06 - 123 90 746 Otto Copesstraat 83, 5213 GK 's-Hertogenbosch
Vrijdag, 5. Juli 2019

Gebrek aan samenhang in de zorg dupeert meest kwetsbare patiënt.

Bron: Redactioneel/Trouw/ANP MediaWatch.

Juist voor mensen met complexe problemen dreigt de zorg hopeloos vast te lopen. De minister moet daarom alle blokkades voor een duurzame zorg slechten, meent Toosje Valkenburg van het huisartsen-actiecomité Het Roer moet om.

In onze huisartsenpraktijken ontwikkelt zich een stil drama. Het gaat om de meest kwetsbare patiënten: chronisch zieken, ouderen, psychiatrische patiënten, jongeren met psychische problemen. Snel doorverwijzen lukt te vaak niet, ambulances kunnen niet terecht op de spoedeisende hulp door patiëntenstops, operaties worden uitgesteld door personeelsgebrek. Hulpbehoevende ouderen moeten thuisblijven zonder voldoende zorg, er zijn lange wachtlijsten voor jeugdzorg en psychiatrie. Juist bij deze complexe problematiek is intensieve samenwerking tussen huisartsen en andere zorgverleners onmisbaar. Het gebrek aan samenhang in de zorg staat dit in de weg. Die samenhang is verdampt door jaren eenzijdige nadruk op concurrentie en productiedenken.

Het gebrek aan regie en visie van de overheid leidt bij ons tot machteloosheid en frustratie. Vandaar het pamflet ‘Zorg voor Samenhang’ van huisartsenactiecomité Het Roer Moet Om, onderschreven door ruim een derde van de huisartsen.

“Het is een oproep die ik alleen maar kan ondersteunen”, reageert minister Bruins. “Ik lees het pamflet als een appèl aan de overheid om hierin een actieve rol te nemen en dat is ook precies wat wij als ministerie doen met onze hoofdlijnenakkoorden met de partijen in het veld.” Hiermee slaat hij de plank compleet mis.

De alarmerende berichten in de krant en op twitter over falende zorg zijn het topje van de ijsberg. Relatief gezonde en assertieve mensen weten hun weg wel te vinden, maar juist de kwetsbare en zieke patiënten zijn de dupe van gebrek aan regie en weeffouten in het stelsel. De zorg voor hen dreigt hopeloos vast te lopen.

Helaas ontbreekt de politieke moed om structurele oplossingen te bewerkstelligen. Dit vereist het maken van keuzes waarbij het legitieme eigenbelang van zorgaanbieders ondergeschikt wordt gemaakt aan het algemeen belang.

In dit licht is de reactie van de minister opmerkelijk. Hij is ‘blij is dat er wat te kiezen valt in de zorg’.

Maar in steeds meer regio’s valt helemaal niets meer te kiezen, kwetsbare personen krijgen niet of veel te laat de hulp die zij nodig hebben, ziekenhuizen gaan failliet, gedesillusioneerde zorgverleners nemen ontslag. Het is niet de (illusie van) keuzevrijheid, maar schaarste aan personeel en gebrekkige toegankelijkheid tot zorg die de nabije toekomst bepalen.

Het is daarom verontrustend dat de minister meent dat de traditionele hoofdlijnenakkoorden met de zorgpartijen de oplossing gaan brengen voor goede en toegankelijke zorg in onze praktijken, wijken en regio’s. Akkoorden die bol staan van vaag geformuleerde beleidsvoornemens, uitgewerkt in losse projecten en met name bedoeld om de zorgkosten in de hand te houden. De Algemene Rekenkamer heeft onlangs al geconstateerd dat deze afspraken nauwelijks leiden tot inhoudelijke en structurele verbeteringen.

De politiek kan de verantwoordelijkheid voor inrichting van de zorg niet langer overlaten aan elkaar beconcurrerende zorgverzekeraars, ziekenhuizen, thuiszorg- en huisartsenorganisaties en gemeenten. Zij heeft de plicht een overstijgende visie te ontwikkelen, vanuit het principe dat de wil tot samenwerking leidend is en niet de opdracht tot concurrentie.

Het beleid moet bovendien recht doen aan de fors oplopende regionale verschillen in populatie en beschikbare voorzieningen. We vragen de minister daarom:

• Ruim de bureaucratische blokkades en financiële schotten op die samenhang frustreren.

• Stop het weglopen van zorgprofessionals, bied hun erkenning en vertrouwen.

• Herpak het politiek mandaat voor een duurzame herinrichting van de zorg.

► Op de huisartsenpraktijk:

Meer nieuws vandaag:

Updates afgelopen week:

Goedemorgen

HN heeft de ANBI-status:

IBAN: NL09RABO0158802764

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-nieuwsbrief juni 2019

Handicap Nationaal

Otto Copesstraat 83

5213 GK 's-Hertogenbosch

Telefoon: 06 - 123 90 746

Fax: 073 - 850 81 88

E-mail: info@handicapnationaal.nl

IBAN: NL09RABO0158802764

KvK Nummer: 51372266

RSIN Nummer: 823247521

GeefGratis Nummer: 5105

website security

Onze website maakt gebruik van cookies: Wij plaatsen cookies om het gebruik van de website te analyseren en om het mogelijk te maken inhoud via social media te delen. De website maakt ook gebruik van functies van derden die mogelijk cookies kunnen plaatsen. Door op [OK] te klikken of gebruik te blijven maken van de site stemt u in met het plaatsen hiervan. In onze disclaimer/privacybeleid leest u hier meer over.