Goedemorgen

Laatste 5 updates:

ONLINE DONEREN
Vrijdag, 17. Juli 2020

AANTAL MENSEN IN EEN TBS-KLINIEK NEEMT WEER TOE, HOE KOMT DAT?

Bron: NOS | Zorg.nu | ANP MediaWatch

Tbs-instellingen moeten extra bedden bijplaatsen omdat er steeds meer aanvragen voor behandeling zijn. Jarenlang daalde de bezetting, maar in 2019 is het aantal tbs'ers dat in een kliniek verblijft voor het eerst weer toegenomen. Dat komt volgens de NOS naar voren uit cijfers van tbs-klinieken.

In 2015 zaten er 1.655 tbs'ers voor een door de rechter opgelegde behandeling in een instelling. Dat aantal daalde in de navolgende jaren, maar liep vorig jaar weer op naar 1.504. Op dit moment zitten er 48 mensen in de gevangenis te wachten op een tbs-plek.

Behandelduur bij tbs

Na incidenten in 2005 en 2006 nam de gemiddelde behandelduur in de daarop volgende jaren sterk toe, tot elf jaar in 2010. De duur van de gevangenisstraf in combinatie met de tbs-maatregel stond daardoor vaak niet meer in verhouding tot de strafmaat voor het gepleegde delict, aldus een woordvoerder van TBS Nederland. Advocaten adviseerden hun cliënten daarom vaker niet mee te werken aan rapportages met betrekking tot hun psychische gesteldheid, waarop rechters minder snel tbs oplegden.

De behandelduur is inmiddels echter verkort naar gemiddeld acht jaar, 'door onder meer het verloftraject te versnellen, zonder daarbij de risico's uit het oog te verliezen'. In 2018 is het aantal tbs-opleggingen weer gestegen. Het aantal ingestroomde tbs-patiënten bedroeg in 2018 138, en in 2019 145.

Grotere instroom in tbs-klinieken dan berekend

De instroom is volgens behandeldirecteur van tbs-kliniek Van Mesdag in Groningen en voorzitter van TBS Nederland Harry Beintema berekend op honderd patiënten per jaar. 'Maar het zijn er de laatste jaren honderd tot honderdvijftig per jaar, dan loop je op een gegeven moment klem', zegt hij tegen de NOS.

Ondertussen verloopt de doorstroom moeizaam, omdat het vinden van passende woonruimte voor patiënten van wie de behandeling is afgerond vaak een probleem is. Beintema zegt dat het zogenoemde Michael P.-effect, rechters die sinds deze zaak vaker tbs opleggen, heel duidelijk te zien is. 'Enerzijds toont dit de populariteit van de maatregel. Maar het draagvlak om mensen uit te laten stromen, is eerder afgenomen dan toegenomen.' Een woordvoerder van TBS Nederland legt uit dat medewerking van gemeenten voor de huisvesting nodig is. 'Dat is iets wat je met de samenleving samen doet. Maar vanuit gemeenten en bewoners is er vaak weerstand op dat punt.'

► Zo ziet een tbs-kliniek er van binnen uit:

DEEL DIT ARTIKEL VIA SOCIAL MEDIA: