Handicapnieuws.net | Contact | Website in Cijfers: | © Auteursrechten | Sponsors

Nederlandse gezondheidszorg weer de beste

Nederlandse gezondheidszorg weer de beste

De Nederlandse gezondheidszorg is opnieuw als beste van Europa uit de bus gekomen in het jaarlijkse onderzoek van de denktank Health Consumer Powerhouse.

Lees meer ...

Moederbedrijf van brillenzaken naar de beurs

Moederbedrijf van brillenzaken naar de beurs

Op 6 februari wordt GrandVision, de internationaal opererende eigenaar van optiekketens Pearl en EyeWish, te water gelaten op de Amsterdamse effectenbeurs.

Lees meer ...

Problemen bij herindicatie zorgverzekeraar

Problemen bij herindicatie zorgverzekeraar

Zorgverleners blijken geen herindicatie voor wijkverpleging uit te willen voeren. Dit blijkt uit signalen van budgethouders die Per Saldo bereiken.

Lees meer ...

Nieuwe CAO VVT aangemeld

Nieuwe CAO VVT aangemeld

Op 21 januari 2015 is de nieuwe CAO VVT 2014-2016 aangemeld bij het ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid (SZW).

Lees meer ...

Het ene hoortoestel is beter dan het andere

Het ene hoortoestel is beter dan het andere

De meeste mensen met een hoortoestel zijn hier tevreden over. Bij gesprekken in grotere gezelschappen en in het verkeer werken de meeste toestellen echter niet optimaal.

Lees meer ...

Conflict DSW met ZN loopt op

Conflict DSW met ZN loopt op

Bestuursvoorzitter Chris Oomen van zorgverzekeraar DSW ligt in de clinch met Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Oomen krijgt geen toegang meer tot de bestuursstukken.

Lees meer ...

Vader waarschuwt voor medicijn na dood zoon

Vader waarschuwt voor medicijn na dood zoon

Huisartsen moeten alleen antidepressiva voorschrijven als zij het gebruik ervan nauwgezet kunnen begeleiden.

Lees meer ...

Bankhangen tegen griep

Bankhangen tegen griep

Heerst er griep? Blijf dan lekker thuis op de bank voor de tv hangen. Volgens onderzoekers is afstand nemen van anderen dé ultieme manier om een griepepidemie te beperken.

Lees meer ...

Wetsvoorstel Goed bestuur in de zorg van tafel

Wetsvoorstel Goed bestuur in de zorg van tafel

Instemmingsrecht in plaats van verzwaard adviesrecht, verbetering financiering en verruiming enquêterecht. Dat zijn de verbeteringen die de minister en staatssecretaris binnen de huidige wet aankondigen.

Lees meer ...

Verband aan tussen eczeem en hartziekten

Verband aan tussen eczeem en hartziekten

Volwassenen met eczeem hebben mogelijk een verhoogd risico op hartziekten en een beroerte. Zowel de aandoening zelf als ongezonde gewoonten kunnen invloed hebben op dit risico.

Lees meer ...

Kwaliteitsregister V&V grootste van Nederland

Kwaliteitsregister V&V grootste van Nederland

Het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden is met 60.000 geregistreerde verpleegkundigen en verzorgenden het grootste kwaliteitsregister van Nederland.

Lees meer ...

Kopie ID indicatie Wlz niet meer verplicht

Kopie ID indicatie Wlz niet meer verplicht

ActiZ heeft een belangrijk succes geboekt om onnodige rompslomp in de aanvraag van de zorg tegen te gaan. Zorginstellingen hadden grote moeite met de eis van het CIZ om samen met de indicatie-aanvraag een kopie van een ID-bewijs aan te leveren.

Lees meer ...

Dienstencheque thuiszorg slaat niet aan

Dienstencheque thuiszorg slaat niet aan

De dienstencheque, die de bezuinigingen in de thuishulp moeten verzachten, slaat nog niet erg aan. Weinig mensen maken gebruik van de tegemoetkoming in de kosten voor huishoudelijke hulp. CliŽnten kiezen eerder voor minder uren.

Lees meer ...

Genen ontdekt die de hersenstructuur beÔnvloeden

Genen ontdekt die de hersenstructuur beÔnvloeden

Een internationaal team van wetenschappers, waaronder onderzoekers van de Vrije Universiteit Amsterdam, heeft vijf nieuwe genetische varianten ontdekt die van invloed zijn op de anatomie van het brein.

Lees meer ...

Stelt het keukentafelgesprek niks voor? Meld het!

Stelt het keukentafelgesprek niks voor? Meld het!

Per Saldo en Ieder(in) horen nog steeds dat gemeenten de huishoudelijke hulp willen wijzigen of stoppen. Veel gemeenten gaan nu wel eerst met de betrokken mensen in gesprek.

Lees meer ...

Betere mantelzorgondersteuning in het ziekenhuis

Betere mantelzorgondersteuning in het ziekenhuis

Mantelzorgers in ziekenhuizen en in hun thuissituatie beter ondersteunen. Dat is wat het Radboudumc en Meander Medisch centrum met de pilot Mantelzorgacademie willen bereiken.

Lees meer ...

Artsen hekelen misleidend onderzoek e-sigaret

Artsen hekelen misleidend onderzoek e-sigaret

Artsen en gezondheidsdeskundigen uit de hele wereld hekelen de conclusies van het onderzoek van de Universiteit van Portland naar de e-sigaret, die deze week werden gepubliceerd in de New England Journal of Medicine.

Lees meer ...

Nieuwe ademtest voorspelt astma bij jonge kinderen

Nieuwe ademtest voorspelt astma bij jonge kinderen

Wetenschappers van het Maastricht UMC+ hebben aangetoond dat een nieuwe ademtest nauwkeurig kan vaststellen of jonge kinderen astma ontwikkelen of niet.

Lees meer ...

Week van het Oorsuizen: 2-8 februari 2015

Week van het Oorsuizen: 2-8 februari 2015

Ruim 1 miljoen mensen hebben een vorm van oorsuizen (tinnitus). Dat aantal neemt de laatste jaren toe, er komen onder andere meer jongeren met oorsuizen bij.

Lees meer ...

Niet bewegen dodelijker dan obesitas

Niet bewegen dodelijker dan obesitas

Te weinig bewegen zorgt mogelijk voor twee keer zo veel vroegtijdige sterfgevallen als obesitas. Dat blijkt uit een onderzoek van de University of Cambridge.

Lees meer ...

Duurzaam alternatief voor vochtig toiletpapier

Duurzaam alternatief voor vochtig toiletpapier

Vochtig toiletpapier wordt vaak doorgespoeld, waardoor verstoppingen ontstaan in rioleringen en rioolpompen. De Amsterdamse ondernemer Hans van der Schaaf heeft hier een duurzame oplossing voor bedacht.

Lees meer ...

Gemeenteraad heeft nauwelijks invloed op zorgtaken

Gemeenteraad heeft nauwelijks invloed op zorgtaken

Door de nieuwe zorgtaken die gemeenten sinds 1 januari hebben overgenomen van het Rijk, is een wirwar aan nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan: 264 in totaal. Gemeenteraden kunnen er nauwelijks invloed op uitoefenen.

Lees meer ...

Boos twitteren slecht voor gezondheid

Boos twitteren slecht voor gezondheid

Twitter-gebruikers die veel mensen volgen die constant ruzie hebben en sterke taal op een haatdragende manier gebruiken, hebben meer kans op een hartaanval of andere hartziekte. Dat blijkt uit onderzoek van de universiteit van Pennsylvania.

Lees meer ...

INFOpunt

INFOpunt


Mijn zus als WMO huishoudelijke hulp?

Dagelijks een duidelijk antwoord op een gestelde vraag aan onze HN-informateur.

Lees meer ...

Onze Lachafsluiting

Onze Lachafsluiting


Onze dagelijkse afsluiting met een lach.

Vandaag ingezonden door Leontine ter Horst
uit Hilversum.

Lees meer ...

Laat de tekst voorlezen

Per Saldo:

Stelt het keukentafelgesprek niks voor? Meld het!

bron: Redactioneel/PerSaldo/Pgb.nl.
door: Ton van Vugt.

Per 1 januari is de WMO 2015 van kracht geworden. Per Saldo en Ieder(in) horen nog steeds dat gemeenten de huishoudelijke hulp willen wijzigen of stoppen. Veel gemeenten gaan nu wel eerst met de betrokken mensen in gesprek, hiertoe aangespoord door de uitspraak van de rechter in Groningen. Maar vaak heeft dat gesprek niet veel om het lijf.

Overkomt u dat ook, dan horen wij dat graag. Wat mag u eigenlijk minimaal van uw gemeente verwachten?

De gemeente mag de algemene regels voor huishoudelijke hulp veranderen. Maar vervolgens moet de gemeente dan via een persoonlijk gesprek onderzoeken of u met deze veranderde algemene regels uit de voeten kunt. Als dat niet zo is, dan moet u een maatwerkvoorziening kunnen krijgen.

Dit is inmiddels bekend en ook door de rechter in Groningen bevestigd. Sommige gemeenten bestrijden echter dat huishoudelijke hulp nog valt onder de Wmo 2015. Of vinden dat mensen alleen een gesprek hoeven te krijgen als ze daar zelf om vragen.

Nieuwe rechtszaken moeten uitwijzen hoeveel beleidsvrijheid gemeenten hierbij hebben. Ieder(in) ontvangt daarom graag nog steeds signalen uit de praktijk over de huishoudelijke hulp. Onderaan dit bericht leest u hoe u die bij ons kunt melden.

Recht op een zorgvuldig gesprek.

Iedereen heeft recht op een zorgvuldig gesprek. Dit geldt zowel voor wijziging van bestaande hulp, als voor een nieuwe aanvraag.

Wijs niet zomaar een gesprek af, bijvoorbeeld omdat u denkt dat u weinig kan gebeuren omdat u al een indicatie heeft. Let op: afzien van een gesprek kan soms betekenen dat u – zonder dat u dat weet – akkoord gaat met de nieuwe regels. Vraag ook altijd tijdig een gesprek aan als uw indicatie afloopt.

Onafhankelijke cliëntondersteuner.

Het keukentafelgesprek zal vaak gevoerd worden door het sociaal wijkteam of door iemand anders die de gemeente hiervoor heeft aangewezen. Het gesprek hoeft niet alleen over huishoudelijke hulp gaan, het kan ook gaan over andere zorg en ondersteuning die u nodig heeft.

Een gemeente is wettelijk verplicht een gratis onafhankelijke cliëntondersteuner te leveren als u daar om vraagt. Een cliëntondersteuner helpt u tijdens het keukentafelgesprek met het goed duideljk maken wat u nodig heeft. Zo'n cliëntondersteuner is bij voorkeur iemand die een zekere afstand heeft tot de indicatiestelling en uitvoering van de ondersteuning. Dus liefst iemand van buiten het wijkteam. U mag natuurlijk ook altijd zelf een bekende meenemen waar u vertrouwen in heeft. En u kunt als lid natuurlijk altijd ter voorbereiding de ledenlijn van Per Saldo bellen.

Gesprek over huishoudelijke hulp.

In het keukentafelgesprek over uw huishoudelijke hulp wordt nagegaan of u zelf een oplossing kunt vinden of dat u gebruik kan maken van een algemene voorziening. Die algemene voorziening kan bijvoorbeeld zijn dat u tegen gereduceerd tarief bij bepaalde zorgaanbieders hulp in kan kopen. Als blijkt dat zelf regelen (financieel) niet kan en de algemene voorziening voor u niet voldoet, dan kunt u een maatwerkvoorziening aanvragen. De maatwerkvoorziening valt onder de inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor de WMO. Bij deze voorziening moet u ook kunnen kiezen voor een pgb.

Verslag.

Van de uitkomst van het gesprek krijgt u een verslag. Bent u het hiermee eens dan tekent u voor akkoord. Als u zich niet herkent in het verslag tekent u alleen voor gezien. U zet dit er dan ook duidelijk bij. In beide gevallen kunt u een aanvraag voor een maatwerkvoorziening indienen. Het verslag is geen officieel besluit van de gemeente.

Wijzigings- of beëindigingsbeschikking en standaardbezwaarschrift.

Als de gemeente uiteindelijk toch uw lopende indicatie voor huishoudelijke hulp wil wijzigen of beëindigen, dan moet u een wijzigings- of beëindigingsbeschikking van de gemeente thuisgestuurd krijgen. Tegen deze beslissing kunt u bezwaar aantekenen. In het bericht Wat doe ik als gemeente mijn huishoudelijke hulp stopt of wijzigt? vindt u een voorbeeldbrief. Plusleden kunnen juridische ondersteuning krijgen van Petr Saldo. Ook als de gemeente uw aanvraag voor een maatwerkvoorziening afwijst, geldt dat als een besluit waartegen u bezwaar kunt maken.

Goed voorbereiden.

Wilt u zich goed voorbereiden op het keukentafelgesprek? Dan kunt u de cursusKeukentafelgesprek/persoonlijk plan volgen. Per Saldo is ook schriftelijk materiaal aan het ontwikkelen. Maar voor nu is de brochure van Huis voor de Zorg en zes andere Limburgse organisaties ook aardig materiaal om u voor te breiden op het keukentafelgesprek.

Meld het!

Stelt het keukentafelgesprek niets voor. Bel de ledenlijn of meld het bij Ieder(in) via .

0 Reactie


(of deel dit artikel via Social Media)

Tweet

ONS NIEUWS VAN:

       
2 februari 3 FEBRUARI 2015 28 januari 29 januari 30 januari

De voorleesfunctie wordt u aangeboden door:

gosznac-diplomy.com http://https://gosznac-diplomy.com/kupit-diplom-vuza-rossii gosznac-diplomy.com https://gosznac-diplomy.com/kupit-diplom-v-moskve http://https://gosznac-diplomy.com/diplom-farmatcevta https://gosznac-diplomy.com/diplom-s-reestromkupit-kupit https://gosznac-diplomy.com/svidetelstvo-o-rozhdenii https://gosznac-diplomy.com/diplom-feldshera www.gosznac-diplomy.com http://https://gosznac-diplomy.com/diplom-stroitelya
?????? ?????? ? ??????? ???????????
????? ?? ?????? ?????? ????? ?????? ?????? ???????? ?? 9 ??????? ?????? ?????? ?????? ??????? ?????? ?????? ? ??????? ??????????? ?????? ?????? ??????????? ?????? ????????????? ? ????? ?????? ?????? ???????? ?????? ?????? ????? ?????? ?????? ????????? ?????? ?????? ????????? ??? ?????? ?????? ?????? ?????? ???? ?????? ?????? ? ??????? ??????????? ?????? ???????? ?? 9 ????? ?????? ???????? ?? 11 ????? ?????? ?????? ?????? ????????
?????? ?????? ????????????
www.originality-diplomans.com
?????? ????????????? ? ????????
http://https://rudiplomis24.com/
?????? ?????? ???????????
www.diploma-asx.com
?????? ??????? ? ??????
gosznac-diplom24.com http://https://aurus-diplom.com/
?????? ?????? ? ??????? ???????????
originality-diplomas.com
??? ?????? ??????
rudiplomis24.com
?????? ???????? ?? 9 ?????
www.lands-diplom.com
?????? ?????? ????????????
www.gosznac-diplom.com http://https://aurus-diplom.com/
?????? ????????????? ? ?????
http://https://originality-diplomas.com/
?????? ?????? ????????? ????
https://rudiplomis24.com/
?????? ????????????? ? ????????
http://https://diploma-asx.com/
?????? ?????? ? ??????? ???????????
gosznac-diplom.com diploman-doci.com
?????? ????????
https://originality-diplomas.com/
?????? ?????? ????????????
https://rudiplomista24.com/
?????? ?????? ?????????
diploma-asx.com
?????? ?????? ?????????
gosznac-diplom24.com www.aurus-diplom.com
?????? ?????? ????????????
http://diplomsagroups.com/kupit-diplom-v-gorode/kemerovo.html http://diploman-doci.com http://https://originality-diploman24.com/????????-????? ?????? ?????? ?????? https://originality-diploma24.com/??????-??????-?????-????????? ?????? ?????? ???????????? frees-diplomy.com ?????? ?????? ????????? www.krasnodar.arena-diplomi24.com http://https://sankt-peterburg.arena-diplomi24.com/ www.diplomsagroups.com http://https://novosibirsk.arena-diplomi24.com/ chelyabinsk.arena-diplomi24.com