06 - 123 90 746 Otto Copesstraat 83, 5213 GK 's-Hertogenbosch
Woensdag, 24. Juli 2019

NZa publiceert regelgeving 2020 voor eerstelijns verblijf.

Bron: Redactioneel/NZa/ActiZ.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft haar regelgeving voor het eerstelijns verblijf 2020 gepubliceerd. In de Beleidsregel eerstelijnsverblijf is opgenomen dat de kosten voor geneesmiddelen geen onderdeel vormen van de integrale elv-tarieven. Afgezien van deze wijziging is het beleid voor het eerstelijnsverblijf niet verandert ten opzichte van het lopende jaar.

De NZa heeft voor de regelgeving van het eerstelijns verblijf, de volgende documenten vastgesteld:

Beleidsregel eerstelijnsverblijf (BR/REG 20115)

Prestatie- en tariefbeschikking eerstelijnsverblijf (TB/REG-20613-01)

De NZa heeft daarnaast op haar website een aantal veelgestelde vragen eerstelijnsverblijf toegevoegd.

Tarieven eerstelijnsverblijf 2020.

De farmaceutische kosten vormen sinds 2019 geen onderdeel meer van het integrale elv tarief.

In berekende kostprijzen ,die de basis hebben gevormd voor de totstandkoming van de elv tarieven in 2019, zaten echter nog kosten voor geneesmiddelen verdisconteerd. Deze kosten zijn in de elv tarieven voor 2020 verder geschoond.

Inzet ActiZ tbv tarieven en regelgeving eerstelijnsverblijf.

Sinds de overheveling van het eerstelijnsverblijf naar de Zorgverzekeringswet in 2017 is een belangrijk terugkerend signaal dat de elv tarieven onvoldoende ruimte bieden voor de benodigde inzet van zorg en behandeling. ActiZ heeft VWS, NZa en ZN meerdere malen opgeroepen de signalen over de te krappe tarieven elv serieus te nemen. Voor 2020 heeft dit helaas nog niet geleid tot de gewenste wijzigingen in tariefstelling en wet- en regelgeving.

De gesprekken over de krappe tarieven elv en het scheppen van de juiste randvoorwaarden voor een goede uitvoer van het eerstelijnsverblijf lopen de komende periode door. ActiZ zal daar de volgende onderwerpen opnieuw onder de aandacht brengen:

Stimuleer de inzet van experimenten van het elv ten behoeve van de benodigde verdere uitkristallisering van de zorginhoud en de praktijkvariatie die het eerstelijnsverblijf nu nog kent. Dit is essentieel voor de toekomstige tariefonderbouwing van deze zorgvorm.

Stel een ELV monitor waarmee de ontwikkelingen binnen het elv en het contracteringsproces in beeld worden gebracht. Dit kan het veld en stakeholders voorzien van objectiveerbare data.

Start op korte termijn een vervolg (registratie) onderzoek, waarin de signalen over ontoereikende tarieven, maar ook gewenste ruimte in wet- en regelgeving voor o.a. de inzet van de gespecialiseerde verpleging, bekostiging consultatie SO bij elv laag complex, maar ook het bekostigen van een elv opname in de avonduren meegenomen wordt in aanloop naar de toekomstige tariefopbouw elv.

► Waardevol leven:

Meer nieuws vandaag:

Updates afgelopen week:

Goedenacht

HN heeft de ANBI-status:

IBAN: NL09RABO0158802764

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-nieuwsbrief juni 2019

Handicap Nationaal

Otto Copesstraat 83

5213 GK 's-Hertogenbosch

Telefoon: 06 - 123 90 746

Fax: 073 - 850 81 88

E-mail: info@handicapnationaal.nl

IBAN: NL09RABO0158802764

KvK Nummer: 51372266

RSIN Nummer: 823247521

GeefGratis Nummer: 5105

website security

Onze website maakt gebruik van cookies: Wij plaatsen cookies om het gebruik van de website te analyseren en om het mogelijk te maken inhoud via social media te delen. De website maakt ook gebruik van functies van derden die mogelijk cookies kunnen plaatsen. Door op [OK] te klikken of gebruik te blijven maken van de site stemt u in met het plaatsen hiervan. In onze disclaimer/privacybeleid leest u hier meer over.