Goedemorgen

Laatste 5 updates:

ONLINE DONEREN
Dinsdag, 30. Juni 2020

DASHBOARD BANENAFSPRAAK UWV: VANAF NU INTERACTIEF INZICHT IN DE CIJFERS

Bron: UWV | Cedris

Over de voortgang van de banenafspraak wordt tot nu toe via de bekende kwartaalrapportages bericht. Sinds kort heeft u ook op een interactieve manier toegang tot deze gegevens. Dankzij de openstelling van het Dashboard banenafspraak zijn cijfers en ontwikkelingen door de tijd heen, per en tussen arbeidsmarktregio’s te vergelijken.

Met dit dashboard kunt u snel zelf selecties maken van onder andere:

informatie over het aantal (werkzame) personen en banen;

informatie per categorie: Wsw, Wajong en doelgroep Participatiewet;

informatie over het verloop tussen werk en personen per kwartaal;

de in- en uitstroomreden van personen in de banenafspraak.

Op dit moment bevat het dashboard de gegevens over de banenafspraak tot en met het vierde kwartaal 2019. De nog te verschijnen gegevens over het eerste kwartaal 2020 worden eind juli hieraan toegevoegd.

De gegevens in het dashboard komen overeen met de regionale trendrapportage banenafspraak. Nog tot eind 2020 blijven deze kwartaalrapportages en bijbehorende factsheets in PDF-vorm verschijnen. De gegevens over de banenafspraak zijn met ingang van 2021 alleen nog via de nieuwe tool in te zien.

Actueel inzicht cijfers belangrijk

Cedris blijft de ontwikkeling van de banenafspraak kritisch volgen en ook het effect op de netto werkgelegenheid voor mensen met een arbeidsbeperking. De komende kwartalen wordt ook inzichtelijk welk effect de corona-crisis heeft op de bereidheid van werkgevers om mensen in beschut werk in dienst te nemen of te houden.

Met de kwartaalrapportages werd ook altijd per kwartaal de groei in het aantal beschutte werkplekken gepubliceerd. Deze rapportages (net als die over ‘Transparantie klantprofielen’) maken vooralsnog geen onderdeel van het dashboard uit. Het is van belang om ook daar een vinger aan de pols te houden en inzicht te bieden in de arbeidsmarktregio’s waar mensen met een advies beschut werk in voldoende mate betaald aan de slag komen.

Klik hier voor toegang tot het Dashboard Banenafspraak.

► Wet banenafspraak:

DEEL DIT ARTIKEL VIA SOCIAL MEDIA: