06 - 123 90 746 Otto Copesstraat 83, 5213 GK 's-Hertogenbosch
Vrijdag, 16. Augustus 2019

Toolkit vergroot aandacht voor seksuele en genderdiversiteit.

Bron: Redactioneel/ANBO.

Er is een vernieuwde, herziene versie van de Roze 50+ Toolkit. Deze toolkit bevat informatie en suggesties om op verschillende manieren (meer) aandacht te besteden aan seksuele en genderdiversiteit in zorg- en welzijnsorganisaties. De nadruk ligt daarbij vooral op LHBTI-ouderen die zorg of ondersteuning ontvangen in een verpleeghuis, woonzorgcentrum, door een welzijnsorganisatie of thuis. De toolkit is uitgegeven door Roze 50+ (=ANBO+ COC).

Download hier de toolkit

Inhoud toolkit:

De toolkit bevat verwijzingen naar informatiebronnen, literatuur en goede praktijkvoorbeelden. Ook beschrijft de toolkit activiteiten om in te zetten voor of met groepen bewoners/cliënten en hun netwerk en voor medewerkers of vrijwilligers. Dat kan variëren van allerlei vormen van amusement tot deskundigheidsbevordering.

Meer aandacht voor seksuele en genderdiversiteit is nodig.

In de zorg- en welzijnssector is steeds meer aandacht voor diversiteit. Vaak richt deze zich op multiculturele of religieuze diversiteit. Aandacht voor seksuele en genderdiversiteit is minder vanzelfsprekend of niet aanwezig. Het gaat dan vooral om aandacht voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele, transgender en intersekse personen. Veel organisaties stellen: ‘Wij maken geen onderscheid’ of ’Bij ons is iedereen welkom’. Door geen onderscheid te (willen) maken worden echter de specifieke wensen, vragen, behoeften of problemen van individuele cliënten/bewoners - in dit geval LHBTI-personen - niet of onvoldoende gezien, herkend en erkend.

Eenzaamheid.

Uit diverse onderzoeken blijkt dat veel Nederlanders steeds positiever staan tegenover LHBTI-personen. Toch krijgen LHBTI's nog vaak te maken met negatieve reacties en uitsluiting, ook in de zorg- en welzijnssector. Dit is van invloed op hun welzijn. Zij kennen vaak meer (met name psychische) gezondheidsproblemen zoals depressie of verslaving. Ook hebben LHBTI-personen vaak andere en kleinere sociale netwerken dan de meeste hetero’s: zij kunnen of willen niet altijd terugvallen op kinderen, familie of buren.

Met name oudere LHBTI's lopen daardoor meer risico op eenzaamheid. Voor velen van hen komt daarbij nog dat zij zijn opgegroeid in een maatschappij waarin homoseksualiteit een taboe, zonde, ziekte of misdrijf was of is, waardoor zij niet open over hun leven, hun gevoelens en hun relaties durven te zijn. Het ‘uitkomen voor wie je bent’ en spanning rondom acceptatie, het behoren tot een minderheid of te maken krijgen met pesten of discriminerend gedrag heeft zowel psychische als sociale gevolgen, vaak ook op langere én op latere termijn. Daarom is en blijft specifieke aandacht voor LHBTI-personen noodzakelijk.

► Op bezoek bij het roze verpleeghuis van Amsterdam:

Meer nieuws vandaag:

Updates afgelopen week:

Goedenacht

HN heeft de ANBI-status:

IBAN: NL09RABO0158802764

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-nieuwsbrief juni 2019

Handicap Nationaal

Otto Copesstraat 83

5213 GK 's-Hertogenbosch

Telefoon: 06 - 123 90 746

Fax: 073 - 850 81 88

E-mail: info@handicapnationaal.nl

IBAN: NL09RABO0158802764

KvK Nummer: 51372266

RSIN Nummer: 823247521

GeefGratis Nummer: 5105

website security

Onze website maakt gebruik van cookies: Wij plaatsen cookies om het gebruik van de website te analyseren en om het mogelijk te maken inhoud via social media te delen. De website maakt ook gebruik van functies van derden die mogelijk cookies kunnen plaatsen. Door op [OK] te klikken of gebruik te blijven maken van de site stemt u in met het plaatsen hiervan. In onze disclaimer/privacybeleid leest u hier meer over.