06 - 123 90 746 Otto Copesstraat 83, 5213 GK 's-Hertogenbosch
Woensdag, 24. Juli 2019

Maagverkleining door obesitaschirurgie of bariatrische heelkunde: hoe en voor wie?

Bron: Redactioneel/Gezondheid.be.

Elk jaar laten in België naar schatting zowat 15.000 mensen zich opereren om gewicht te verliezen. De voorbije vijf jaar is het aantal maagoperaties meer dan verdubbeld.

Doel van obesitaschirurgie of bariatrische heelkunde (van het Griekse baros, wat 'gewicht' betekent) is het sterk en langdurig verlagen van het lichaamsgewicht. Uit vele studies is gebleken dat een dergelijke ingreep de grootste kans biedt op een succesvolle aanpak van de individuele patiënt met ernstige obesitas, en om de daarmee gepaard gaande gezondheidsproblemen (zoals diabetes, slaapapneu, hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten…) te verlagen. Afhankelijk van de gebruikte techniek en van persoonlijke kenmerken, bedraagt het gewichtsverlies na 6 tot 12 maanden tussen 30 en 80%. In principe is dit gewichtsverlies definitief, maar bij veel patiënten ontstaat na verloop van tijd toch opnieuw gewichtstoename, vaak ten gevolge van verslechterende eetgewoontes en gebrek aan beweging.

Obesitaschirurgie is niet alleen fysiek ingrijpend. Er zijn, zoals bij elke operatie, ook risico’s aan verbonden én het heeft een enorme impact op jouw levensstijl. Het is dus géén cosmetische ingreep maar een methode om de gezondheidsproblemen ten gevolge van overgewicht, te verminderen.

Daarom is een dergelijke operatie alleen bestemd voor ernstig zwaarlijvige mensen die al alles geprobeerd hebben om te vermageren. Bespreek dit dan ook eerst uitvoerig met jouw huisarts.

In de ziekenhuizen waar dergelijke ingrepen worden uitgevoerd, zal je vooraf uitgebreid onderzocht worden door een interdisciplinair team van o.m. artsen, diëtisten, psychologen enz. om na te gaan of bariatrische heelkunde voor jou een goede optie is en om te controleren of jij fysiek en mentaal een dergelijke ingreep aankunt en of er geen medische tegenaanwijzingen bestaan.

Je moet bovendien beseffen én aanvaarden dat je na de operatie levenslang je eet- en drinkgewoonten moet aanpassen. Je mag de operatie dan ook niet beschouwen als een wondermiddel of tovermiddel maar als een hulpmiddel waarbij, in combinatie met voedingsaanpassingen en meer beweging, een succesvolle aanpak van de obesitas bekomen wordt.

Wie komt in aanmerking voor obesitaschirurgie?

Obesitaschirurgie is in België streng gereglementeerd. Het wordt alleen terugbetaald door de ziekteverzekering als aan volgende voorwaarden is voldaan:

Minimumleeftijd 18 jaar

BMI van 40 of meer.

Of BMI vanaf 35 met minstens één van de volgende criteria: andere aandoeningen:

• diabetes

• obstructief slaapapneusyndroom (tijdens de slaap wordt de adem te lang ingehouden waardoor de slaapkwaliteit slecht wordt en dus vermoeidheid optreedt overdag)

• hoge bloeddruk ( > 140/90 mm Hg) ondanks inname van 3 verschillende geneesmiddelen.

• heringreep na een eerdere mislukte ingreep.

Je moet het afgelopen jaar een dieet hebben gevolgd dat geregistreerd is en onvoldoende resultaat heeft opgeleverd..

Goedkeuring door een multidisciplinair team (chirurg, psycholoog, endocrinoloog, diëtist…).

Alleen in speciale omstandigheden wordt daarvan afgeweken, maar dan moet je de ingreep wel volledig zelf betalen. Zo worden er geregeld ook minderjarigen geopereerd, maar die komen dus niet in aanmerking voor terugbetaling. Het ziekenfonds of de ziekteverzekering betaalt vermageringsingrepen niet volledig terug, ook niet als je aan alle criteria voldoet. Je moet zelf een deel bijpassen. In de meeste gevallen betaalt een bijkomende hospitalisatieverzekering een deel van deze opleg. Contacteer je verzekeringsmakelaar voor meer informatie. Sommige ingrepen worden zelfs helemaal niet terugbetaald. Informeer je alleszins vooraf zeer goed wat de ingreep zal kosten (bijvoorbeeld indien je een eenpersoonskamer wenst) en hoeveel het ziekenfonds terugbetaalt. Er bestaan grote verschillen in kostprijs tussen de verschillende ziekenhuizen.

Tegenindicaties: wanneer kom je niet in aanmerking voor obesitaschirurgie?

In bepaalde omstandigheden wordt bariatrische heelkunde afgeraden.

• Je bent ouder dan 65;

• Wanneer het overgewicht te wijten is aan een hormonale aandoening of een genetische afwijking;

• Bij overdreven alcohol- en/of druggebruik;

• Bij patiënten met een ernstige hart-, vaat- of longaandoening (omwille van de verdoving);

• Bij patiënten met sterk verminderde intellectuele capaciteiten of bepaalde psychiatrische afwijkingen (bv. een ernstige depressie);

• Bij patiënten met bepaalde eetstoornissen (bv. boulimie);

• Bij een te lage BMI (minder dan 35 BMI);

• Bij zwangerschap op het ogenblik van de ingreep of zwangerschapswens in het jaar (in sommige ziekenhuizen 2 jaar) volgend op de ingreep.

Voorbereidende onderzoeken.

Voor de operatie worden een aantal onderzoeken uitgevoerd afhankelijk van je leeftijd en van je gezondheidstoestand.

• Algemeen lichamelijk onderzoek;

• Bloed- en eventueel urineonderzoek;

• Elektrocardiogram (= ECG = hartfilm);

• RX-foto van de longen;

• Echo van de lever om na te kijken of je galstenen hebt en of er abnormale vetopstapeling in de lever aanwezig is;

• Gastroscopie: een onderzoek waarbij met een dun buisje in de maag en de twaalfvingerige darm (= eerste deel van de dunne darm) gekeken wordt om onder andere slokdarmontsteking, maagzweren of een infectie met Helicobacter pylori (bacterie die een hogere kans geeft op maagzweren) uit te sluiten;

• Soms een uitgebreid hart- en/of longonderzoek;

• Psychologisch onderzoek;

• Een endocrinologisch onderzoek

• Evaluatie door diëtist.

De verschillende operatietechnieken.

Er bestaan verschillende operatietechnieken die elk hun voor- en nadelen hebben. Bespreek dit uitvoerig met je chirurg en vraag eventueel een tweede mening in een ander ziekenhuis. Baseer je niet te veel op wat op internetfora wordt beweerd omdat daar nogal wat onzin wordt verteld.

Er bestaan schematisch drie soorten bariatrische ingrepen:

• Restrictieve ingrepen die ervoor zorgen dat er minder eten in de maag kan en er snel een verzadigingsgevoel optreedt. Na een paar happen voel je een vol, soms onaangenaam gevoel. Als je meer zou eten, neemt dit volle gevoel toe en kan het zijn dat je moet overgeven.

• Malabsorptieve ingrepen waardoor het voedsel maar gedeeltelijk verteert. Omwille van de risico’s en mogelijke verwikkelingen worden deze technieken (zoals de bilio-pancreactische derivatie met duodenale switch (BPD-DS) of Scopinaro-ingreep) niet meer aangeraden en alleen in uitzonderlijke omstandigheden nog toegepast. Ze worden hier dan ook niet verder besproken.

• Restrictieve-malabsorptieve ingrepen: een combinatie van twee technieken waardoor de maaginhoud verkleint en de opname (of absorptie) van voedingsstoffen in de dunne darm vermindert.

Er bestaan nog meer technieken, zoals de maagballon en de maagpacemaker, maar die worden door de ziekteverzekering niet terugbetaald.

In principe worden al deze ingrepen laparoscopisch uitgevoerd, dat wil zeggen met een kijkoperatie. Dit gebeurt met een aantal kleine sneetjes in de buik in plaats van een grote snede. Hierdoor ontstaan minder complicaties en heb je minder pijn na de operatie.

Welke techniek kiezen?

Welke techniek wordt gekozen, is vooral afhankelijk van jouw persoonlijke situatie en toestand en jouw voedingspatroon.

• Voor mensen die enorme porties eten (‘volume-eters’) maar geen zoeteters zijn en die langzaam kunnen eten, wordt vaak de voorkeur gegeven aan een restrictieve ingreep.

• Voor personen die overdadige maaltijden gebruiken met veel suikerrijke en vetrijke tussendoortjes (‘zoet-eters’), en die menen dat ze na de operatie die slechte gewoonten niet kunnen laten, wordt vaak een maagomleiding of gastric bypass aangeraden.

• De gecombineerde restrictieve-malabsorptieve ingrepen leveren meestal een groter gewichtsverlies op, maar houden meer risico op complicaties en bijwerkingen in.

• Eventueel kan in overleg met de chirurg gekozen worden om bij erg zwaarlijvige mensen te beginnen met een restrictieve ingreep, zoals een maagband. Wanneer dit niet het gewenste effect heeft, kan er worden overgegaan op een maagomleiding (gastric bypass).

1. Restrictieve technieken

De restrictieve ingrepen leiden tot een verkleining van het maagvolume waardoor er minder eten in de maag kan en er sneller een verzadigingsgevoel optreedt. De vertering (absorptie) van het voedsel in het darmkanaal verloopt verder volstrekt normaal.

Deze techniek vereist een gemotiveerde patiënt, hij/zij moet zich leren aanpassen aan een nieuwe manier van eten: traag eten en vet- of calorierijke dranken en tussendoortjes vermijden. Anders kan het maagreservoir en/of de vernauwing uitzetten, en de energieopname toch te groot zijn.

verticale-gastrectomie-300.jpg 1.1. Verticale gastroplastie of verticale verkleiningsplastie (Mason-MacLean-techniek)

Bij de verticale gastroplastie wordt de voor- en achterzijde van de maag aan elkaar vastgemaakt met nietjes of een vergelijkbare techniek. Hierdoor ontstaat een kleine voormaag waardoor snel een verzadigingsgevoel optreedt.

Aan het uiteinde van de verbinding wordt een vaste siliconenring geplaatst die verhindert dat deze ruimte zich kan uitzetten en om de passage van het voedsel te vertragen. De voormaag leegt zich traag naar de rest van het maaggedeelte, waar de vertering verdergaat. De ring houdt geen vloeistoffen tegen, waardoor bijvoorbeeld hoogcalorische dranken (zoals frisdrank, chocolademelk, milkshakes enz.) doorgelaten wordt.

Voordelen verticale gastroplastie

• Deze operatie geeft goede resultaten bij ‘volume-eters’, die langzaam en rustig kunnen eten én die voldoende discipline aan de dag kunnen leggen om geen calorierijke dranken te consumeren en niet te snoepen.

• Bij deze ingreep worden er geen verbindingen van maag-dunne darm aangelegd, zodat de kans op lekkages geringer is dan bij andere technieken.

Risico’s en nadelen van verticale gastroplastie

• Zoals aan elke operatie zijn aan deze ingreep de nodige risico’s verbonden: bloeding, lekken of loslating van de naden, abces, littekenbreuk, bloedklonters en een longembolie, ontsteking van de wondjes... Hoe hoger je gewicht, hoe groter het operatierisico. Deze verwikkelingen kunnen ernstig zijn, maar zijn meestal goed te behandelen indien ze tijdig herkend worden.

• Vaak hebben patiënten last van misselijkheid en braken. Ook brandend maagzuur kan voor ongemak zorgen.

• Je moet heel gemotiveerd zijn om af te vallen. De operatie bemoeilijkt wel de inname van vast voedsel, maar alles wat je aan voeding of drank binnenkrijgt wordt wel degelijk verteerd en opgenomen in het lichaam. Als je bijvoorbeeld veel calorierijke voedingsmiddelen eet die veel vet (boter, mayonaise) of suikers (koekjes, snoep, ijs) bevatten, of suikerrijke dranken blijft drinken, heeft de maagverkleining weinig effect.

• Veel patiënten forceren hun nietjes door de voormaag zeer dikwijls tot het uiterste onder spanning te zetten. Eenmaal enkele nietjes open, is het effect van de ingreep verdwenen en komt er een snelle gewichtstoename. Dat gebeurt naar schatting bij ongeveer 30 % van de patiënten na verloop van 10 jaar.

• De ingreep is slechts gedeeltelijk omkeerbaar. De chirurg kan de siliconenband wel verwijderen.

1.2. De aanpasbare maagring, lapband of gastric banding (laproscopic adjustable gastric band)

Bij deze operatie wordt gebruik gemaakt van een holle siliconenband die rond het bovenste deel van de maag wordt aangebracht. Aan de binnenzijde van de band bevindt zich een opblaasbare ballon die in verbinding staat met een klein reservoir dat in de buikwand wordt geplaatst. De ballon is opblaasbaar via het inspuiten van vloeistof in het reservoir, waardoor de doorgang naar de maag kan aangepast worden.

Hierdoor wordt de maag als bij een zandloper in twee verdeeld, met bovenaan een klein maagzakje (‘pouch’) met een inhoud van ongeveer 20 ml. Het voedsel komt eerst terecht in de voormaag, en stroomt vervolgens door een kleine opening in de rest van de maag. Het voedsel kan er maar moeilijk door, wat het gevoel geeft alsof er niets meer bij kan. Hierdoor kan je minder eten, maar je moet je eetgewoonten wel aanpassen: traag eten, goed kauwen en stoppen wanneer je een verzadigingsgevoel hebt.

De ingreep gebeurt meestal via een kijkoperatie (laparoscopie), soms via een kijkoperatie met slechts één insnede (SILS, Single Incision Laparoscopic Surgery). Dit type ingreep gebeurt doorgaans in daghospitalisatie of met één overnachting. Deze ingreep is geschikt voor volume-eters. Snoep en vloeibaar voedsel kunnen echter nog altijd makkelijk passeren. Daarom is deze ingreep minder aangewezen voor snoepers. Deze ingreep is geen gemakkelijkheidsoplossing en vereist een grote inbreng van de patiënt. Voedingsgewoonten moeten sterk worden aangepast en de patiënt dient zich strikt aan de voedingsrichtlijnen te houden.

De populariteit van de maagband of maagring is flink gedaald omwille van de minder optimale resultaten in gewichtsafname en grotere (negatief) impact op de kwaliteit van leven (moeilijkheden met passage van vaste voeding).

Voordelen maagring

• Het is een vrij eenvoudige en relatief goedkope ingreep, waarbij niet in de maag wordt gesneden of geniet en er ook geen deel van de maag wordt verwijderd. Het risico op complicaties is dan ook kleiner dan bij andere operaties.

• De ingreep kan meestal in daghospitalisatie worden uitgevoerd, of met een opname van één nacht.

• De maagband kan steeds aangepast worden. Zo kan hij bijvoorbeeld groter gemaakt worden tijdens een zwangerschap zodat je meer kunt eten.

• Deze procedure is bovendien volledig omkeerbaar: de band kan met behulp van laparoscopie weer verwijderd worden.

• Studies hebben aangetoond dat de meerderheid van de patiënten na één jaar gemiddeld 30 tot 50% van hun overgewicht verliezen, op voorwaarde dat ze hun eetgewoonten aanpassen. Een gezonde, evenwichtige voeding met voldoende vitaminen, mineralen en voedingsvezel is absoluut noodzakelijk.

De werking van het bandje kan tenietgedaan worden door vloeibare voedingsmiddelen in te nemen die probleemloos zelfs een nauwe doorgang kunnen passeren, zoals suikerrijke frisdranken, alcohol, zoetigheden, ijs, milkshakes, enzovoort.

Risico’s en nadelen van maagring

• Zoals aan elke operatie zijn er risico’s verbonden aan het plaatsen van een maagband. Problemen zoals longontsteking en een trombosebeen komen vaker voor bij mensen met overgewicht. Om deze risico’s te verkleinen, moet je na de operatie direct uit bed.

• Mensen die veel snoepen, frisdranken of vet eten vallen niet goed af met een maagband, tenzij er een strikt dieet bij wordt gevolgd.

• Je kan veel minder eten, wat dus een aanpassing vraagt van je eetgewoonten. Het is belangrijk dat je luistert naar jouw lichaam. Er treedt heel snel een volheidsgevoel op, dit is het moment om te stoppen. Genoeg is genoeg. Het komt erop neer meermaals op een dag kleine porties te eten.

• Drink niet tijdens of vlak voor de maaltijd, want dan krijg je sneller een vol gevoel. Je drinkt ofwel een half uur voor de maaltijd ofwel een uur na de maaltijd. Bruisdranken worden afgeraden.

• Door de smalle doorgang moet je je eten alleszins goed kauwen en traag eten. Veel patiënten met een maagband hebben last met vaste voeding zoals groenten, fruit, brood, vlees... Met als gevolg dat ze vaak overschakelen op voedsel dat wel goed verdragen wordt, zoals zoetigheden, calorierijke dranken enz. Het gevolg is dat je uiteindelijk niet vermagert en bovendien ongezond eet waardoor voedingstekorten kunnen optreden. Begeleiding door een diëtist is dus absoluut nodig.

• Omdat de doorgang van het maagbandje zeer nauw is, kunnen grotere voedselbrokken blijven steken in het maagzakje voor de band. Dit kan leiden tot braken en zure oprispingen (reflux). In het ergste geval moet het maagbandje chirurgisch verwijderd worden.

• Het maagzakje kan uitzetten (= pouchdilatatie) door overmatig eten.

• De band kan verschuiven, waardoor het maagzakje en de doorgang te groot wordt. In dit geval is een nieuwe operatie nodig.

• Doordat het ballonnetje regelmatig opnieuw moet worden opgespannen, kan de band soms te los of te strak zijn, en treedt ook slijtage op waardoor hij na enkele jaren moet vervangen worden.

• De band kan te fel spannen waardoor hij in de maagwand groeit. Verwijderen van de maagring is dan noodzakelijk.

• Uiteindelijk moet de maagband na verloop van tijd bij zowat een kwart tot zelfs de helft van de patiënten aangepast of verwijderd worden.

123-obesit-gastric-sleeve-170-12.jpg

1.3. Maagverkleining of Sleeve gastrectomie

Bij deze ingreep wordt een groot deel (tot twee derde) van de maag (de grote buitenbocht) verwijderd. Qua afmeting en vorm verandert je maag van een rugbybal in een banaan. Vervolgens wordt met het resterende deel van de maag een mouwvormige (=sleeve) verbinding gemaakt tussen de slokdarm en de dunne darm. De uiteinden van de nieuwe kleine maag worden aan elkaar vast gemaakt met nietjes en genaaid. Het resterende deel van de maag, met een capaciteit van ongeveer 100 tot 150 cc (inhoud van een tas), is minder elastisch en zal dus minder uitzetten. Het voedsel kan er alleen maar doorheen, het kan er niet meer in worden opgeslagen.

De werking van de sleeve is vergelijkbaar met die van de maagring: je kan minder eten en valt daardoor af. In tegenstelling tot de maagring wordt er geen lichaamsvreemd materiaal gebruikt en is de inhoud van de restmaag groter.

Een gastric sleeve wordt soms als eerste stap uitgevoerd bij patiënten met een zeer ernstige vorm van obesitas (BMI > 60) die door hun overgewicht een verhoogd risico lopen bij een operatie. Dit wordt dan later gevolgd door een maagomleiding (gastric bypass). Op die manier verloopt de operatie veiliger.

Ook deze ingreep wordt meestal met een kijkoperatie uitgevoerd, soms via een kijkoperatie met slechts één insnede (SILS, Single Incision Laparoscopic Surgery), wat het herstel en de esthetiek ten goede komt.

Voordelen sleeve gastrectomie

• Bij de sleeve-maagverkleining wordt er geen kunststof materiaal zoals een maagband in het lichaam achtergelaten. Ook hoeven er geen verbindingen tussen organen gemaakt te worden zoals bij een maagomleiding (gastric bypass).

• De maagingang en maaguitgang blijven intact, waardoor de kans op ‘dumping’ (= inname van bepaalde voedingsstoffen zoals o.a. vetten en suikers kunnen slecht worden verdragen) gering is. De werking van de maag blijft normaal.

• De kans op complicaties zou iets lager zijn dan bij een maagomleiding (gastric bypass) omdat deze ingreep technisch makkelijker is.

• Indien je een strikt maaltijdritme volhoudt, zal deze ingreep tot fors gewichtsverlies (40 tot 80% van het overgewicht) leiden.

• Bij de sleeve gastrectomie wordt het deel van de maag verwijderd waar het hongerhormoon Ghreline wordt aangemaakt, waardoor men minder snel honger krijgt. Vooral bij patiënten die vooral grote hoeveelheden eten, is het effect van de operatie groot omdat het voortdurende hongergevoel verdwijnt.

Risico’s en nadelen sleeve gastrectomie

• De ingreep is niet geschikt voor snoepers, drinkers van zoethoudende dranken en/of alcohol omdat deze probleemloos kunnen passeren.

• Het gaat om een vrij ingrijpende techniek die dan ook de nodige risico’s inhoudt (bloeding, lekken of loslating van de naden, abces, littekenbreuk, bloedklonters en een longembolie, ontsteking van de wondjes...). Hoe hoger het gewicht, hoe groter het operatierisico. Deze verwikkelingen kunnen ernstig zijn, maar zijn meestal goed te behandelen indien ze tijdig herkend worden.

• De eerste weken na de operatie zijn van groot belang voor het vermijden van complicaties. Je moet je gedurende 3 weken aan een strikt vloeibaar dieet houden om spanning op de nietjesnaad te vermijden. Nadien stap je geleidelijk over naar vaste voeding. Porties dienen klein te blijven om uitrekking van de maag te voorkomen. Het wordt aangeraden meermaals per dag (5 à 6 keer) kleine maaltijden te eten.

• Voor deze ingreep moet je minstens 2 à 3 nachten, soms langer, in het ziekenhuis blijven.

• Deze ingreep is niet omkeerbaar aangezien een deel van de maag is verwijderd.

• Misselijkheid en braken is mogelijk.

• Na de ingreep is het belangrijk dat je je voedingsgewoonten aanpast. Een gezonde, evenwichtige voeding met voldoende vitaminen, mineralen en voedingsvezel is aangeraden.

Een consultatie bij onze diëtiste voor het nodige voedingsadvies is onontbeerlijk. Dit moet zowel voor als na de ingreep gebeuren.

• Het eten van hoogcalorische voedingsbestanddelen, vooral suikers, kan een onbehaaglijk gevoel geven (“dumping syndroom”). Dit ontstaat doordat de suikers te snel in de dunne darm terecht komen. Hierdoor zakt de bloeddruk en kan je last krijgen van hartkloppingen en zweten.

• Er kan een tekort aan ijzer, foliumzuur, vitamines en mineralen optreden. Daarom zal je in een eerste periode meestal een vitamine- en mineralensupplement moeten nemen. Op regelmatige tijdstippen wordt een bloedafname verricht om eventuele tekorten op te sporen.

• Haarverlies treedt vaak op bij snel vermageren. Ongeveer de helft van alle patiënten ondervindt dit in meer of mindere mate het eerste jaar na de ingreep. Het haarverlies is echter tijdelijk en nooit volledig.

• Na de operatie bestaat een verhoogde kans op galstenen, waarschijnlijk door verminderde inname van vetten.

• Soms kan de nieuwe maaguitgang vernauwen en aanleiding geven tot overmatig braken. Oprekken van de vernauwing via gastroscopie kan dit verhelpen. Zelden is een nieuwe operatie nodig.

• In de buurt van de nieuwe maaguitgang kan soms een maagzweer ontstaan. Dit kan men meestal behandelen met medicatie die de zuurproductie in de maag afremt.

1.4. Maagplicatuur

De maagplicatuur of gastric plication is een recente techniek waarbij de maag wordt verkleind door ze over de lengte in zichzelf te stulpen. Het uiteindelijke resultaat is te vergelijken met dat van een sleeve gastrectomie, met dit verschil dat er geen deel van de maag wordt weggesneden en er ook geen operatienaad is. Er zijn nog weinig resultaten bekend van deze ingreep, maar uit de eerste cijfers blijkt dat het gewichtsverlies kleiner is dan bij de twee vorige ingrepen. Na een maagplicatuur verliezen de meeste mensen zo’n 10 à 20 procent lichaamsgewicht. Deze ingreep wordt dan ook niet voorgesteld bij mensen met een heel hoog BMI.

1.5 Gastric Vest of maagvestsysteem

De Gastric Vest of maagvest is een nieuw systeem om de maag te verkleinen. Het wordt via een kijkoperatie ingebracht. Eerst wordt de maag geplooid, net als bij een maagplicatuur. Dat gebeurt met hechtingen. Door de geplooide maag krijgt de patiënt sneller een verzadigingsgevoel. Dan plaatst de chirurg het maagvestsysteem rond de op zichzelf geplooide maag om te voorkomen dat de maag opnieuw uitrekt. De procedure lijkt dus sterk op een sleeve gastrectomie, maar de chirurg gebruikt geen nietjes, maakt geen naad en neemt geen deel van de maag weg. Dat vermindert het risico op complicaties.

Na de plaatsing van een maagvestsysteem mag u een gewichtsverlies van 15 tot 25 procent van het startgewicht verwachten.

Als er na verloop van tijd opnieuw een gewichtstoename zou zijn, is het mogelijk om alsnog een sleeve gastrectomie of een gastric bypass uit te voeren.

1.6. Endosleeve of Endoscopische Sleeve Gastroplastiek

De endosleeve is een zeer recente techniek om de maag te verkleinen. Bij deze procedure, die onder narcose gebeurt, maakt de chirurg geen incisies in de huid. De ingreep verloopt volledig via de mond en de slokdarm. Met gespecialiseerd materiaal wordt de maagwand ingesnoerd, zodat de inhoud van de maag veel kleiner wordt.

Voordelen:

• Geen littekens.

• Korte procedure, uitgevoerd in het dagziekenhuis. Je kan dezelfde dag nog terug naar huis.

• De procedure is 100% omkeerbaar.

Nadelen

• Na een endosleeve verliezen de meeste mensen zo’n 10 à 20 procent lichaamsgewicht. Deze ingreep wordt daarom niet uitgevoerd bij heel zware mensen.

• De ingreep wordt niet terugbetaald.

► Aanmelding en het traject - Nederlandse Obesitas Kliniek:

Meer nieuws vandaag:

Updates afgelopen week:

Goedenacht

HN heeft de ANBI-status:

IBAN: NL09RABO0158802764

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-nieuwsbrief juni 2019

Handicap Nationaal

Otto Copesstraat 83

5213 GK 's-Hertogenbosch

Telefoon: 06 - 123 90 746

Fax: 073 - 850 81 88

E-mail: info@handicapnationaal.nl

IBAN: NL09RABO0158802764

KvK Nummer: 51372266

RSIN Nummer: 823247521

GeefGratis Nummer: 5105

website security

Onze website maakt gebruik van cookies: Wij plaatsen cookies om het gebruik van de website te analyseren en om het mogelijk te maken inhoud via social media te delen. De website maakt ook gebruik van functies van derden die mogelijk cookies kunnen plaatsen. Door op [OK] te klikken of gebruik te blijven maken van de site stemt u in met het plaatsen hiervan. In onze disclaimer/privacybeleid leest u hier meer over.