06 - 123 90 746 Otto Copesstraat 83, 5213 GK 's-Hertogenbosch
Dinsdag, 16. April 2019

Resultaat ‘schoon huis’ hoeft niet in uren vertaald.

Bron: Redactioneel/BinnenlandsBestuur/Yolanda de Koster..

Gemeenten worden niet verplicht het resultaat ‘schoon en leefbaar huis’ bij huishoudelijke ondersteuning te vertalen in concrete uren. Er mag echter nooit afbreuk worden gedaan aan de rechtszekerheid van cliënten. De Wmo 2015 wordt aangepast om de waarborgen van rechtszekerheid beter in wet te verankeren, ‘zodat deze doorwerken in de uitvoeringspraktijk’.

Dat schrijft minister Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer. Cliënten moeten erop kunnen vertrouwen dat het resultaat daadwerkelijk behaald wordt en als dat niet gebeurt, moet de gemeente hierop kunnen worden aangesproken, zo schrijft hij verder in zijn vrijdagmiddag aan de Kamer verstuurde brief. De minister poetst met zijn voorgenomen wetswijziging een leemte in de wet weg en komt daarmee onder meer tegemoet aan een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep dat de rechtszekerheid bij resultaatgericht beschikking niet goed is geregeld.

In wet verankeren.

Zowel het indiceren in uren als op resultaat wil De Jonge in de Wmo 2015 verankeren. ‘Dat ga ik doen door het ondersteuningsplan een plek te geven in de wet’, aldus de minister in zijn brief. ‘In het ondersteuningsplan wordt dan de ‘frequentie x activiteit’ benoemd.’ Door dit in de wet te verankeren wordt de rechtszekerheid van de cliënt geborgd. Ook geeft het ‘een impuls aan het gesprek dat aanbieder en cliënt zouden moeten voeren gericht op de invulling van de ondersteuning in de betreffende situatie’.

Ondersteuningsplan.

Gemeenten die op resultaat indiceren, laten het aan de cliënt en aanbieder over om in een ondersteuningsplan vast te leggen hoe het resultaat wordt bereikt en wat de cliënt van de huishoudelijke hulp mag verwachten. ‘Het gaat om de activiteiten en hoe vaak die plaatsvinden. Het aantal uren hoeft daarbij niet benoemd te worden, omdat dit niets zegt over het te bereiken resultaat, de mate waarin het huis uiteindelijk schoon is’, aldus de minister. Het ondersteuningsplan maakt deel uit van de beschikking die de gemeente afgeeft. De gemeente moet goed controleren of het resultaat daadwerkelijk wordt behaald en van voldoende kwaliteit is, benadrukt de minister. Mogelijk dat ook op dit punt de wet wordt aangepast.

Objectief normenkader.

Als de afspraken tussen cliënt en de aanbieder op een normenkader zijn gebaseerd, moeten die objectief zijn en door een onafhankelijke derde zijn opgesteld. Gemeenten moeten in hun verordening aangeven of zij in uren of in resultaat indiceren. Voor cliënten moet duidelijk zijn waar ze terecht kunnen met klachten over de geboden hulp en ondersteuning, als het resultaat niet wordt behaald of als de kwaliteit onder de maat is. Vooruitlopend op de voorgenomen wetswijziging roept De Jonge gemeenten op hun lokale beleid en uitvoering daarmee al zoveel mogelijk in overeenstemming te brengen.

Flexibiliteit.

De minister ziet vele pluspunten aan het resultaatgericht indiceren, zo blijkt uit zijn brief. ‘Met deze manier van werken kan optimaal worden aangesloten op de ondersteuningsbehoefte van de cliënt op elk moment, het creëert flexibiliteit in de te bieden ondersteuning en het geeft ruimte aan de professional.’ En: ‘Een schoon huis kan de ene week ramen lappen betekenen en een andere week de keukenkastjes schoonmaken. Ook kan het betekenen dat er tijd is voor het bespreken en oplossen van een voor de cliënt belangrijke kwestie, een luisterend oor, iemand op weg helpen. Het biedt maatwerk, zoals de Wmo 2015 ook voorstaat.’

► Meelopen met een huishoudelijke hulp:

Meer nieuws vandaag:

Afgelopen week:

Goedemorgen

HN heeft de ANBI-status:

IBAN: NL09RABO0158802764

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-nieuwsbrief maart 2019

Handicap Nationaal

Otto Copesstraat 83

5213 GK 's-Hertogenbosch

Telefoon: 06 - 123 90 746

Fax: 073 - 850 81 88

E-mail: info@handicapnationaal.nl

IBAN: NL09RABO0158802764

KvK Nummer: 51372266

RSIN Nummer: 823247521

GeefGratis Nummer: 5105

website security

Onze website maakt gebruik van cookies: Wij plaatsen cookies om het gebruik van de website te analyseren en om het mogelijk te maken inhoud via social media te delen. De website maakt ook gebruik van functies van derden die mogelijk cookies kunnen plaatsen. Door op [OK] te klikken of gebruik te blijven maken van de site stemt u in met het plaatsen hiervan. In onze disclaimer/privacybeleid leest u hier meer over.