06 - 123 90 746 Otto Copesstraat 83, 5213 GK 's-Hertogenbosch
Vrijdag, 8. Februari 2019

Einde vast vergoedingspercentage zorg zonder contract.

Bron: Redactioneel/Consumentenbond.

Zorgverzekeraars vergoeden vaak bij alle niet-gecontracteerde zorg hetzelfde percentage van de rekening. Dit vaste percentage moeten ze nu loslaten. Verzekeraars zijn in principe vrij om zelf de hoogte van de vergoeding te bepalen, maar hierbij gelden wel voorwaarden. En ze moeten het percentage kunnen motiveren.

Meestal geldt een standaard vergoedingspercentage van 75% voor zorg waarvoor geen contract is afgesloten. De rechtbank Gelderland zegt nu dat verzekeraars niet meer 1 vast kortingspercentage mogen gebruiken voor alle zorgsoorten.

Hoogte vergoedingen en voorwaarden.

Volgens de rechtbank zijn zorgverzekeraars in principe vrij om de hoogte van de vergoeding voor zorg zonder contract te bepalen. Wel gelden 2 belangrijke voorwaarden.

Hinderpaalcriterium.

De hoogte van de vergoeding mag geen ‘hinderpaal’ zijn voor verzekerden. Hiermee bedoelt de rechtbank dat de vergoeding niet zo laag mag zijn dat het verzekerden remt om voor een niet-gecontracteerde zorgaanbieder te kiezen.

Extra kosten.

De zorgverzekeraar moet minimaal de kosten van dezelfde zorg bij een gecontracteerde aanbieder als uitgangspunt nemen. Hiermee bepalen ze wat de vergoeding is voor aanbieders zonder contract.

Verzekeraars kunnen voor zorg zonder contract een lagere vergoeding toekennen, maar ze moeten dit wel uitleggen. De vergoeding kan bijvoorbeeld lager uitvallen omdat verzekeraars extra kosten maken als je kiest voor niet-gecontracteerde zorg.

Geen vast vergoedingspercentage.

De extra kosten zijn niet voor elke zorgsoort even hoog. Daarnaast is niet voor elke soort zorg hetzelfde percentage een hinderpaal. Daarom oordeelt de rechtbank dat verzekeraars geen standaard kortingspercentage voor alle niet-gecontracteerde zorg mogen gebruiken. Zorgverzekeraars moeten per zorgsoort de hoogte van de vergoedingspercentages uitleggen.

Standpunt Consumentenbond.

Wij vinden de uitspraak een stap in de goede richting. Wanneer een percentage als hinderpaal wordt ervaren, hangt af van de zorgsoort en van iemands specifieke situatie.

Verschil in zorgsoort.

Het is een groot verschil of je 25% van de rekening van de fysiotherapeut of van die van het ziekenhuis moet betalen. Een ziekenhuisrekening is vaak hoger. En dus zal een eigen betaling van 25% dan eerder een hinderpaal zijn dan bij een rekening van de fysiotherapeut. Goed dus om per zorgsoort te bekijken welk percentage passend is.

Individuele situatie.

Op welk moment er sprake is van een hinderpaal, kan ook tussen verzekerden onderling verschillen. Wij hopen daarom dat de uitspraak een opmaat is naar een situatie waarin verzekeraars rekening houden met de individuele omstandigheden van verzekerden.

Duidelijkheid over contracten.

Nog liever zien we dat zorgverzekeraars aan hun verzekerden kunnen uitleggen waarom bepaalde zorgverleners geen contract hebben. Bijvoorbeeld omdat de kwaliteit niet goed is of de tarieven onnodig hoog zijn. Als dat gebeurt, lost het probleem zich vanzelf op. Mensen zullen dan minder gebruik maken van niet-gecontracteerde zorg.

► Wat zijn mijn rechten als mijn tijdelijke contract stopt?

Meer nieuws vandaag:

Afgelopen week:

Goedenacht

HN heeft de ANBI-status:

IBAN: NL09RABO0158802764

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-nieuwsbrief December

Handicap Nationaal

Otto Copesstraat 83

5213 GK 's-Hertogenbosch

Telefoon: 06 - 123 90 746

Fax: 073 - 850 81 88

E-mail: info@handicapnationaal.nl

IBAN: NL09RABO0158802764

KvK Nummer: 51372266

RSIN Nummer: 823247521

GeefGratis Nummer: 5105

Onze website maakt gebruik van cookies: Wij plaatsen cookies om het gebruik van de website te analyseren en om het mogelijk te maken inhoud via social media te delen. De website maakt ook gebruik van functies van derden die mogelijk cookies kunnen plaatsen. Door op [OK] te klikken of gebruik te blijven maken van de site stemt u in met het plaatsen hiervan. In onze disclaimer/privacybeleid leest u hier meer over.