgo aan de UvA.

In oktober 2018 bleek volgens een proefschrift waarop Edin Smailhodzic aan de Rijksuniversiteit Groningen promoveerde dat onderling contact tussen patiënten via social media leidt tot een betere relatie met de zorgverlener. Vooral wanneer de online interactie van chronisch zieken gericht is op het uitwisselen van emotionele steun, kan dat de band van patiënten met hun dokter versterken.

Publicatie studie.

Een publicatie over de studie naar social media is net verschenen in het wetenschappelijke tijdschrift Computers in Human Behavior: Does social networking sites use predict mental health and sleep problems when prior problems and loneliness are taken into account? A population-based prospective study. In: Computers in Human Behavior. Auteurs zijn: Velden, P.G. van der, Setti, I., Das, M., & Meulen, E. van der (2019).

► Sociale media en slaapproblemen:

Meer nieuws vandaag:

Afgelopen week:

Goedenavond

HN heeft de ANBI-status:

IBAN: NL09RABO0158802764

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-nieuwsbrief December

Handicap Nationaal

Otto Copesstraat 83

5213 GK 's-Hertogenbosch

Telefoon: 06 - 123 90 746

Fax: 073 - 850 81 88

E-mail: info@handicapnationaal.nl

IBAN: NL09RABO0158802764

KvK Nummer: 51372266

RSIN Nummer: 823247521

GeefGratis Nummer: 5105

Onze website maakt gebruik van cookies: Wij plaatsen cookies om het gebruik van de website te analyseren en om het mogelijk te maken inhoud via social media te delen. De website maakt ook gebruik van functies van derden die mogelijk cookies kunnen plaatsen. Door op [OK] te klikken of gebruik te blijven maken van de site stemt u in met het plaatsen hiervan. In onze disclaimer/privacybeleid leest u hier meer over.