Goedemorgen

Laatste 5 updates:

ONLINE DONEREN
Maandag, 13. Juli 2020

VIJFMETING BANENAFSPRAAK: AANTALLEN GEHAALD, GROEI NEEMT AF

Bron: Cedris

Voor het vijfde achtereenvolgende jaar heeft het kabinet de resultaten van de Banenafspraak gepubliceerd. De Banenafspraak is gemaakt in 2013 als onderdeel van het Sociaal Akkoord met als doel meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen bij reguliere werkgevers. Eind 2025 moeten er 125.000 extra banen voor deze doelgroep zijn ingevuld.

Uit de vijfde meting blijkt dat de totale opgave voor de markt en de overheid, om eind 2019 minimaal 55.000 extra banen in te vullen, ruim is gehaald. Eind 2019 zijn er totaal 61615 banen ingevuld. In 2019 lag de lat voor de marktsector op 40.000 banen en voor de overheid op 15.000.

Net als vorig jaar voldoet de marktsector met de realisatie van 51829 banen ruimschoots aan de doelstelling. De overheidswerkgevers blijven hierbij achter. Daar staat de teller eind 2019 op 9786 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking.

…….maar groei neemt sterk af.

Het groeipad laat een serieuze winstwaarschuwing zien. De groei van het aantal banen in de marktsector is fors afgenomen (zie fig). Het risico is reëel dat deze afname, mede door de Coronacrisis in 2020 doorzet. Dat wordt impliciet ook door de staatssecretaris erkend. Ze schrijft in haar brief dat de doelgroep banenafspraak bij een economische crisis een verhoogd risico hebben hun baan te verliezen.

Bredere analyse is nodig

De cijfers van de banenafspraak bieden geen garantie dat de werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt substantieel is gegroeid. Hiervoor bestaand meerdere redenen:

Voor de Banenafspraak wordt gerekend in banen met een gemiddeld aantal verloonde uren van 25,5 uur per week. Tegenover een stijging van de afspraakbanen, staat bijv. een afname van het aantal Wsw-banen die uitgaan van 36 uur. Daarnaast zien we dat het aantal beschutte werkplekken achterblijft bij de streefcijfers.

De doelgroep voor de banenafspraak is in de afgelopen jaren verbreed, waardoor nu mogelijk ook werknemers worden meegeteld die op eigen kracht een betaalde baan kunnen vinden.

Cedris wil daarom dat er een bredere analyse plaatsvindt van de ontwikkeling van de werkgelegenheid voor mensen die niet zonder ondersteuning een betaalde baan kunnen vervullen.

Loonkostenvoordeel banenafspraak wordt structureel

Werkgevers die iemand uit de doelgroep banenafspraak in dienst nemen, hebben recht op het loonkostenvoordeel banenafspraak (LKV-banenafspraak). Dit was een tijdelijke maatregel tot 2021. Dit wordt gewijzigd in een structurele maatregel. Ook na 2021 blijft het loonkostenvoordeel banenafspraak dus bestaan.

► Beschut werk! Iets voor jou?

DEEL DIT ARTIKEL VIA SOCIAL MEDIA: