06 - 123 90 746 info@handicapnationaal.nl
Woensdag, 14. Augustus 2019

Bron: Redactioneel/NZa.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft nieuwe maximumtarieven vastgesteld voor de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Die komen volgend jaar iets lager uit dan in 2019.

Zij baseren ons op een groot opgezet kostenonderzoek. Hier is sinds het voorjaar van 2018 samen met vertegenwoordigers van zorgaanbieders en zorgverzekeraars aan gewerkt. Daarnaast publiceren ze de nieuwe regelgeving voor volgend jaar, inclusief de nieuwe bekostiging van de acute ggz.

Methode.

In totaal hebben 808 zorgaanbieders hun gegevens aangeleverd, op basis waarvan Sira Consulting en Capgemini Invent kostprijzen hebben berekend. Daarmee hebben ze een volledig beeld van de kosten die zorgaanbieders in de ggz maken voor de zorg aan hun patiënten. In een expertgroep met vertegenwoordigers van zorgaanbieders en zorgverzekeraars is de methodiek om te komen tot tarieven vastgesteld, voordat de resultaten van het kostprijsonderzoek bekend waren.

Tarieven.

De tarieven zijn gebaseerd op de ggz zorg die in 2017 geleverd is. In de gespecialiseerde ggz dalen de maximumtarieven voor de behandeling gemiddeld 0,7%. De tarieven voor verblijf worden 3,4% lager. In de generalistische basis-ggz gaan ze met 1% omlaag. Voor de forensische zorg heeft de NZa besloten op een later moment in augustus tarieven te publiceren.

Zorginkoop.

De nieuwe tarieven voor 2020 zijn gebaseerd op een gedegen onderzoek. De NZa vindt dat sectorbrede/generieke afslagen, zoals de afgelopen jaren gebruikelijk waren, niet passen bij deze nieuwe, goed gemotiveerde tarieven. We roepen zorgverzekeraars met klem op om in de zorginkoop altijd een vergoeding te geven die past bij het zorgaanbod en de context waarin die zorg geleverd wordt. De nieuwe tarieven 2020 gelden hierbij als uitgangspunt. Wij verwachten daarom een verandering in de manier waarop zorgverzekeraars komen tot een passende vergoeding van de zorg (niet sectorbrede afslagen vooraf). De NZa volgt dit kritisch en spreekt partijen hierop waar nodig aan.

Acute ggz.

Ook heeft de NZa de regelgeving voor de ggz in 2020 vastgesteld. De belangrijkste wijziging daarin zijn de regels voor de acute ggz. De regels die betrekking hebben op de acute ggz gaan echter pas in als de brancheorganisaties van zorgaanbieders en zorgverzekeraars de generieke module indienen bij Zorginstituut Nederland die de module dan kan inschrijven. Vanuit de NZa ziet men geen enkele reden indiening nog verder uit te stellen. Ze roepen deze partijen dan ook op om dit snel te doen, in het belang van mensen die op deze zorg zijn aangewezen.

De module voor de acute ggz vormt de basis voor de nieuwe opzet van de acute ggz. Hierin kunnen ggz-aanbieders en zorgverzekeraars per regio afspraken maken over de organisatie van de acute ggz, zodat die ook in dunbevolkte gebieden goed geregeld is. Acute ggz is de zorg voor mensen die als gevolg van een psychiatrische stoornis, zoals stemmingsstoornissen of schizofrenie, in een crisissituatie terechtkomen. Jaarlijks gaat het om ongeveer 50.000 mensen.

► Afronding van het NZa kostprijsonderzoek ggz-fz voor vrijgevestigden:

Meer nieuws vandaag:

Updates afgelopen week:

Goedenacht

HN heeft de ANBI-status:

IBAN: NL09RABO0158802764

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-nieuwsbrief juni 2019

Handicap Nationaal

Otto Copesstraat 83

5213 GK 's-Hertogenbosch

Telefoon: 06 - 123 90 746

Fax: 073 - 850 81 88

E-mail: info@handicapnationaal.nl

IBAN: NL09RABO0158802764

KvK Nummer: 51372266

RSIN Nummer: 823247521

GeefGratis Nummer: 5105

website security

Onze website maakt gebruik van cookies: Wij plaatsen cookies om het gebruik van de website te analyseren en om het mogelijk te maken inhoud via social media te delen. De website maakt ook gebruik van functies van derden die mogelijk cookies kunnen plaatsen. Door op [OK] te klikken of gebruik te blijven maken van de site stemt u in met het plaatsen hiervan. In onze disclaimer/privacybeleid leest u hier meer over.