06 - 123 90 746 Otto Copesstraat 83, 5213 GK 's-Hertogenbosch

Dinsdag 21 mei 2019

Dinsdag, 21. Mei 2019

Training bewindvoerders verkleint risico op recidive.

Bron:Redactioneel/MEE.

Op verzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) traint Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en

Inkomensbeheerders (BPBI) haar leden op het herkennen van en omgaan met cliënten met een lichte verstandelijke beperking (lvb), die na een periode in detentie weer terugkeren in de maatschappij. Vrijdag 10 mei hebben in Utrecht de eerste zestien cursisten de training, die door MEE is ontwikkeld, met een certificaat afgesloten.

Bewindvoering als instrument.

Naar schatting heeft 45 procent van de gedetineerden een lvb. Daarnaast blijkt in de praktijk dat mensen met een lvb bovengemiddeld vaak kampen met schuldenproblematiek. En zowel het hebben van een lvb, als het hebben van schulden vergroot het risico op criminaliteit en recidive. Bewindvoering kan een goed instrument zijn om dat risico te verkleinen. Rust en overzicht op financieel gebied leidt namelijk tot meer stabiliteit, die doorwerkt in andere levensdomeinen zoals wonen, werk en opleiding.

Betere verstandhouding tussen bewindvoerder en cliënt.

Essentieel hierbij is dat bewindvoerders voldoende kennis en vaardigheden hebben om mensen met een lvb adequaat te kunnen begeleiden. BPBI zocht daarom de samenwerking met MEE, omdat deze organisatie gespecialiseerd is in het trainen van professionals in het omgaan met en herkennen van mensen met een beperking als lvb, autisme en niet-aangeboren hersenletsel. MEE heeft deze training speciaal voor BPBI bewindvoerders ontwikkeld, die hen leert de signalen van lvb te herkennen en hen traint om communicatie en interventies optimaal af te stemmen op mensen met een lvb. Dit leidt niet alleen tot een effectievere werkwijze, maar ook tot een betere verstandhouding tussen bewindvoerder en cliënt.

MEE NL-directeur Yvon van Houdt: “We zijn blij dat het ministerie en BPBI inzetten op het trainen van bewindvoerders. Het is namelijk heel lastig om mensen met een lvb te herkennen, ook omdat ze vaak heel verbaalvaardig zijn. Daardoor worden ze overschat en overvraagd, wat zowel bij de professional als bij de cliënt tot frustratie leidt en een effectieve aanpak in de weg staat.”

Zo’n 50 bewindvoerders volgen de training, die behalve in Utrecht ook in ‘s-Hertogenbosch en Groningen wordt gegeven. Eén van hen geeft als motivatie: 'Ik ben op deze training afgekomen, omdat ik graag verdieping heb op de omgang met cliënten met een lvb in relatie tot detentie.'

Over BPBI.

BPBI is een maatschappelijk betrokken branchevereniging voor bewindvoerders en inkomensbeheerders actief vanuit het maatschappelijk middenveld in het sociaal domein. De vereniging heeft ruim 420 leden, die samen ca. 50% van het aantal professionele bewindvoeringsdossiers voeren. BPBI maakt zich sterk voor haar leden bij politieke en andere stakeholders in het belang van de kwetsbare cliënt. BPBI staat voor een sterke borging van kwaliteit, verbonden met betekenisvolle vernieuwing.

Meer informatie over de training LVB en bewindvoering.

► De Bewindvoerster - Wat is bewindvoering?

Meer nieuws vandaag:

Afgelopen week:

Goedenavond

HN heeft de ANBI-status:

IBAN: NL09RABO0158802764

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-nieuwsbrief maart 2019

Handicap Nationaal

Otto Copesstraat 83

5213 GK 's-Hertogenbosch

Telefoon: 06 - 123 90 746

Fax: 073 - 850 81 88

E-mail: info@handicapnationaal.nl

IBAN: NL09RABO0158802764

KvK Nummer: 51372266

RSIN Nummer: 823247521

GeefGratis Nummer: 5105

website security

Onze website maakt gebruik van cookies: Wij plaatsen cookies om het gebruik van de website te analyseren en om het mogelijk te maken inhoud via social media te delen. De website maakt ook gebruik van functies van derden die mogelijk cookies kunnen plaatsen. Door op [OK] te klikken of gebruik te blijven maken van de site stemt u in met het plaatsen hiervan. In onze disclaimer/privacybeleid leest u hier meer over.