Handicapnieuws.net | Contact | Website in Cijfers: | © Auteursrechten | Sponsors

ANBO komt met Hulpfonds Woningaanpassingen

ANBO komt met Hulpfonds Woningaanpassingen

De ANBO heeft een Hulpfonds Woningaanpassingen in het leven geroepen. De seniorenorganisatie wil ouderen tegemoetkomen, die graag thuis willen blijven wonen maar niet genoeg spaargeld hebben om de daarvoor noodzakelijk hulpmiddelen te bekostigen, bijvoorbeeld een aangepaste wc.

Lees meer ...

Verontwaardiging op afwijzen traplift 90-jarige

Verontwaardiging op afwijzen traplift 90-jarige

De beslissing van de gemeente Alphen aan den Rijn om een negentigjarige man geen traplift te geven, zorgt voor veel verontwaardigde reacties. De man ontving de afwijzing 'omdat hij eerder had kunnen voorzien dat traplopen moeilijk zou wordení.

Lees meer ...

Kabinet wil minimumeisen bedrijfsartsen

Kabinet wil minimumeisen bedrijfsartsen

Het kabinet wil minimumeisen stellen aan de arbodienstverlening door bedrijfsartsen. Minister Asscher van Sociale Zaken neemt maatregelen om de onafhankelijke positie van de bedrijfsarts te versterken.

Lees meer ...

Noodkreet over 24 uurszorg jongeren

Noodkreet over 24 uurszorg jongeren

Tientallen Amsterdamse jongeren met een licht verstandelijke beperking vallen tussen wal en schip als ze intensieve 24 uurszorg en begeleiding nodig hebben.

Lees meer ...

Klachten jeugdzorg verdubbelen bij ombudsman

Klachten jeugdzorg verdubbelen bij ombudsman

De Kinderombudsman krijgt steeds meer vragen, hulpverzoeken, signalen en klachten. De organisatie werd vorig jaar 2867 keer benaderd.

Lees meer ...

Divosa pleit voor aanpassing doelgroepregister

Divosa pleit voor aanpassing doelgroepregister

Mensen die na een proefplaatsing een baan kunnen krijgen en bij wie objectief is vastgesteld dat zij op die werkplek een loonwaarde onder het minimumloon hebben, moeten automatisch toegelaten worden tot het doelgroepregister.

Lees meer ...

Bezuinigingen ten koste kwaliteit schoonmaak

Bezuinigingen ten koste kwaliteit schoonmaak

De bezuinigingen in de zorg gaan ten koste van de technische kwaliteit van schoonmaak en dat heeft consequenties voor veilige patiŽntenzorg. Dat stelt Sander Hummeling van Intrakoop, inkoopcoöperatie voor zorginstellingen.

Lees meer ...

Garantiebanen nog geen garantie voor gehandicapten

Garantiebanen nog geen garantie voor gehandicapten

Gehandicapten lijken garantiebanen mis te lopen door verwarrende regelgeving en toetsingskosten. Het aantal aanmeldingen voor het daartoe geopende register loopt zwaar achter bij de doelstellingen en verwachtingen.

Lees meer ...

Polygamie niet best voor het hart

Polygamie niet best voor het hart

Getrouwde mensen zijn over het algemeen gezonder, dat is al wetenschappelijk bewezen. Maar overdaad schaadt: polygamie - waarbij een man meerdere vrouwen heeft - zou juist leiden tot een sléchtere gezondheid.

Lees meer ...

Blinden houden recht Zittend ziekenvervoer

Blinden houden recht Zittend ziekenvervoer

Blinden, slechtzienden en rolstoelers kunnen voorlopig gebruik blijven maken van de regeling Zittend ziekenvervoer. Dat schreef minister Edith Schippers onlangs in een brief aan de Tweede Kamer.

Lees meer ...

Proef voordelig inhuren huishoudelijke zorg

Proef voordelig inhuren huishoudelijke zorg

Vier gemeenten en thuiszorgorganisaties in Zuid Holland starten een tijdelijke proef, waarmee inwoners voordelig huishoudelijke hulp kunnen inhuren.

Lees meer ...

Amsterdam zet extra in op dagbesteding

Amsterdam zet extra in op dagbesteding

De gemeente Amsterdam gaat 9 miljoen euro investeren om mensen met een lichamelijke of psychische beperking beter te bemiddelen naar dagbesteding of werk.

Lees meer ...

Versterking arbeidspositie chronisch zieken

Versterking arbeidspositie chronisch zieken

PatiŽntenbeweging Levenmetkanker en Hiv Vereniging Nederland lanceren op de Dag van de Arbeid de Denkhulp Werk en Chronisch ziek. Het aantal chronisch zieken in Nederland wordt geschat op meer dan 5 miljoen.

Lees meer ...

Hilton eerste Amsterdams hotel met Accessible+

Hilton eerste Amsterdams hotel met Accessible+

DoubleTree by Hilton Amsterdam CS heeft vorige week als eerste hotel in Amsterdam het internationale label van Uitgerust, Accessible+, ontvangen.

Lees meer ...

Gehandicapte kan lang niet altijd 't web op

Gehandicapte kan lang niet altijd 't web op

Websites van de overheid zijn voor iedereen, dus ook voor blinden, slechtzienden of motorisch gehandicapten. Toch is het voor mensen met een handicap vaak een hele klus om zaken online geregeld te krijgen.

Lees meer ...

Zvw pgb-tarief informele zorg ongewijzigd

Zvw pgb-tarief informele zorg ongewijzigd

Zorgverzekeraars verlengen de overgangsperiode van het huidige pgb-tarief voor informele zorg tot uiterlijk 1 januari 2016 of tot het moment dat de wettelijke verankering eerder geregeld is.

Lees meer ...

Ongerust ZN ziet regeldruk rond Wlz groeien

Ongerust ZN ziet regeldruk rond Wlz groeien

De nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz) leidt bij aanvang al tot meer bureaucratie. Dat schrijft branchevereniging Zorgverzekeraars Nederland (ZN) aan de Tweede Kamer in een brief met acht aan de Wlz gerelateerde knel- en ontwikkelpunten.

Lees meer ...

Gescheiden mensen krijgen vaker hartaanval

Gescheiden mensen krijgen vaker hartaanval

Gescheiden mensen krijgen vaker een hartaanval dan mensen die getrouwd blijven. Waarschijnlijk heeft de chronische stress die gepaard kan gaan met een scheiding nog lange tijd een negatief effect op het lichaam.

Lees meer ...

Grip krijgen op veranderingen na een beroerte

Grip krijgen op veranderingen na een beroerte

Jaarlijks krijgen 40.000 mensen in Nederland een beroerte. Na een beroerte is het vaak moeilijk om grip te krijgen op de veranderingen.

Lees meer ...

PC voorspelt of oudere naar ziekenhuis moet

PC voorspelt of oudere naar ziekenhuis moet

Software die voorspelt dat iemand binnenkort een aandoening kan krijgen die een medische ingreep noodzakelijk maakt. Dat is de kern van CareSage, een nieuwe vinding van Philips die in de Verenigde Staten beschikbaar komt.

Lees meer ...

1,5 miljoen voor 6 nieuwe spierziekte-onderzoeken

1,5 miljoen voor 6 nieuwe spierziekte-onderzoeken

Het Prinses Beatrix Spierfonds financiert vanaf komende zomer zes nieuwe wetenschappelijke onderzoeken. Samen goed voor ruim 1,5 miljoen euro.

Lees meer ...

Hoge prijzen in de zorg door fusies ziekenhuizen

Hoge prijzen in de zorg door fusies ziekenhuizen

De ziekenhuisfusies van de afgelopen jaren kunnen leiden tot prijsstijgingen in de zorg en slechtere bereikbaarheid van ziekenhuizen in de regio.

Lees meer ...

Oudste Nederlander wordt morgen 110 jaar

Oudste Nederlander wordt morgen 110 jaar

De oudste inwoner van ons land, Nelly de Vries-Lammerts, hoopt morgen 110 jaar te worden. De vrouw uit Amersfoort krijgt dinsdag burgemeester Lucas Bolsius op bezoek om haar te feliciteren.

Lees meer ...

INFOpunt

INFOpunt


Kun je dromen als je blind bent?

Dagelijks een duidelijk antwoord op een gestelde vraag aan onze HN-informateur.

Lees meer ...

Onze Lachafsluiting

Onze Lachafsluiting


Onze dagelijkse afsluiting met een lach.

Vandaag ingezonden door Herman van der Meulen
uit Roosendaal.

Lees meer ...

Laat de tekst voorlezen

Maastricht Univ.

Grip krijgen op veranderingen na een beroerte.

bron: Persbericht/Maastricht Univ.
door: Marlies van der Vloot.

Jaarlijks krijgen 40.000 mensen in Nederland een beroerte. Na een beroerte is het vaak moeilijk om grip te krijgen op de veranderingen.

Met de Restore4Stroke Zelfmanagement studie is onderzocht of het helpt om CVA getroffenen en hun partners proactieve coping te leren, d.w.z. om hen te leren om al tijdens het plannen van een doel te anticiperen op mogelijke hinderlijke gevolgen van het CVA. Proactieve coping bleek een belangrijke indicator van psychosociaal functioneren na een CVA. Echter, het groepsgewijs aanleren van dergelijke strategieën aan CVA getroffenen en partners leidde niet tot een toename van proactieve coping of tot minder restricties in participatie.

Mogelijk kunnen onze resultaten worden verklaard doordat de interventie niet optimaal is geïmplementeerd, of hebben contextuele, persoonlijke en therapeutische factoren de uitkomsten van onze interventie beïnvloed. Daarom is meer onderzoek nodig naar deze factoren.

mw. Nienke S. Tielemans promoveert donderdag 28 mei op haar proefschrift ‘Proactive coping post stroke: The Restored4Stroke Self-Management study’.

Volg ons of deel dit artikel:

Follow @twitter

Volg ons:

ONS NIEUWS VAN:

       
11 MEI 2015 Bevrijdingsdag 6 mei 7 mei 8 mei

De voorleesfunctie wordt u aangeboden door: