06 - 123 90 746 info@handicapnationaal.nl

Laatste 5 updates:

Vrijdag, 24. Januari 2020

Bron: Cedris.

WRR adviseert:

Zet nú in op goed werk voor iedereen die wil en kan werken.

Vorige week publiceerde de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) het rapport ‘Het betere werk; de nieuwe maatschappelijke opdracht’. De WRR stelt dat de kwaliteit van werk voor veel mensen onder druk staat en veel te weinig aandacht krijgt. Op veel fronten is werk in Nederland de afgelopen jaren achteruit gegaan; de hoeveelheid werk is weliswaar gegroeid, maar de kwaliteit laat te wensen over.

De sociale zekerheid en arbeidsmarkt zijn, zo stelt de Raad, onvoldoende meeveranderd met nieuwe technologie, flexibilisering van arbeid (waarin ons land koploper is in Europa) en intensivering van werk. De snelheid en de aard van het werk veranderen zodanig dat werknemers een grotere druk ervaren dan voorheen.

Drie voorwaarden: grip op geld, op het werk en het leven.

De WRR formuleert voor iedereen die werkt of wil werken drie condities waardoor de brede welvaart in ons land wordt bevorderd. De aanbevelingen passen bij de aard van de Nederlandse kennis- en diensteneconomie en bij de wensen en verwachtingen van mensen in de samenleving:

Grip op geld. Goed werk is werk dat voldoende (financiële) zekerheid oplevert, ook in verhouding tot anderen en op de lange termijn. Onder meer adviseert de WRR:

Voorkom oneerlijke concurrentie tussen werkenden met verschillende contractvormen;

Ontwerp een stelsel van contractneutrale basisverzekeringen en voorzieningen voor alle burgers, en dat past bij de nieuwe wereld van werk;

Vernieuw het actief arbeidsmarktbeleid, onder andere door meer aandacht voor persoonlijke begeleiding;

Geef mensen met een uitkering en weinig kans op de arbeidsmarkt een basisbaan.

Grip op het werk. Als goed werk beschouwt de Raad werk met gepaste autonomie, dat een beroep doet op je capaciteiten en waarmee goede sociale relaties worden onderhouden. Autonomie is de noodzakelijke voorwaarde om de verhoogde werkdruk aan te kunnen. Adviezen zijn onder meer:

Ontwikkel een programmatische aanpak voor goed werk binnen bedrijven en instellingen;

Versterk de positie van werkenden binnen arbeidsorganisaties.

Grip op het leven. Goed werk vergt volgens de WRR voldoende tijd en mogelijkheden voor het combineren van werk met zorgtaken en een privéleven.

Deze drie condities zijn noodzakelijk voor goed werk. Als er niet aan voldaan wordt, is dat nadelig voor werkenden en arbeidsorganisaties, wat kan leiden tot hogere maatschappelijke kosten.

Maatschappelijke opdracht.

De WRR ziet het bevorderen van goed werk voor iedereen als een belangrijke maatschappelijke opgave. Bedrijven, instellingen en sociale partners zijn primair verantwoordelijk voor de kwaliteit van werk. Maar ook de overheid moet inzetten op goed werk voor iedereen die kan en wil werken. Het gaat immers om maatschappelijke belangen: brede welvaart en productiviteit. De WRR vindt dat de overheid hierbij met harde en zachte regulering moet helpen: goede wet- en regelgeving, toezicht, subsidies. Maar ook door eisen te stellen bij aanbestedingen en het goede voorbeeld te geven als werkgever.

Basisbanen.

Volgens de WRR heeft dwang of verplichten geen zin bij mensen die ver van de arbeidsmarkt afstaan. Deze groep moet vooral geholpen worden. Één van de aanbevelingen is dan ook dat de overheid moet inzetten op meer arbeidsmarktbegeleiding en speciale basisbanen “Als werk psychologisch en sociaal zo belangrijk is, kunnen we mensen niet ‘afschepen’ met een uitkering”, aldus het rapport. “Het sluitstuk van de sociale zekerheid zou daarom niet de bijstand maar de basisbaan moeten zijn. Geef mensen die dat willen zo’n basisbaan. Die biedt ze bescherming tegen de onzekerheid van de arbeidsmarkt. Niet als tegenprestatie voor het ontvangen van een uitkering.” De WRR stelt dat de basisbanen, anders dan de toenmalige ID- en Melkertbanen, niet per se bedoeld zijn om door te stromen naar regulier werk, “al mag en kan dit soms gebeuren”. De WRR geeft enkele opties. De gemeente kan uitkeringsgerechtigden in dienst nemen en aan het werk zetten, maar ook vrijwilligerswerk omzetten in een basisbaan. Het gaat bijvoorbeeld om werk als schoolconciërge, buurthuisbeheerder of ondersteunende kracht in een verpleeghuis. Werk dat anders niet of te weinig gebeurt.

Cedris: het is tijd voor belangrijke politieke keuzes.

Mét de Raad vindt Cedris dat er rond de kwaliteit en bereikbaarheid van betaald werk politieke en maatschappelijke keuzes nodig zijn. De urgentie is groot. Van de circa 1,6 miljoen mensen met een uitkering, willen een miljoen mensen (meer) werken. Maar mensen zonder werk krijgen vaak niet de begeleiding of scholing die zij nodig hebben om betaald aan de slag te gaan. Door de bezuinigingen in de afgelopen jaren zijn hiervoor onvoldoende middelen beschikbaar. De WRR constateert zelfs dat het percentage van de Nederlandse uitgaven in het actief arbeidsmarktbeleid de afgelopen tien jaar zelfs is gehalveerd en in vergelijking met andere Europese landen nauwelijks meer in actief arbeidsmarktbeleid investeert. Het is tijd en noodzakelijk om dit tij te keren!

Cedris vindt dat het idee achter de basisbaan zeker perspectief biedt. Het is wel afhankelijk van hoe de basisbanen worden uitgewerkt. Het behoren volwaardige banen te zijn met dito arbeidsvoorwaarden. Met deze basisbanen kan de stap naar betaald werk worden verlaagd en wordt voorkomen dat mensen met een arbeidsbeperking de aansluiting met de arbeidsmarkt verliezen. Zo kunnen zij werkritme en werknemersvaardigheden op peil houden. Er is veel maatschappelijk nuttig werk dat nu blijft liggen. Door de uitkering niet alleen als een inkomensvoorziening te zien, maar ook als investeringsbudget om deze banen mogelijk te maken, is dit haalbaar en snijdt het mes aan twee kanten.

Toekomst van werk.

Rond de werking van de arbeidsmarkt liep de afgelopen tijd een hiermee verwant onderzoek. De commissie Regulering van werk (commissie Borstlap) boog zich over de toekomst van werk. Het eindadvies wordt deze week openbaar.

► De WRR presenteert 'Het betere werk':

Meer nieuws vandaag:

Updates afgelopen week:

Goedenavond

HN heeft de ANBI-status:

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-NIEUWSbrief

website security

Onze website maakt gebruik van cookies: Wij plaatsen cookies om het gebruik van de website te analyseren en om het mogelijk te maken inhoud via social media te delen. De website maakt ook gebruik van functies van derden die mogelijk cookies kunnen plaatsen. Door op [OK] te klikken of gebruik te blijven maken van de site stemt u in met het plaatsen hiervan. In onze disclaimer/privacybeleid leest u hier meer over.