Goedemorgen

Laatste 5 updates:

ONLINE DONEREN
Dinsdag, 14. Juli 2020

NIEUWE REGELS EN TARIEVEN WLZ

Bron: Per Saldo | Pgb.nl

De regels voor het pgb in de Wlz zijn vastgelegd in de Regeling langdurige zorg (Rlz). Per 1 juli 2020 zijn er aanpassingen. Tarieven worden verhoogd en er komen indexaties. Dat is goed nieuws. Ook is er bij meer zorgprofielen Meerzorg mogelijk. We zetten de wijzigingen in de Rlz voor je op een rij.

De tarieven voor 2021 zijn bekend, inclusief de nieuwe zorgprofielen GGZ-Wonen 1 t/m 4. Daarin is de indexering van 3,83% verwerkt.

Je kunt de tarieventabel hier downloaden.

Wooninitiatieventoeslag: was € 4.480,– wordt € 4.652,–.

Toeslag wooninitiatieven kwaliteitsgelden uit kwaliteitskader verpleeghuiszorg: was € 4.073,–, wordt € 4.229,–.

Maximaal uit te betalen

In de regels is opgenomen wat je zorgverleners/-aanbieders maximaal mag uitbetalen met je pgb. Deze maximumtarieven zouden met ingang van 1 januari 2020 worden verhoogd. Om dit zorgvuldig te doen is ervoor gekozen de verhoging een half jaar uit te stellen. Daarom worden met ingang van 1 juli 2020 de maximumtarieven met 3,64% verhoogd, zodat de hoogte van het totale budget over 2020 gelijk is aan het bedrag dat je zou krijgen bij verhoging van 1,82% voor het hele jaar. De maximumtarieven voor en na 1 juli 2020 zijn:

Uurtarief voor formele zorg: was €63,– wordt€ 65,29.

Uurtarief voor informele zorg: was €20,–wordt € 20,73.

Tarief voor dagbesteding per dagdeel: was € 58,– wordt € 60,12.

Per 1 januari 2021 worden deze tarieven opnieuw geïndexeerd.

Meerzorg in ggz

Uitbreiding van Meerzorg wordt mogelijk bij de nieuwe zorgprofielen GGZ-wonen 4 en GGZ-wonen 5. Dit hangt samen met de overgang van mensen met een ggz-indicatie naar de Wet langdurige zorg (Wlz) per 1 januari 2021. Nu zijn er dus nog geen mensen met deze zorgprofielen.

Persoonlijk assistentiebudget (PAB) met 25% verhoogd

Uit de evaluatie van het PAB blijkt dat veel budgethouders met een PAB niet uitkomen met het toegekende budget. Bij het wassen en aankleden zijn er bijvoorbeeld twee assistenten tegelijk nodig zijn. Dat is niet meegerekend bij het bepalen van het tarief. Vandaar de wijziging.

Het PAB wordt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 verhoogd met 25%.

Per 1 januari 2021 wordt het PAB weer geïndexeerd.

Het maximale PAB voor 2020 was € 243.462,–, het wordt € 304.328,–.

Uitstel overgang naar Zvw/Wmo voor bewoners ADL-woningen

Voor ongeveer 50 mensen die in een ADL-woning wonen, zoals in Fokus – de zogenoemde ‘Wlz-indiceerbaren’- zou de zorg en ondersteuning buiten de woning en de niet te leveren zorg van de ADL-aanbieder in de woning per 1 juli 2020 van de Wlz overgaan naar de Zvw en de Wmo 2015. Voor de overgang naar Zvw en Wmo zijn nieuwe indicaties nodig. Door de coronapandemie kunnen deze niet tijdig worden gesteld. Om de overgang zorgvuldig te laten verlopen is het pgb-Wlz voor deze zogenoemde groep ‘Wlz-indiceerbaren’ tot 1 januari 2021 verlengd.

Indexatie Wlz te laag

Het budget van het pgb in de Wet langdurige zorg (Wlz) wordt op 1 januari 2020 verhoogd met 1,82%. Dat heet indexatie, ofwel, aanpassing aan de…

Wat vinden wij?

De indexaties en verhogingen zijn positieve ontwikkelingen. Vorig jaar spraken we in een bericht – zie uitgelicht op deze pagina – onze zorgen uit over te lage tarieven, waardoor veel budgethouders en wooninitiatieven in de problemen zouden komen. Kom je met deze verhoging alsnog niet uit, laat het ons weten!

We vinden het onterecht dat er maar twee zorgprofielen worden toegevoegd aan de lijst met zorgprofielen waarbij Meerzorg mogelijk is. Wij vinden dat meerzorg bij alle zorgprofielen mogelijk gemaakt moet worden, om te voorkomen dat mensen in de problemen raken. Wij hebben het ministerie van VWS daarom gevraagd om de Meerzorgregeling voor alle zorgprofielen open te stellen.

► Webinar Innovatie versus corona:

DEEL DIT ARTIKEL VIA SOCIAL MEDIA: