06 - 123 90 746 Otto Copesstraat 83, 5213 GK 's-Hertogenbosch
Donderdag, 11. Juli 2019

Vereenvoudiging Banenafspraak en quotumheffing verder uitgewerkt.

Bron: Redactioneel/Cedris..

De plannen van staatssecretaris Van Ark om, als onderdeel van het Breed Offensief, de Banenafspraak eenvoudiger te maken, kunnen rekenen op veel steun.

Ook Cedris is er voorstander van dat de regeling en de uitvoering minder complex worden. De al langer levende wens van Cedris om het onderscheid tussen markt en overheid te schrappen wordt ingewilligd.

Opheffen scheiding markt en overheid.

Dankzij de vereenvoudiging van de Banenafspraak hoeft er geen discussie meer gevoerd te worden over welke banen meetellen in de overheid- of marktsector. Hierover was vaak onduidelijkheid, bijvoorbeeld als er sprake is van inkoop van diensten (zoals schoonmaak of catering). Cedris verwacht dat deze plannen extra banen opleveren, omdat het een impuls geeft aan de inkoop van diensten en producten.

Ook hoeft de complexe inleenadministratie nu niet ingevoerd te worden. Deze was nodig voor de berekening van de quotumheffing. In het nieuwe systeem maakt het niet meer uit wáár banen worden gerealiseerd. De aantallen hoeven dus ook niet meer per sector bijgehouden te worden. Ook dit juicht Cedris toe. Werkgevers kunnen nu hun aandacht steken in waar het werkelijk om gaat: het duurzaam aan de slag helpen van méér mensen met een arbeidsbeperking.

Uitwerking vereenvoudiging.

Een recente Kamerbrief beschrijft hoe de vereenvoudiging vorm krijgt:

Als de aantallen uit de Banenafspraak niet worden gehaald en daardoor het quotum wordt geactiveerd, gaan werkgevers met méér dan 25 werknemers een zogenaamde ‘Inclusiviteitsopslag’ betalen. Dit gebeurt via de premieheffing. De hoogte ervan hangt samen met de loonsom.

Deze opslag kan financieel worden gecompenseerd met een bonus. Via de, binnenkort structureel toe te kennen, loonkostenvoordelen (LKV) ontvangen werkgevers die bonus gerelateerd aan hun inspanningen: voor hen wordt het LKV verhoogd met 3,77 euro per verloond uur (5000 euro per baan van 25.5 uur). Ook werkgevers met minder dan 25 werknemers kunnen deze bonus ontvangen. Dit stimuleert werkgevers om iemand een groter contract aan te bieden en iemand langer in dienst te houden.

Door bureau APE heeft de staatssecretaris laten onderzoeken welk systeem de minste administratieve belasting oplevert.

De staatssecretaris streeft ernaar de vereenvoudigde quotumheffing per 1 januari 2020 in te laten gaan. Het wetsvoorstel wordt na de zomer openbaar. In afwachting van de nieuwe wettelijke regeling wordt de quotumheffing voor de markt- en overheidssector op grond van het huidige systeem opgeschort.

► Wet banenafspraak:

Meer nieuws vandaag:

Updates afgelopen week:

Goedenacht

HN heeft de ANBI-status:

IBAN: NL09RABO0158802764

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-nieuwsbrief juni 2019

Handicap Nationaal

Otto Copesstraat 83

5213 GK 's-Hertogenbosch

Telefoon: 06 - 123 90 746

Fax: 073 - 850 81 88

E-mail: info@handicapnationaal.nl

IBAN: NL09RABO0158802764

KvK Nummer: 51372266

RSIN Nummer: 823247521

GeefGratis Nummer: 5105

website security

Onze website maakt gebruik van cookies: Wij plaatsen cookies om het gebruik van de website te analyseren en om het mogelijk te maken inhoud via social media te delen. De website maakt ook gebruik van functies van derden die mogelijk cookies kunnen plaatsen. Door op [OK] te klikken of gebruik te blijven maken van de site stemt u in met het plaatsen hiervan. In onze disclaimer/privacybeleid leest u hier meer over.