06 - 123 90 746 Otto Copesstraat 83, 5213 GK 's-Hertogenbosch
Donderdag, 15. Augustus 2019

Bijdrage SW-sector aan inclusieve arbeidsmarkt blijft groot.

Bron: Redactioneel/Cedris.

In 2018 is, mede dankzij de leden van Cedris, opnieuw een belangrijke stap gezet naar een inclusieve arbeidsmarkt. Een ruime meerderheid van de Wsw-werknemers is buiten de deuren van het sociale werkbedrijf aan de slag. Daarnaast leverden de leden van Cedris een grote bijdrage aan de plaatsingen van mensen met behulp van het instrument loonkostensubsidie. Ongeveer 50% van de in 2018 gerealiseerde 17.000 plekken kwam tot stand via of bij leden van onze vereniging. Dat blijkt uit de sectorinformatie 2018, die Cedris heeft gepubliceerd.

De Sectorinformatie bevat gegevens over aantallen mensen die bij betaald werk worden ondersteund door sociale werkbedrijven en over de financiële situatie binnen de SW-sector.

Groeiende rol Sw-bedrijven bij uitvoering Participatiewet.

In 2018 werkten 82.500 mensen in het kader van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Dit waren er 4.700 minder dan in 2017. De rol van sociale werkbedrijven bij de uitvoering van de Participatiewet nam toe. In totaal zijn bij of via sociale werkbedrijven 17.600 mensen aan de slag met loonkostensubsidie, waarvan 1.950 met een indicatie beschut werk. Het totaal aantal mensen dat ondersteund wordt door sociale werkbedrijven en gemeenten blijft echter achter bij de gemaakte inschatting ten tijde van de invoering van de Participatiewet. Voorzien was dat eind 2018 voor 130.000 mensen ondersteuning nodig zou zijn, terwijl de huidige teller op 100.000 staat. Er zitten dus nog teveel mensen thuis die wel aan het werk geholpen moeten worden.

Aantal beschut werk blijft achter .

Uit de gegevens blijkt ook dat de leden van Cedris bijna in hun geheel verantwoordelijk zijn voor het organiseren van de beschutte werkplekken in het kader van de Participatiewet. 95% van deze werkplekken is bij sociale werkbedrijven vormgegeven. Het aantal door gemeenten ingevulde beschutte werkplekken blijft wel fors achter bij de gestelde doelstelling. Het CBS rapporteerde eind 2018 dat er in totaal 2000 plaatsen gerealiseerd waren, terwijl de doelstelling 4600 was.

Uit de cijfers blijkt verder dat de leden van Cedris, naast ondersteuning bij betaald werk ook 26.900 zogenoemde trajecten uitvoerden, om bijvoorbeeld jongeren en statushouders ‘werkfit’ te maken en te begeleiden naar de arbeidsmarkt.

Financiën blijft punt van zorg.

De financiële situatie van de sociale werkvoorziening is als verwacht verder verslechterd. Dit komt door de structurele korting op het SW-budget, waardoor ook in 2018 het tekort op de Wsw-Rijkssubsidie verder opliep tot 320 miljoen. Onder andere dankzij doorgevoerde verbeteringen in de bedrijfsvoering en de invoering van het Laag inkomensvoordeel is het tekort minder gestegen dan eerder verwacht. Desondanks is hettekort per SW-werknemer ten opzichte van 2017 gestegen van € 2.000,- naar € 2.300,-

► Hoe creëren we een inclusieve arbeidsmarkt in 2025?

Meer nieuws vandaag:

Updates afgelopen week:

Goedenacht

HN heeft de ANBI-status:

IBAN: NL09RABO0158802764

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-nieuwsbrief juni 2019

Handicap Nationaal

Otto Copesstraat 83

5213 GK 's-Hertogenbosch

Telefoon: 06 - 123 90 746

Fax: 073 - 850 81 88

E-mail: info@handicapnationaal.nl

IBAN: NL09RABO0158802764

KvK Nummer: 51372266

RSIN Nummer: 823247521

GeefGratis Nummer: 5105

website security

Onze website maakt gebruik van cookies: Wij plaatsen cookies om het gebruik van de website te analyseren en om het mogelijk te maken inhoud via social media te delen. De website maakt ook gebruik van functies van derden die mogelijk cookies kunnen plaatsen. Door op [OK] te klikken of gebruik te blijven maken van de site stemt u in met het plaatsen hiervan. In onze disclaimer/privacybeleid leest u hier meer over.