06 - 123 90 746 info@handicapnationaal.nl

Updates afgelopen week:

Vrijdag, 29. November 2019

Bron: Zorginstituut Nederland.

Kwaliteitsstandaard Donatiezorg borgt uniforme zorg voor nabestaanden.

Speciaal voor de gewijzigde Wet op orgaandonatie is een kwaliteitsstandaard Donatiezorg ontwikkeld. Met deze standaard is uniforme zorg voor en omgang met de nabestaanden gewaarborgd van overledenen die geen keuze over donorschap hebben gemaakt en met 'geen bezwaar' in het donorregister staan. De standaard is getoetst door het Zorginstituut en akkoord bevonden voor opname in het Register.

Er is een werkgroep geformeerd met vertegenwoordigers van alle relevante partijen, zoals de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, Stichting Bezinning Orgaandonatie en de Nederlandse Transplantatie Vereniging. Gezamenlijk is de standaard ontwikkeld. In de standaard staat beschreven op welke manier omgegaan dient te worden met de nieuwe categorie patiënten met ‘geen bezwaar’. Als naasten van mening zijn dat de registratie niet overeenkomt met de wens van de patiënt kunnen zij bezwaar maken. Ook staat beschreven hoe omgegaan dient te worden met wilsonbekwaamheid. In alle situaties is extra aandacht voor de omgang met de nabestaanden.

Gewijzigde Wet op orgaandonatie.

Op 1 juli 2020 wordt de Wet op orgaandonatie gewijzigd. Iedere meerderjarige ingezetene die op dat moment nog niet geregistreerd staat in het donorregister, wordt per brief opgeroepen om zijn/haar keuze over donatie alsnog vast te leggen. Wie dat na herhaaldelijke aanschrijven niet doet, wordt geregistreerd met 'geen bezwaar'. Bij de behandeling van de nieuwe donorwet in de Eerste Kamer werd een motie aangenomen. Daarin werd gevraagd om een kwaliteitsstandaard te ontwikkelen die uniforme zorg voor en omgang met de nabestaanden waarborgt.

Standaard opgenomen in Register.

De kwaliteitsstandaard is opgenomen in het Register en zal geïntegreerd worden met het huidige Modelprotocol postmortale orgaan- en weefseldonatie, waarin de daadwerkelijke donatieprocedure beschreven wordt.

► De Nieuwe Donorwet:

Meer nieuws vandaag:

Updates afgelopen week:

Goedenavond

HN heeft de ANBI-status:

IBAN: NL09RABO0158802764

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-nieuwsbrief september

Handicap Nationaal

Otto Copesstraat 83

5213 GK 's-Hertogenbosch

Telefoon: 06 - 123 90 746

Fax: 073 - 850 81 88

E-mail: info@handicapnationaal.nl

IBAN: NL09RABO0158802764

KvK Nummer: 51372266

RSIN Nummer: 823247521

GeefGratis Nummer: 5105

website security

Onze website maakt gebruik van cookies: Wij plaatsen cookies om het gebruik van de website te analyseren en om het mogelijk te maken inhoud via social media te delen. De website maakt ook gebruik van functies van derden die mogelijk cookies kunnen plaatsen. Door op [OK] te klikken of gebruik te blijven maken van de site stemt u in met het plaatsen hiervan. In onze disclaimer/privacybeleid leest u hier meer over.