06 - 123 90 746 Otto Copesstraat 83, 5213 GK 's-Hertogenbosch

Dinsdag 21 mei 2019

Dinsdag, 21. Mei 2019

Nieuwe bekostiging zintuigelijk gehandicapten per 2020.

Bron:Redactioneel/NZa.

De Nederlandse Zorgautoriteit voert per 1 januari 2020 een nieuwe bekostiging in voor de extramurale zorg aan mensen met een zintuiglijke beperking.

Het gaat om mensen met een visuele of auditieve beperking of een beperking als gevolg van een taalontwikkelingsstoornis. De nieuwe regels en tarieven worden nu bekend gemaakt, zodat zorgaanbieders en zorgverzekeraars voldoende tijd hebben om zich voor te bereiden op de nieuwe situatie.

Meerwaarde nieuwe bekostiging.

Een nieuwe bekostiging werd nodig geacht om beter aan te sluiten op de manier waarop de zorg wordt geleverd en het inkoopgesprek tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars te faciliteren. Voor de cliënten betekent dit een herkenbare factuur. De bekostiging stimuleert daarnaast het leveren van doelmatige zorg aan de cliënt. Zorgverzekeraars krijgen in de nieuwe bekostiging meer inzicht in de geleverde zorg. Voor zorgaanbieders sluiten de inkomsten beter aan bij de kosten die ze maken om de zorg te kunnen leveren aan de cliënten.

Samen met belanghebbenden.

De nieuwe bekostiging is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met zorgaanbieders, vertegenwoordigers van cliënten en zorgverzekeraars. Dit met als doel om prestaties en tarieven te maken die goed aansluiten bij de dagelijkse zorgpraktijk. Nadat ons eerdere advies om deze bekostiging per 2020 in te voeren is overgenomen door de minister van VWS, hebben we dit in samenwerking met de betrokken partijen uitgewerkt in nieuwe regels.

Goed voorbeeld.

Wat ons betreft is dit een goed voorbeeld van de manier waarop we samen met het veld willen werken aan herkenbare bekostigingssystemen die kwaliteit en de juiste zorg op de juiste plek stimuleren. Marian Kaljouw, voorzitter van de raad van bestuur van de NZa: “Wij willen alle betrokken complimenteren en bedanken voor hun inzet. Daarvoor is veel inspanning geleverd en met toewijding gewerkt. Zonder de combinatie van de zorginhoudelijke kennis met onze data-analyses waren we niet tot dit resultaat gekomen.”

Oscar Dekker, voorzitter van het bestuur van SIAC (Samenwerkende Instellingen voor mensen met Auditieve en/of Communicatieve beperkingen), hoort dat zorgverleners de nieuwe prestatiestructuur erg goed vinden aansluiten op de zorg die zij elke dag leveren: “We hebben samen een mooi inhoudelijk traject neergezet door goed met elkaar samen te werken.” De NZa heeft goed gebruikt gemaakt van de kennis en ervaring van onze professionals”, sluit Jopie Nooren hierbij aan als voorzitter van het bestuur van Vivis, de instellingen voor mensen met een visuele beperking. Petra van Holst, algemeen directeur van Zorgverzekeraars Nederland: “Heel mooi om te zien dat de nieuwe bekostiging tot stand is gekomen dankzij samenwerking met alle betrokkenen, in het bijzonder de cliënten. De gemaakte afspraken sluiten beter aan op de behoeften van deze specifieke groep verzekerden. Het draagt bovendien bij aan de inkoopdialoog tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders.”

Invoering per 2020.

Om de invoering per 1 januari 2020 soepel te laten verlopen, zijn de verschillen in kostprijzen tussen instellingen in kaart gebracht. Omdat dit een sector is met een klein aantal zorgaanbieders, hebben wij voor elke afzonderlijke aanbieder een zeer gedetailleerde effectanalyse kunnen opstellen en gedeeld met de betreffende zorgaanbieder. Zij weten zo vooraf wat voor hen de gevolgen zijn van de invoering de nieuwe bekostiging. Proefdraaien is dan ook niet nodig.

Komende periode.

De komende tijd gaan zorgaanbieders en zorgverzekeraars aan de gang met de inkoop en bijvoorbeeld aanpassingen in ICT-systemen. We houden ook na invoering vinger aan de pols en zullen adequaat reageren bij signalen dat er dingen niet goed gaan om er zeker van te zijn dat de bekostiging ook zo uitpakt als hij bedoeld is.

► Weetjes over de zintuigen:

Meer nieuws vandaag:

Afgelopen week:

Goedenavond

HN heeft de ANBI-status:

IBAN: NL09RABO0158802764

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-nieuwsbrief maart 2019

Handicap Nationaal

Otto Copesstraat 83

5213 GK 's-Hertogenbosch

Telefoon: 06 - 123 90 746

Fax: 073 - 850 81 88

E-mail: info@handicapnationaal.nl

IBAN: NL09RABO0158802764

KvK Nummer: 51372266

RSIN Nummer: 823247521

GeefGratis Nummer: 5105

website security

Onze website maakt gebruik van cookies: Wij plaatsen cookies om het gebruik van de website te analyseren en om het mogelijk te maken inhoud via social media te delen. De website maakt ook gebruik van functies van derden die mogelijk cookies kunnen plaatsen. Door op [OK] te klikken of gebruik te blijven maken van de site stemt u in met het plaatsen hiervan. In onze disclaimer/privacybeleid leest u hier meer over.