Goedemorgen

Laatste 5 updates:

ONLINE DONEREN
Vrijdag, 10. Juli 2020

WINNAARS APPELTJES

VAN ORANJE 2020

Bron: persbericht Oranje Fonds

Koningin Máxima en het Oranje Fonds hebben vorige week donderdag de winnaars van de Appeltjes van Oranje bekendgemaakt. Dat gebeurde dit jaar niet vanuit paleis Noordeinde in Den Haag, maar op afstand vanuit een tv-studio. De prijzen gingen naar Bedrijf & Samenleving uit Haarlem, SOVEE uit Amersfoort en het grote Appeltje, de prijs voor het initiatief dat het meest opvalt, was voor Villa Pinedo uit Amsterdam. Deze stichting zet zich in voor kinderen in scheidingssituaties. De drie winnaars werden live in de uitzending overvallen met het goede nieuws door een felicitatieteam.

Bedrijf & Samenleving won met hun project Time 2 Shine. Zij koppelen jongeren met een probleemachtergrond aan een mentor die ze helpt bij de terugkeer naar school of het zoeken naar een woning. SOVEE viel in de prijzen met het project Mijn Tweede Familie, waarmee jongeren die hun ouders missen aan een tweede familie worden gekoppeld.

Alle winnaars konden via de live-verbinding rekenen op de persoonlijke felicitaties van de koningin. Máxima moedigde de organisaties vooral aan om op deze manier door te gaan.

De Appeltjes van Oranje worden jaarlijks uitgereikt aan drie sociale projecten die op succesvolle wijze verschillende groepen mensen verbinden (mensen die doorgaans niet zo snel met elkaar in contact komen) en ervoor zorgen dat zij weer meedoen in de samenleving. Het thema van 2020 is ‘Maatjes ben je samen’.

De Appeltjes werden dit jaar voor de achttiende keer uitgereikt. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn sinds de oprichting in 2002 beschermheer en -vrouw van het Oranje Fonds.

Steuntje in de rug

In onze samenleving zijn veel mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld omdat ze ziek of eenzaam zijn, na een ellendige tijd moeite hebben om de draad weer op te pakken of hulp nodig hebben om hun talent te ontplooien. Gelukkig bestaan er vele projecten die deze mensen koppelen aan een vrijwilliger, een maatje dus. Projecten waarin maatjes elkaars leven verrijken en elkaar langere tijd ondersteunen, ook als het moeilijk wordt.

Een voorbeeld? De Schilderswijk Moeders van Buurtcentrum De Mussen uit Den Haag bijvoorbeeld. De Moeders zetten zich in voor een gezonde en veilige ontwikkeling van gezinnen in de Haagse Schilderswijk. Moeders en vrouwen staan hierbij centraal, want zij zijn de stille kracht voor de samenleving.

De vrouwen uit de Schilderswijk zijn de steunpilaar voor deze buurt. Zij leggen sociale contacten met andere geïsoleerde vrouwen. Dat brengt positieve veranderingen met zich mee. Vrouwen krijgen bijvoorbeeld meer zelfvertrouwen, durven weer voor zichzelf te spreken en laten zich weer zien bij sociale activiteiten. Dit voorkomt dat gezinnen langdurige en dure hulp nodig hebben.

► Uitreiking Appeltjes van Oranje 2020:

DEEL DIT ARTIKEL VIA SOCIAL MEDIA: