06 - 123 90 746 Otto Copesstraat 83, 5213 GK 's-Hertogenbosch

Woensdag 8 augustus 2018

Laat de tekst voorlezen

65+ HEEFT VAKER EEN VERHUISWENS, MAAR WEET DIT ONVOLDOENDE TE REALISEREN.

bron: Redactioneel/ANBO.

door: Carlijn de Groot.

Het aantal 65-plussers dat aangeeft eventueel te willen verhuizen steeg van 6 procent in 2009 naar 16 procent in 2015. Dit komt naar voren uit het onderzoek naar de verhuiswens van 65-plussers dat het CBS gisteren publiceerde.

de resultaten zijn gebaseerd op het WoonOnderzoek (WoON) uit 2015. Het aantal 65-plussers dat aangeeft beslist te willen verhuizen blijft stabiel met 4 procent. Volgens het onderzoek is gezondheid de voornaamste reden om te willen verhuizen, naast de wens om een andere (meestal kleinere) woning, de buurt en de wens om dichter bij vrienden en familie te wonen. Opvallende conclusie uit dit onderzoek is dat de eventuele verhuiswens niet binnen een jaar gerealiseerd wordt.

Te weinig betaalbare alternatieven.

“Opvallend, maar helaas niet verrassend”, zo zegt ANBO-bestuurder Liane den Haan. “Er is een groot gebrek aan goede en betaalbare alternatieven. Door de wens van oudere mensen en de bijbehorende ontwikkeling van het overheidsbeleid om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen, ontstaat er een behoefte aan andere woonconcepten. Woonconcepten waarin zelfstandig wonen gecombineerd wordt met veiligheid en gezelligheid. Het genoemde CBS-onderzoek laat zien dat de behoefte aan specifieke ‘ouderenwoningen’ daalt, maar dat de behoefte om in een complex met meerdere zelfstandige woningen te gaan wonen, toeneemt. Dit sluit nauw aan bij de signalen die wij ontvangen en uit onderzoek dat we zelf hebben gedaan. De woonbehoeftes zijn aan het veranderen, maar het woningaanbod loopt erg achter.”

Gemeenten moeten gedwongen worden.

In het kader van het Pact voor Ouderenzorg stelt minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge 314 miljoen euro beschikbaar, onder andere voor de ontwikkeling van nieuwe woonvormen. ANBO is blij, maar blijft sceptisch. De samenwerking tussen Rijk en gemeenten zal in de praktijk weerbarstig blijken, zo vreest Den Haan, en daarom pleitte ze eerder al voor een dwingende opdracht aan gemeenten om aan de slag te gaan met lokale woningcorporaties, projectontwikkelaars én particulieren. “We weten al jaren dat de demografische ontwikkelingen nopen tot lokale actieplannen om te zorgen dat mensen op een prettige manier oud worden, maar tot nu toe ontbreekt op lokaal niveau te vaak een visie op woningaanbod en –voorraad, in relatie tot de woonbehoeften”, zo zei Den Haan eerder.

> Lees het onderzoek van het CBS.

Voorbeelden te over.

Dat er een groeiende behoefte is aan andere woonvormen zien we ook aan de wachtlijsten bij nieuwe initiatieven zoals de Knarrenhof, het Thuishuis en de Leyhoeve. Den Haan: “Dat we – gelukkig! – steeds ouder worden komt niet uit de lucht vallen. We weten dit al jaren en we hadden hier eigenlijk al klaar voor moeten zijn.”

► Luc Blommers over Ouderenhuisvesting:

Volg ons op:

Meer nieuws vandaag:

Afgelopen week:

Deze website is een dienst van:

HN heeft de ANBI-status:

IBAN: NL09RABO0158802764

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-nieuwsbrief Juni 2018

Handicap Nationaal

Otto Copesstraat 83

5213 GK 's-Hertogenbosch

Telefoon: 06 - 123 90 746

Fax: 073 - 850 81 88

E-mail: info@handicapnationaal.nl

IBAN: NL09RABO0158802764

KvK Nummer: 51372266

RSIN Nummer: 823247521

GeefGratis Nummer: 5105