Goedemorgen

Laatste 5 updates:

ONLINE DONEREN
Dinsdag, 14. Juli 2020

MAG EEN THERAPEUT BOOS WORDEN OP ZIJN CLIËNT?

Bron: HN-INFOpunt

Wij ontvingen de volgende vraag:

"Stel: in therapie is een cliënt al langere tijd boos. Hij/zij vraagt langere tijd om hulp aan therapeuten, maar krijgt dit niet. Uiteindelijk loopt de boosheid zo op dat cliënt stem verheft, boos wegloopt en de deur dicht gooit. Mag een therapeut dan boos worden op die cliënt? Mag de therapeut hem/haar nadoen? Etc..."

Onze HN-informateur antwoord:

Nee, een therapeut mag niet boos worden op een patiënt. Tenminste niet als dit een teken van onmacht is.

Een therapeut zou wel boos mogen worden als dit doelbewust is en een therapeutische functie heeft. Om de patiënt bijvoorbeeld te laten zien wat voor effect boosheid op iemand heeft.

Alhoewel er geen regels of wetten zijn die therapeuten specifiek verbieden om boos te worden isboos worden een normale menselijke reactie bij frustratie en therapeuten zijn ook maar mensen. Zij kúnnen dus ook boos worden.

Dit neemt niet weg dat therapeuten altijd professioneel moeten blijven: deze eis is wel vastgelegd in regels. Zij zullen er dus altijd naar moeten streven om hun geduld niet te verliezen en zij zullen dus altijd moeten voorkomen boos te worden.

Een therapeut die hier niet in slaagt, vertoont onprofessioneel gedrag en kan hierop worden aangesproken, zowel door zijn cliënt(en) als door zijn vakgenoten. Ook kunnen er zonodig maatregelen tegen de therapeut worden genomen. In de praktijk zal dat, bij een éénmalige gebeurtenis, waarschijnlijk neerkomen op een gesprek met zijn cliënt(en), met zijn leidinggevende(n) en/of met een controlerende instantie over het gebeurde, waarna de therapeut excuses kan maken aan de betrokkene(n) en overgegaan kan worden op de orde van de dag.

Mocht het boos worden van een therapeut deel uit maken van een behandeling, dan kan het -binnen voorwaarden- wel worden toegestaan. Overigens is er dan, naar mijn mening, niet echt sprake van boos worden, maar meer van een soort rollenspel om iets aan de cliënt duidelijk te maken in het belang van zijn behandeling.

DEEL DIT ARTIKEL VIA SOCIAL MEDIA: