06 - 123 90 746 Otto Copesstraat 83, 5213 GK 's-Hertogenbosch

Donderdag 9 mei 2019

Donderdag, 9. Mei 2019

Contouren zorginkoop Wlz 2020 beschikbaar.

Bron: Redactioneel/ActiZ.

Het landelijke Wlz inkoopkader 2018 – 2020 blijft van toepassing. Er zijn enkele nieuwe ontwikkelingen voor de zorginkoop 2020. Daarvoor komen zorgkantoren op 29 mei 2019 met een Aanvulling op het inkoopbeleid.

Dit staat in de Contouren Zorginkoop zorgkantoren Wlz 2020 die Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hebben gepubliceerd. Uit de contouren blijkt dat de NHC/NIC in 2020 voor 100% wordt vergoed.

Samen waarde toevoegen voor klanten.

ZN/zorgkantoren vinden het van belang dat de langdurige zorg goed aansluit op de persoonlijke levenssituatie van de meest kwetsbare mensen in onze samenleving. Met zorgaanbieders delen ze de doelstelling om voor klanten mogelijk te maken dat zij het leven zo veel mogelijk kunnen leiden zoals zij dat het liefst willen. Vanuit deze doelstelling is het inkoopbeleid voor de periode 2018 – 2020 opgesteld. Dat beleid blijft van toepassing. De nieuwe ontwikkelingen volgen in een Aanvulling die zorgkantoren op woensdag 29 mei 2019 publiceren. De Contouren Zorginkoop zorgkantoren Wlz 2020 ‘Samen waarde toevoegen voor klanten’ heeft ZN al wel inzichtelijk gemaakt.

Eerste contouren zorginkoop.

In de ZN-notitie staan de eerste contouren voor de Wlz zorginkoop 2020:

De kwaliteitskaders zijn de basis voor de dialoog over kwaliteitsverbetering voor de klant. Zorgkantoren continueren de dialoog over de kwaliteitskaders. Daarvoor worden voor de sector V&V onder meer de kwaliteitsplannen en kwaliteitsverslagen betrokken.

Voor verpleeghuiszorg zijn ook voor 2020 extra middelen beschikbaar om het kwaliteitskader te ontwikkelen. Voor de inzet van de extra middelen dienen zorgaanbieders in de kwaliteitsplannen een financiële onderbouwing op te nemen. Alleen zorgaanbieders die plannen indienen voor extra zorgpersoneel en/of willen investeren op de overige thema’s komen in aanmerking voor extra middelen.

Zorgkantoren continueren het beleid rondom NHC/NIC. In 2020 hanteren zorgkantoren voor de NHC/NIC een tariefpercentage van 100%.

Zorgkantoren hebben meer aandacht voor innovatieve technologie. Zorgkantoren kiezen ervoor in dialoog met zorgaanbieders de innovatiekracht te stimuleren, deelname aan regionale innovatieplatforms te stimuleren en het leren van koplopers aan te moedigen.

Zorgkantoren publiceren op 29 mei 2019 een addendum met de hoofdlijnen van de aanvullingen op he inkoopbeleid 2019. In de contouren staat het voorlopige tijdspad van de Wlz-zorginkoop.

Inzet ActiZ.

ActiZ vindt het een goede zaak dat de NHC/NIC in 2020 voor 100% wordt vergoed en niet onderhandelbaar is. In de aankomende weken moet nog over veel zaken besluitvorming plaatsvinden, alvorens zorgkantoren het inkoopbeleid 2020 kunnen publiceren. ActiZ vindt het van belang dat zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de bedoeling van het Kwaliteitskader, dat er ruimte is voor maatwerk bij de extra middelen voor verpleeghuiszorg en het perspectief op de toekomstige tarieven inzichtelijk is.

ActiZ organiseert in mei vier regionale informatiebijeenkomsten over de zorgcontractering. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor geïnteresseerden.

Zoals andere jaren analyseert ActiZ het inkoopbeleid 2020 van de afzonderlijke Wlz-uitvoerders. Deze analyses komen voor de leden beschikbaar op de ActiZ-site.

► Terugblik Klantbijeenkomsten Zorginkoop:

Meer nieuws vandaag:

Afgelopen week:

Goedenavond

HN heeft de ANBI-status:

IBAN: NL09RABO0158802764

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-nieuwsbrief maart 2019

Handicap Nationaal

Otto Copesstraat 83

5213 GK 's-Hertogenbosch

Telefoon: 06 - 123 90 746

Fax: 073 - 850 81 88

E-mail: info@handicapnationaal.nl

IBAN: NL09RABO0158802764

KvK Nummer: 51372266

RSIN Nummer: 823247521

GeefGratis Nummer: 5105

website security

Onze website maakt gebruik van cookies: Wij plaatsen cookies om het gebruik van de website te analyseren en om het mogelijk te maken inhoud via social media te delen. De website maakt ook gebruik van functies van derden die mogelijk cookies kunnen plaatsen. Door op [OK] te klikken of gebruik te blijven maken van de site stemt u in met het plaatsen hiervan. In onze disclaimer/privacybeleid leest u hier meer over.