Goedenacht

Laatste 5 updates:

ONLINE DONEREN
Woensdag, 15. Juli 2020

STUDENTEN WERKEN AAN BELEVENISBOX VVB

Bron: Koninklijke Visio

In opdracht van Koninklijke Visio, hebben studenten van de NHL Stenden opleiding Health Innovation meerdere prototypes van de BelevenisBox ontwikkeld. Een box voor zintuiglijke prikkeling!

Naar aanleiding van de Corona-maatregelen en het niet kunnen ontvangen van bezoek voor clïenten heeft Visio de studenten een onderzoeksvraag gesteld:

Op wat voor manier is (fysiek) contact mogelijk tussen cliënten met een visuele en verstandelijke beperking binnen de 1,5 meter maatschappij?

De studenten, opgesplitst in vier groepen van vier personen, zijn op onderzoek uit gegaan. Na een uitgebreid literatuuronderzoek hebben zij onder andere gesproken met cliëntbegeleiders, ouders, een muziektherapeut en de ontwerpers van de CRDL. Na vier weken hebben de studenten hun resultaten gepitcht. Alle groepen waren het erover eens:

aanraking is juist essentieel voor mensen met een visuele en verstandelijke beperking

een fysiek contactmoment moet je niet willen vervangen

zintuigelijke prikkeling is erg belangrijk voor deze doelgroep

BelevenisBox

Eén van de groepen had een heel concreet resultaat en ook al meteen een eerste prototype gebouwd: de BelevenisBox. Een trommeltje met vilt aan de buitenkant, waar je een audio bericht kan inspreken en een persoonlijk product in kan stoppen. De studenten hadden ook onderzocht in hoeverre een T-shirt van moeder een positief effect had op de cliënt. De geur had zo’n belangrijke betekenis dat de cliënt met het T-shirt ging slapen. De volgende dag vroeg hij zelfs om een T-shirt van zijn vader.

De organisatie CRDL heeft aangegeven erg enthousiast te zijn over het concept. Ze wil dan ook heel graag met Visio meedenken en samen iets ontwikkelen:

een box voor cliënt en naasten

een box waar standaard al componenten van tast en muziek in zit

een box waar je een persoonlijke boodschap kan inspreken

een box die je kan vullen met persoonlijke producten

Een box die je kan inzetten op het moment dat bezoek niet mogelijk is, maar ook als aanvulling op de bestaande momenten. Bijvoorbeeld: een cliënt gaat eens per twee weken een weekend naar huis. In het andere weekend ontvangt hij/zij de box.

Na een online brainstorm over het belang en de ontwerpeisen van zo’n box, is CRDL bezig gegaan met het ontwerpen van vier prototypes. Deze zijn op maandag 29 juni getest met de studenten, Visio en cliënt Arjen en z’n vader.

Eén prototype

De komende maand gaat CRDL de feedback die op de prototypes is gegeven, terugbrengen tot één prototype. Van dit prototype worden er ongeveer vijf gemaakt en deze worden dan getest met cliënten. Dit kan door Visio worden gedaan, maar ook ’s Heeren Loo (organisatie voor mensen met een verstandelijke en/of andere beperking) heeft aangegeven graag mee te willen werken aan dit project.

► Ontwikkelingsgericht ondersteunen van slechtziende en blinde mensen:

DEEL DIT ARTIKEL VIA SOCIAL MEDIA: