Goedemorgen

Laatste 5 updates:

ONLINE DONEREN
Woensdag, 8. Juli 2020

NIEUW EXAMENMODEL HERREGISTRATIE IN AANTOCHT

Bron: ActiZ

Voor verpleegkundigen die voor de BIG- herregistratie niet voldoen aan de werkervaringseis bestaat de mogelijkheid zich te laten herregistreren via het doen van een examen (zo nodig voorafgegaan door scholing). Zie Bigherregisttratievp. Deze wijze van examineren gaat veranderen.

Hieronder beschrijven we de belangrijkste wijzigingen in examineren ten opzichte van de huidige systematiek en over de wijze waarop de overgangssituatie (van huidig naar nieuw) is ingericht.

Belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het huidige examen:

1. Alle examenitems zijn vernieuwd.

2. Naast een theoretisch examen, dat branche-breed is, worden ook vaardigheden en het klinisch redeneren geëxamineerd.

3. De vaardigheden en het klinisch redeneren zijn afgestemd op de door de kandidaat aan te geven branche (en daarmee ‘branche-specifiek’).

Overgang van huidige naar nieuwe vorm van examineren

De overgang is als volgt ingericht:

1. De huidige wijze van examineren wordt tot en met eind 2020 gehandhaafd.

2. In 2020 vindt een pilot plaats met de nieuwe wijze van examineren. Opleiders die hebben deelgenomen aan de werkgroep en klankbordgroep kunnen deelnemen aan de pilot.

3. Vanaf januari 2021 wordt enkel nog de nieuwe wijze van examineren aangeboden.

De examenmomenten voor 2021 worden later dit jaar bekendgemaakt.

► Herregistratie-eisen voor geneeskundig specialisten en profielartsen:

DEEL DIT ARTIKEL VIA SOCIAL MEDIA: