Goedemorgen

Laatste 5 updates:

ONLINE DONEREN
Dinsdag, 14. Juli 2020

BLAUWE KNOP MOET INWONERS REGIE OVER SCHULDEN GEVEN

Bron: BinnenlandsBestuur | Adriaan de Jonge

Twee gemeenten, Boxtel en Sint-Michielsgestel, gaan als eerste experimenteren met de zogenaamde blauwe knop. Die knop, die vanaf dinsdag 14 juli te vinden op de websites van de gemeenten, geeft inwoners de mogelijkheid hun persoonlijke gegevens met één klik te downloaden.

Dat komt bijvoorbeeld goed pas voor mensen met schuldproblemen. Bij een traject in de schuldhulpverlening moeten mensen met schulden eerst hun financiële gegevens verzamelen voordat er saneringen of regelingen getroffen kunnen worden. Omdat hulpvragers gemiddeld bij meer dan tien verschillende instanties schulden hebben, is het verzamelen en ordenen van die gegevens vaak een grote drempel die het traject aanzienlijk verlengt, of er zelfs voor zorgt dat mensen afhaken. Aangezien de verschillende overheidsinstanties samen schuldeiser zijn van het grootste deel van alle schulden, is een toegankelijk overzicht van alle schulden bij de overheid een stap in de goede richting.

Herkenbaar

De knop van de gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel biedt een overzicht van de schulden die een inwoner bij de gemeente heeft. Maar ook uitvoeringsorganisaties DUO, UWV en CAK zijn al aangesloten bij het project, dat door de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) begeleid wordt. Uiteindelijk is het doel dat alle overheidswebsites dezelfde, herkenbare blauwe knop krijgen, zodat het voor burgers mogelijk wordt om zonder veel moeite een overzicht te krijgen van alle schulden bij de overheid.

Regie

De ambities van de blauwe knop gaan verder dan alleen het verbeteren van de schuldhulpverlening of andere financiële diensten zoals het aanvragen van een hypotheek of een huurwoning. Het bredere uitgangspunt van de blauwe knop is dat het burgers regie geeft over hun persoonsgegevens. Sinds de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is het recht op inzicht in eigen gegevens wettelijk verankerd. De verordening schrijft ook voor dat gegevens overdraagbaar moeten zijn. De blauwe knop helpt overheidsinstanties dus om aan de AVG te voldoen.

Delen

Om mensen echt de controle over hun eigen gegevens te geven, moet de blauwe knop-service in de toekomst uitgerust worden met nieuwe functies. Burgers moeten zelf kunnen bepalen welke gegevens zij voor welke (levens-)gebeurtenis willen inzetten, bijvoorbeeld door organisaties eenmalig toestemming te geven om gegevens te delen met een of meerdere andere organisaties, voor een specifiek doel.

► Blauwe Knop:

DEEL DIT ARTIKEL VIA SOCIAL MEDIA: