Goedemiddag

Laatste 5 updates:

ONLINE DONEREN
Woensdag, 1. Juli 2020

WELKE SOORTEN PGB

ZIJN ER?

Bron: HN-INFOpunt

Wij ontvingen de volgende vraag:

"PGB is er in vele soorten. Maar welke soorten PGB zijn er nu eigenlijk? Voor wie zijn ze bedoeld? En hoe vraag je deze aan?"

Onze HN-informateur antwoord:

Het pgb is bedoeld voor mensen die door ziekte, een beperking of gebreken als gevolg van ouderdom zorg of ondersteuning nodig hebben. Zij kunnen met dit budget zelf bepalen welke zorg zij inkopen en wie zij daarvoor inschakelen. Vanaf 1 januari 2015 zijn er vier soorten pgb’s:

pgb-Wmo: voor ondersteuning die valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning;

pgb-Wlz (voorheen pgb-AWBZ): voor intensieve zorg die valt onder de Wet langdurige zorg;

pgb-Jeugdwet: voor zorg die valt onder de Jeugdwet;

pgb-Zvw: voor wijkverpleging die valt onder de Zorgverzekeringswet;

Pgb en mantelzorg.

De pgb-houder kan naast professionele zorgverleners ook u als mantelzorger inschakelen voor zijn zorg. In dat geval kunt u uit het pgb betaald worden. U moet dan wel de zorg verlenen waarvoor het pgb bedoeld is. De pgb-houder sluit hiervoor een contract met u af. Gaat het om Wmo- of jeugdzorg, dan kan de gemeente specifieke regels hanteren.

Wie komt voor een pgb in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor een pgb is een indicatie nodig voor zorg met verblijf, persoonlijke verzorging of verpleging, begeleiding, huishoudelijke hulp of jeugdzorg. Per pgb gelden er specifieke voorwaarden. Algemene voorwaarden zijn:

De aanvrager moet kunnen onderbouwen waarom hij een pgb nodig heeft in plaats van zorg in natura.

De aanvrager moet in staat zijn het pgb te beheren en er verantwoorde zorg mee in te kopen.

Pgb aanvragen.

Afhankelijk van de benodigde zorg kan de zorgvrager (of zijn ouders/vertegenwoordigers) een pgb aanvragen:

- bij de gemeente: voor Wmo- en jeugdzorg

- bij het zorgkantoor: voor Wlz-zorg

- bij zijn zorgverzekeraar: voor Zvw-zorg

Meer informatie:

Meer informatie over het pgb vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Meer informatie over alle veranderingen vindt u op www.hoeverandertmijnzorg.nl.

Veel informatie vindt u ook op de website van Per Saldo, de belangenvereniging voor mensen met een pgb.

DEEL DIT ARTIKEL VIA SOCIAL MEDIA: