06 - 123 90 746 Otto Copesstraat 83, 5213 GK 's-Hertogenbosch
Woensdag, 13. Maart 2019

Tarieven huishoudelijke hulp hoog genoeg.

Bron: BinnenlandsBestuur/Yolanda de Koster.

Lang niet alle gemeenten passen hun tarieven voor huishoudelijke hulp aan de nieuwe HBH-loonschaal aan. Zij stellen onder meer dat hun tarieven hoog genoeg zijn om de nieuwe loonschaal te compenseren. Ook verhogen niet alle gemeenten hun tarieven ter compensatie van de cao-loonsverhoging van 4 procent. Deels omdat het niet verplicht is en deels omdat de tarieven die gemeenten hanteren hoog genoeg zijn.

Dat blijkt uit een tussenrapportage van Berenschot, die in opdracht van minister De Jonge (VWS) is gemaakt. Het onderzoek is onder 208 gemeenten uitgevoerd tussen 6 november en 20 december. Gevraagd is of gemeenten de nieuwe HBH-loonschaal (hulp bij het huishouden) die per april 2018 is ingegaan hebben verwerkt in hun tarieven huishoudelijke hulp, alsmede de loonsverhoging van 4 procent die op 1 oktober vorig jaar van kracht is geworden.

Niet aangepast.

Van de 208 gemeenten die aan het onderzoek hebben meegedaan, gaven 63 gemeenten aan hun tarief voor huishoudelijke hulp (nog) niet te hebben aangepast aan de nieuwe loonschaal HBH. 14 gemeenten hebben dat inmiddels - per 1 januari - wel gedaan. 27 gemeenten hebben het tarief nog niet aangepast omdat ze nog niet AMvB-plichtig zijn; zij hoeven (nog) niet te voldoen aan de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) reële prijs Wmo 2015. Die AMvB regelt hoe een reële kostprijs moet worden vastgesteld. Nog eens 14 gemeenten geven aan dat de tarieven hoog genoeg zijn voor zorgaanbieders om de nieuwe loonschaal te compenseren. 8 gemeenten zijn nog in overleg met de zorgaanbieder.

Cao-loonsverhoging.

Wat betreft de cao-loonsverhoging van 4 procent gaven 68 gemeenten aan de tarieven (nog) niet te hebben gewijzigd per 1 oktober. 8 gemeenten gaan dat ook niet doen. Zij stellen dat de gemeenten tarieven hanteert die hoog genoeg zijn op de loonsverhoging te compenseren. 19 gemeenten geven aan het tarief niet te verhogen omdat de tarieven eerder zijn verhoogd, het niet verplicht is of dat het nog onderwerp van discussie is. De overige 41 gemeenten gaan dat nog wel doen, of hebben dat inmiddels per 1 januari gedaan. Dat gebeurt niet in alle gevallen met terugwerkende kracht tot 1 oktober.

Geen extra inzet.

Voor minister De Jonge (VWS) zijn de uitkomsten van deze tussenrapportage geen aanleiding om gemeenten achter de broek te zitten. ‘Ik concludeer, op basis van deze extra tussenrapportage, dat op dit moment geen extra inzet van mijn kant nodig is om gemeenten te wijzen op de nieuwe HBH-loonschaal en de loonsverhoging van 4 procent’, zo schrijft hij aan de Kamer. ‘Gemeenten zijn goed op de hoogte van de cao-wijzigingen en op grote schaal hiermee aan de slag gegaan.’ De tussenrapportage was bedoeld om een ‘eerste beeld’ te krijgen, zo benadrukt de minister. In april komt een meer uitgebreide rapportage.

Offerte.

In 84 van de 144 gemeenten die hun tarief al voor 1 januari hadden aangepast op basis van de nieuwe HBH-loonschaal, konden aanbieders informatie aandragen over kostprijselementen, waarna gemeenten het nieuwe (uur)tarief hebben vastgesteld. 29 gemeenten hebben de nieuwe tarieven zonder enig overleg met aanbieders vastgesteld. 26 gemeenten hebben een adviesbureau ingeschakeld om de nieuwe tarieven te berekenen. In vijf gemeenten mochten aanbieders een offerte maken waarin de nieuwe loonschaal in het nieuwe tarief is verdisconteerd in het nieuwe tarief, op basis waarvan de gemeente het nieuwe (uur)tarief hebben vastgesteld.

Zonder aanbieders.

Een derde van de gemeenten die de tarieven heeft aangepast vanwege de cao-loonsverhoging, heeft zonder overleg met aanbieders het (uur)tarief aangepast. In bijna de helft van de gemeenten mochten aanbieders informatie over kostprijselementen aanleveren.22 gemeenten schakelden een adviesbureau in om nieuwe tarieven te berekenen.

► Thuiszorg en huishoudelijke hulp:

Meer nieuws vandaag:

Afgelopen week:

Goedenacht

HN heeft de ANBI-status:

IBAN: NL09RABO0158802764

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-nieuwsbrief maart 2019

Handicap Nationaal

Otto Copesstraat 83

5213 GK 's-Hertogenbosch

Telefoon: 06 - 123 90 746

Fax: 073 - 850 81 88

E-mail: info@handicapnationaal.nl

IBAN: NL09RABO0158802764

KvK Nummer: 51372266

RSIN Nummer: 823247521

GeefGratis Nummer: 5105

website security

Onze website maakt gebruik van cookies: Wij plaatsen cookies om het gebruik van de website te analyseren en om het mogelijk te maken inhoud via social media te delen. De website maakt ook gebruik van functies van derden die mogelijk cookies kunnen plaatsen. Door op [OK] te klikken of gebruik te blijven maken van de site stemt u in met het plaatsen hiervan. In onze disclaimer/privacybeleid leest u hier meer over.