Goedenacht

Laatste 5 updates:

ONLINE DONEREN
Maandag, 13. Juli 2020

KWALITEITSKADER IN DE MAAK VOOR ZITTEND ZIEKENVERVOER

Bron: Nederlandse Zorgautoriteit [NZa]

Dagelijks maken veel mensen gebruik van vervoer van en naar het ziekenhuis, bijvoorbeeld voor dialyse of chemotherapie of mensen in een rolstoel. In 2019 kwamen er bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) signalen binnen over mogelijke problemen bij het ziekenvervoer. Patiënten gaven aan dat zij te laat kwamen voor hun behandeling of lang moeten wachten op vervoer en vervoerders vinden de inschrijftarieven te laag. De NZa startte daarop een verkenning bij zorgverzekeraars, aangevuld door rapportages van de patiëntenorganisaties. Daaruit bleek onder meer dat niet altijd helder is wat patiënten mogen verwachten van de taxivervoerder. Betrokken partijen werken nu aan een kwaliteitskader voor ziekenvervoer.

Uit de verkenning van de NZa vielen drie ogenschijnlijke tegenstrijdigheden op. Verzekeraars gaven aan klachten individueel af te handelen met een overwegend goed resultaat, terwijl patiëntenverenigingen aangaven dat patiënten wel klachten hebben, maar meldingsmoe zijn. Zorgaanbieders meldden dat soms meer dan een derde van de ritten te laat komt, terwijl verzekeraars goede resultaten zien van hun klachtenafhandeling. Tot slot ontvangen verzekeraars geen signalen over te lage tarieven voor de taxibedrijven, terwijl de vervoerderspartijen aangeven dat de branche het moeilijk heeft.

Duidelijke verwachtingen

Uit deze verkenning bleek dat niet altijd helder is wat patiënten mogen verwachten van de taxivervoerder. Brengt een taxichauffeur de passagier naar de deur? Hoe lang is het acceptabel om te moeten wachten? Het is belangrijk om deze onduidelijkheid weg te nemen. Hiermee wordt het voor de patiënt duidelijk wanneer zij aan de bel kunnen trekken. De betrokken partijen hebben de handschoen opgepakt en gaan werken aan een kwaliteitskader voor ziekenvervoer. De Nederlandse Vereniging voor Nierpatiënten (NVN) neemt samen met een verzekeraar het voortouw bij het opstellen van dit kwaliteitskader.

Met het opstellen van een kwaliteitskader hopen partijen veel van bovengenoemde issues op te lossen. Daarnaast is afgesproken dat de door FNV Taxi opgestelde kostprijsberekeningstool gedeeld zal worden met de verzekeraars.

► Zittend Ziekenvervoer:

DEEL DIT ARTIKEL VIA SOCIAL MEDIA: