06 - 123 90 746 info@handicapnationaal.nl
Donderdag, 15. Augustus 2019

Bron: Redactioneel/BD/Wink de Boer.

Ziekenhuis Bernhoven probeert op een slimme manier geld vrij te maken voor extra zorg. En daar heeft iedereen belang bij.

Bernhoven probeert de inwoners van haar verzorgingsgebied aan zich te binden met een obligatie­lening. In het Brabants Dagblad van 6 augustus verscheen een uiterst kritische brief van SP-Kamerlid Henk van Gerven die de goede intenties van het ziekenhuis in twijfel trekt en die zich in zijn brief terecht afzet tegen winst maken in de zorg. Van Gerven slaat de plank echter behoorlijk mis; Bernhoven probeert niet om op een slimme manier de wet te omzeilen of geld aan de zorg te onttrekken, maar juist om op een slimme manier geld vrij te maken voor extra zorg.

Ik weet dat de kritiek van Van Gerven niet klopt omdat ik zelf als lid van het directieteam aan de basis heb gestaan van deze plannen. In de aanloop naar de nieuwbouw in Uden was ik bestuurder van de stafmaatschap en de vereniging medische staf en van 2014 tot 2018 medisch directeur in Bernhoven. De ziekenhuizen in Oss en Veghel waren elk te klein om de zorg kwalitatief op peil te kunnen houden en alleen door samen te gaan konden we voor onze regio een volwaardig ziekenhuis met spoedzorg, verloskunde en intensive care behouden. Het samengaan en de nieuwbouw maakten dat we heel goed moesten nadenken over wat voor ziekenhuis we wilden zijn en wat daar voor nodig was.

Buitenstaanders.

De grootste vraag die we ons stelden was: ‘van wie is het ziekenhuis?’ Net zoals bij de meeste andere Nederlandse ziekenhuizen was een anonieme stichting de eigenaar van Bernhoven. Als een ziekenhuis sluit of failliet gaat, dan kunnen de inwoners daartegen protesteren; maar ze zijn dan slechts buitenstaanders. Daar wilden we vanaf; wij vonden dat het personeel en de patiënten ‘eigenaar’ zouden moeten zijn van ‘hun’ ziekenhuis. Wij vonden dat iedereen die belang had bij het behoud van het ziekenhuis zich (ook financieel) aan het ziekenhuis zou moeten kunnen verbinden en dat dit draagvlak essentieel was om ook op lange termijn ziekenhuiszorg in onze regio te behouden.

We hebben allerlei modellen uit andere landen bekeken om de participatie zoals we die voor ogen hadden, vorm te geven. Een aparte Bernhoven zorgpolis bleek niet haalbaar. Uiteindelijk hebben we gekozen voor de converteerbare obligatie. Dat is geen gek model en is ook niet nieuw. Ergens rond 1965-1970 kreeg ik als klein jongetje van mijn opa en oma een 2,5 procent obligatielening van 100 gulden van het Leyenburg ziekenhuis in Den Haag. Ook toen werden er door ziekenhuizen dus al geld geleend bij de burgers. Elk jaar mocht ik met een schaar een coupon van de obligatie afknippen en tegen toonder betaalde de bank mij een rijksdaalder. Bernhoven doet nu hetzelfde; alleen is er geen papieren document aan toonder meer; de obligatie koop je online en elk jaar wordt de rente keurig op je bankrekening gestort. Aan het eind van de looptijd krijg je ook de hoofdsom weer terug.

Iedereen kan zich zo verbinden aan Bernhoven en dat waar Bernhoven voor staat; goede en betaalbare zorg voor onze regio. Door te participeren zeg je dat je het belangrijk vindt dat deze regio een eigen ziekenhuis behoudt en wordt het dus ook echt een beetje jouw ziekenhuis.

Goed voor de zorg.

Bij een commercieel bedrijf gaat het om winst maken, Bernhoven is geen commercieel bedrijf en wil, net als onze obligatiehouder, juist zoveel mogelijk geld behouden om te kunnen investeren in goede zorg. De participatie met de converteerbare obligaties, ook na een eventuele conversie naar aandelen, is erop gericht om de bedrijfskosten voor Bernhoven te reduceren. Bernhoven heeft voor het nieuwe gebouw een hypotheek van 116 miljoen uit staan. Vroeger kreeg je dit geld van de overheid via het ‘college bouw zorginstellingen’. Omdat de overheid garant stond was de rente laag. Onze Tweede Kamer, waar ook Van Gerven deel van uitmaakt, heeft er tot mijn grote verdriet echter voor gekozen dit zelfstandig bestuursorgaan op te heffen en daarom moest Bernhoven geld lenen bij de commerciële banken. Die vragen hiervoor de hoofdprijs. Alternatieven zijn er helaas niet. Ook andere ziekenhuizen die recent nieuw hebben gebouwd, hebben hetzelfde probleem.

Een hoge rente op de hypotheek betekent simpelweg dat er minder geld beschikbaar is voor zorg en dat er veel premiegeld weglekt naar de banken. Deze problematiek speelt ook een belangrijke rol bij het recent afgewende faillissement van het Maasziekenhuis Pantein bij Boxmeer. Ook ik pleit, net als Van Gerven, voor het terugbrengen van het ‘college bouw’. Echter, alleen Van Gerven is als volksvertegenwoordiger in staat dit op de juiste plek, in de Tweede Kamer, te bepleiten.

Van Gerven zet zich in zijn brief af tegen de Wet winstuitkering in de zorg; maar die wet is juist nodig omdat de overheid geen garantstellingen meer afgeeft. Hierdoor hebben ziekenhuizen slechts twee keuzes: of de hoge hypotheekrentes bij de banken blijven betalen of op een andere manier tegen lagere rente geld aantrekken om hun bedrijfsvoering te financieren. Bernhoven biedt 4 procent rente; dat is minder dan wat Bernhoven zelf aan rente betaalt en iedere obligatie zorgt er dus voor dat er weer extra geld vrijkomt voor zorg.

Financieel gezond.

Iedereen die Bernhoven een warm hart toedraagt en die belang heeft bij het open blijven van Bernhoven kan met eigen geld obligaties kopen. Dat is door de vaste rente-uitkering van 4 procent per jaar ook nog eens financieel aantrekkelijk; het is meer dan wat onze participant bij de bank aan rente ontvangt op spaargeld. Hoe meer obligatieleningen, hoe meer Bernhoven bespaart op zijn eigen hypotheek. Wie het ziekenhuis wat geld leent, geeft daarmee te kennen dat hij graag wil dat er in de regio een financieel gezond, kwalitatief goed en volwaardig ziekenhuis blijft bestaan. Onze participanten lenen aan een maatschappelijk doel; wie dat doet wil een redelijke en vaste rente op zijn lening en verwacht daarnaast geen extra winst. Dat is ook niet het doel van deze maatschappelijke investering. Het is een aantrekkelijk product wat goed is voor de zorg en ervoor zorgt dat Bernhoven ook echt van ons ­allemaal gaat worden.

Wink de Boer, internist/MDL-arts. Was medisch directeur in ­Bernhoven 2014-2018.

► Open dag Bernhove ziekenhuis:

Meer nieuws vandaag:

Updates afgelopen week:

Goedenacht

HN heeft de ANBI-status:

IBAN: NL09RABO0158802764

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-nieuwsbrief juni 2019

Handicap Nationaal

Otto Copesstraat 83

5213 GK 's-Hertogenbosch

Telefoon: 06 - 123 90 746

Fax: 073 - 850 81 88

E-mail: info@handicapnationaal.nl

IBAN: NL09RABO0158802764

KvK Nummer: 51372266

RSIN Nummer: 823247521

GeefGratis Nummer: 5105

website security

Onze website maakt gebruik van cookies: Wij plaatsen cookies om het gebruik van de website te analyseren en om het mogelijk te maken inhoud via social media te delen. De website maakt ook gebruik van functies van derden die mogelijk cookies kunnen plaatsen. Door op [OK] te klikken of gebruik te blijven maken van de site stemt u in met het plaatsen hiervan. In onze disclaimer/privacybeleid leest u hier meer over.