Laatste 5 updates:

Vrijdag, 14. Februari 2020

Bron: Cedris.

Tweede Kamer wil grotere

stappen richting persoonlijk leer-

en ontwikkelbudget.

De Tweede Kamer vindt het belangrijk dat er snel grotere stappen gezet worden om een persoonlijk leer- en ontwikkelbudget voor iedereen mogelijk te maken. Dit persoonlijke budget biedt mensen meer mogelijkheden zich naast en tijdens hun werk te ontwikkelen. De Kamer stemde dinsdag voor een motie met deze strekking. De motie werd vorige week tijdens het “Debat op hoofdlijnen over de toekomst arbeidsmarkt” ingediend.

Cedris is blij dat de Kamer op dit punt om meer actie vraagt. Om te komen tot een inclusieve arbeidsmarkt zijn meer middelen nodig voor de ontwikkeling van mensen, ook voor mensen die wegens omstandigheden meer moeite hebben een duurzame plek op de arbeidsmarkt te vinden en te behouden. Een persoonlijk leer- en ontwikkelbudget draagt hieraan bij.

Basisbanen.

Ook werd vanuit de Kamer een motie ingediend waarin gesteld wordt dat basisbanen, zoals door de WRR beschreven, echte banen zijn en dat daarom voor die banen het wettelijk minimum loon van kracht moet zijn. Uiteindelijk werd deze motie aangehouden.

Cedris volgt de discussie over het idee basisbanen met grote belangstelling. We vinden het hebben van werk altijd te verkiezen boven een uitkering. Basisbanen kunnen een functie hebben tussen een uitkering en een reguliere baan, al dan niet met ondersteuning. Net als de indieners van de motie vindt Cedris dat een basisbaan echt en maatschappelijk nuttig werk moet zijn. Daarbij past het wettelijk minimumloon.

De werknemer van de toekomst.

Tijdens het debat deed de staatssecretaris al de toezegging dat zij in de kabinetsreactie op de verschillende rapporten expliciet zal ingaan op de groep mensen die afhankelijk is van de Participatiewet. Cedris vindt deze toezegging heel belangrijk. De commissie Borstlap betoogt dat de werknemer van de toekomst wendbaar en weerbaar moet zijn, maar gaat voorbij aan de groep mensen, die een beperkt aanpassingsvermogen hebben.

Zelfs met ondersteuning en aandacht voor permanente ontwikkeling is hun wendbaarheid en weerbaarheid beperkt. Voor deze groep moet het werk steeds opnieuw aan individuele mogelijkheden worden aangepast om hen een duurzame plek op de toekomstige arbeidsmarkt te kunnen bieden. Cedris is heel benieuwd naar de ideeën hierover van de staatsecretaris.

► Opleiden en ontwikkelen:

Meer nieuws vandaag:

Updates afgelopen week:

Goedemiddag

HN heeft de ANBI-status:

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-NIEUWSbrief

website security

(©) 2020 - Handicap Nationaal

Onze website maakt gebruik van cookies: Wij plaatsen cookies om het gebruik van de website te analyseren en om het mogelijk te maken inhoud via social media te delen. De website maakt ook gebruik van functies van derden die mogelijk cookies kunnen plaatsen. Door op [OK] te klikken of gebruik te blijven maken van de site stemt u in met het plaatsen hiervan. In onze disclaimer/privacybeleid leest u hier meer over.