Goedemorgen

Laatste 5 updates:

Dinsdag, 7. Juli 2020

AFSPRAKEN OM ZORG VOOR VROUWEN MET BEKKENBODEMKLACHTEN TE VERBETEREN

De zorg voor vrouwen met bekkenbodemklachten door urine-incontinentie of een prolaps (baarmoederverzakking) kan nog beter. Alle betrokken zijn het erover eens dat onder meer het goed volgen van de richtlijnen en het bevorderen van gepast gebruik zullen resulteren in betere zorg.

De verbeteringen en de afspraken die de partijen hebben gemaakt om deze te realiseren, zijn vastgelegd in het verbetersignalement ‘Zinnige zorg voor vrouwen met bekkenbodemklachten’ dat het Zorginstituut vandaag heeft uitgebracht.

Bekkenbodemklachten bij veel vrouwen niet behandeld

Het verbetersignalement gaat over verbeteringen in de zorg voor vrouwen met twee typen bekkenbodemklachten:

urine-incontinentie (UI), waaronder stress urine-incontinentie (SUI, inspanningsincontinentie) en urge urine-incontinentie (UUI, drangincontinentie);

prolaps (baarmoederverzakking).

Bekkenbodemklachten komen in Nederland bij vrouwen boven 40 jaar veel voor: 30-55 procent heeft UI-klachten en meer dan 40 procent heeft een prolaps. De klachten hebben grote gevolgen voor het dagelijks leven van deze vrouwen. Ze leiden tot angst, frustratie, hinder bij zitten en fietsen, minder lichamelijke en sociale activiteiten en seksuele problemen. Toch zoekt niet iedereen medische hulp: maar 28 van de 1000 vrouwen boven de 45 jaar gaan met hun klachten naar een huisarts. Dat komt doordat vrouwen de klachten vaak beschouwen als iets wat ‘erbij hoort’ en waaraan weinig te doen is.

Makkelijker tot de juiste diagnose komen voor vrouwen met UI

Bij bekkenbodemklachten is diagnostiek (anamnese, lichamelijk onderzoek en urineonderzoek) een belangrijke stap om tot de juiste diagnose te komen. In de praktijk blijkt dat de diagnostiek bij UI-klachten niet altijd volgens de NHG-Standaard wordt uitgevoerd. Bij een kwart van de vrouwen met UI-klachten wordt bijvoorbeeld helemaal geen diagnostiek gedaan. Verder blijkt dat de diagnostiek voor een onderactieve blaas niet in de richtlijnen staat. Als de richtlijnen beter worden gevolgd en aangevuld, zal het bij vrouwen met UI-klachten makkelijker zijn om de juiste diagnose te stellen.

Vaker juiste behandeling op juiste plek voor vrouwen met UI en prolaps

Volgens de Nederlandse richtlijnen is ‘stepped care’ de aanbevolen behandeling voor vrouwen met UI- of prolapsklachten. In de praktijk blijken behandelingen niet altijd stapsgewijs (op volgorde van zwaarte, op het juiste moment of op de juiste plaats) of helemaal niet te worden gedaan. Twee verbeteringen kunnen hierin verandering brengen. De eerste verbetering is de richtlijnen voor behandeling van vrouwen met UI-klachten in de eerste lijn beter volgen. Dit betekent onder andere: betere voorlichting over UI en de behandelmogelijkheden geven, gerichter verwijzen naar de tweede lijn en bij UUI-patiënten geen behandelstappen overslaan. Hierdoor krijgen vrouwen met UI-klachten sneller de juiste behandeling. De tweede verbetering is dat het voor vrouwen met prolaps makkelijker wordt gemaakt om een steunpessarium in de huisartsenpraktijk te laten aanmeten. Hierdoor kunnen zij ervoor kiezen de zorg dichter bij huis te krijgen.

Snellere bijsturing van behandeling van vrouwen met UI in vervolgtraject

In de eerstelijnsrichtlijn staat voor UI een aantal momenten voor controle en evaluatie van behandelingen: begeleide bekkenbodemspieroefeningen, blaastraining en het gebruik van urologische spasmolytica (medicatie die zorgt voor ontspanning van de spieren van de blaas). In de praktijk blijken deze behandelingen in het vervolgtraject minder vaak te worden gecontroleerd en geëvalueerd dan de richtlijn voorschrijft. Door de richtlijn wel goed te volgen zal de zorg in het vervolgtraject verbeteren. Zo zal de groep vrouwen bij wie urologische spasmolytica niet werken, door een intensievere evaluatie in overleg met hun arts eerder stoppen met deze middelen. Daardoor krijgen zij eerder een behandeling die voor hen wel werkt en hebben ze minder lang last van eventuele bijwerkingen van de middelen.

Vrouwen meer bewust van bekkenbodemklachten en behandelmogelijkheden

Bekkenbodemklachten beïnvloeden het lichamelijk functioneren van vrouwen en beperken hun bewegingsvrijheid. Toch zoekt een grote groep vrouwen met klachten geen medische hulp, onder andere omdat ze niet weten dat de klachten te behandelen zijn. Door vrouwen met en zonder bekkenbodemklachten te attenderen op de behandelmogelijkheden, krijgt de aandoening meer bekendheid dan nu het geval is. Dit vermindert ook het taboe op bekkenbodemklachten. Naar verwachting zullen vrouwen hierdoor ook eerder om hulp vragen bij de huisarts.

Volgende stap: verbeteracties uitvoeren

De partijen die betrokken zijn bij dit Zinnige Zorg-project, hebben afspraken met elkaar gemaakt over hoe en wanneer zij de zorg voor vrouwen met bekkenbodemklachten gaan verbeteren. Zij zijn nu verantwoordelijk voor de implementatie van deze verbeterafspraken. Het Zorginstituut monitort de voortgang van de verbeteracties en rapporteert hierover aan de minister voor Medische Zorg en Sport.

Zinnige Zorg

De verbeterafspraken over de zorg voor vrouwen met bekkenbodemklachten maken deel uit van het programma Zinnige Zorg. In dit programma brengt het Zorginstituut samen met patiënten, zorgprofessionals, zorginstellingen en zorgverzekeraars in beeld hoe de zorg die vanuit het basispakket wordt vergoed kan worden verbeterd. In elk Zinnige Zorg-project nemen we een zorggebied vanuit het perspectief van de patiënt onder de loep, vanaf het moment dat de aandoening ontstaat tot en met de nazorg.

► Bekkenbodemklachten - stressincontinentie:

DEEL DIT ARTIKEL VIA SOCIAL MEDIA:

UPDATE | DINSDAG 7 JULI 2020:

 • Het RIVM heeft het coronavirus onderschat. Het RIVM heeft het coronavirus onderschat.
 • Tot 500 miljoen euro besparen op zorg door meer aandacht voor gezondheid op school. Tot 500 miljoen euro besparen op zorg door meer aandacht voor gezondheid op school.
 • Afspraken hielpen laaggeletterden niet, vindt VNG. Afspraken hielpen laaggeletterden niet, vindt VNG.
 • Minder coronatesten dan verwacht, toch opstartproblemen bij GGD. Minder coronatesten dan verwacht, toch opstartproblemen bij GGD.
 • AED-netwerk is uitgebreid, maar nog niet dekkend. AED-netwerk is uitgebreid, maar nog niet dekkend.
 • Niet langer geslachtsvermelding op nieuwe ID-kaarten. Niet langer geslachtsvermelding op nieuwe ID-kaarten.
 • Ziekenhuizen krijgen 'passende vergoeding' voor extra kosten en misgelopen inkomsten coronacrisis. Ziekenhuizen krijgen 'passende vergoeding' voor extra kosten en misgelopen inkomsten coronacrisis.
 • Kostenstijging basispakket vóór corona: 4%. Kostenstijging basispakket vóór corona: 4%.
 • Oorzaak gehoorverlies na twintig jaar bekend. Oorzaak gehoorverlies na twintig jaar bekend.
 • Schets voor toekomst acute zorg naar Tweede Kamer. Schets voor toekomst acute zorg naar Tweede Kamer.
 • Zomerse cultuur-, lees- en wandeltips voor blinden en slechtzienden. Zomerse cultuur-, lees- en wandeltips voor blinden en slechtzienden.
 • Afspraken om zorg voor vrouwen met bekkenbodemklachten te verbeteren. Afspraken om zorg voor vrouwen met bekkenbodemklachten te verbeteren.
 • Medicijngebruik per hoofd bevolking met 1,7% gedaald. Medicijngebruik per hoofd bevolking met 1,7% gedaald.
 • Met nieuwe leefstijlbehandeling kankerprognose verbeteren. Met nieuwe leefstijlbehandeling kankerprognose verbeteren.
 • Is de drempel naar de huisarts te hoog? Is de drempel naar de huisarts te hoog?
 • HN-INFOpunt: Op welke leeftijd kun je bij een kind autisme vaststellen? HN-INFOpunt: Op welke leeftijd kun je bij een kind autisme vaststellen?

UPDATE | DINSDAG 7 JULI 2020:

Het RIVM heeft het coronavirus onderschat.

Het RIVM heeft het coronavirus onderschat.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft het coronavirus tot eind februari onderschat.

Tot 500 miljoen euro besparen op zorg door meer aandacht voor gezondheid op school.

Tot 500 miljoen euro besparen op zorg door meer aandacht voor gezondheid op school.

Als scholen meer aandacht besteden aan gezondheid, kan Nederland jaarlijks tot 500 miljoen euro besparen op de zorg.

Afspraken hielpen laaggeletterden niet, vindt VNG.

Afspraken hielpen laaggeletterden niet, vindt VNG.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) trekt zich terug uit de Bestuurlijke afspraken laaggeletterdheid 2020-2024.

Minder coronatesten dan verwacht, toch opstartproblemen bij GGD.

Minder coronatesten dan verwacht, toch opstartproblemen bij GGD.

Hoewel het aantal coronatesten minder is dan vooraf verwacht, hebben de GGD's nog steeds te kampen met opstartproblemen.

AED-netwerk is uitgebreid, maar nog niet dekkend.

AED-netwerk is uitgebreid, maar nog niet dekkend.

De Hartstichting en HartslagNU hebben in kaart gebracht waar er nog AED's moeten komen.

Niet langer geslachtsvermelding op nieuwe ID-kaarten.

Niet langer geslachtsvermelding op nieuwe ID-kaarten.

Het kabinet wil zo mensen tegemoetkomen die zich bijvoorbeeld niet ondubbelzinnig man of vrouw voelen.

Ziekenhuizen krijgen 'passende vergoeding' voor extra kosten en misgelopen inkomsten coronacrisis.

Ziekenhuizen krijgen 'passende vergoeding' voor extra kosten en misgelopen inkomsten coronacrisis.

Ziekenhuizen krijgen 'een passende vergoeding' voor de extra kosten en misgelopen inkomsten door de coronacrisis. Ze hebben daarover een akkoord bereikt met de zorgverzekeraars.

Kostenstijging basispakket vóór corona: 4%.

Kostenstijging basispakket vóór corona: 4%.

In de ZorgCijfers Monitor publiceert Zorginstituut Nederland elk kwartaal over de kostenontwikkelingen binnen het basispakket en de langdurige zorg.

Oorzaak gehoorverlies na twintig jaar bekend.

Oorzaak gehoorverlies na twintig jaar bekend.

Genetici van het Radboudumc deden meer dan twintig jaar onderzoek naar de oorzaak van slechthorendheid bij 63 personen van twaalf families.

Schets voor toekomst acute zorg naar Tweede Kamer.

Schets voor toekomst acute zorg naar Tweede Kamer.

Minister Van Rijn (Medische Zorg en Sport) heeft de Tweede Kamer de ‘Houtskoolschets Acute Zorg’ aangeboden.

Zomerse cultuur-, lees- en wandeltips voor blinden en slechtzienden.

Zomerse cultuur-, lees- en wandeltips voor blinden en slechtzienden.

De zomer is hét moment om er lekker op uit te gaan. En ook in Nederland is genoeg te beleven voor visueel gehandicapten.

Afspraken om zorg voor vrouwen met bekkenbodemklachten te verbeteren.

Afspraken om zorg voor vrouwen met bekkenbodemklachten te verbeteren.

De zorg voor vrouwen met bekkenbodemklachten door urine-incontinentie of een prolaps (baarmoederverzakking) kan nog beter.

Medicijngebruik per hoofd bevolking met 1,7% gedaald.

Medicijngebruik per hoofd bevolking met 1,7% gedaald.

Het gebruik van geneesmiddelen uit het basispakket nam in 2019, uitgedrukt in standaarddagdoseringen, af met 1,1%

Met nieuwe leefstijlbehandeling kankerprognose verbeteren.

Met nieuwe leefstijlbehandeling kankerprognose verbeteren.

Er zijn aanwijzingen in de wetenschappelijke literatuur dat het risico op terugkerende kanker verlaagd kan worden door een gezonde leefstijl.

Is de drempel naar de huisarts te hoog?

Is de drempel naar de huisarts te hoog?

Mensen blijken, ondanks dat corona nu in Nederland onder controle lijkt, nog niet naar de huisarts te gaan als ze klachten hebben.

HN-INFOpunt: Op welke leeftijd kun je bij een kind autisme vaststellen?

HN-INFOpunt: Op welke leeftijd kun je bij een kind autisme vaststellen?

De deskundigen van ons HN-INFOpunt geven iedere dag antwoord op een gestelde vraag.

LAATSTE 5 UPDATES:

(©) 2020 - Handicap Nationaal

Onze website maakt gebruik van cookies: Wij plaatsen cookies om het gebruik van de website te analyseren en om het mogelijk te maken inhoud via social media te delen. De website maakt ook gebruik van functies van derden die mogelijk cookies kunnen plaatsen. Door op [OK] te klikken of gebruik te blijven maken van de site stemt u in met het plaatsen hiervan. In onze disclaimer/privacybeleid leest u hier meer over.