06 - 123 90 746 Otto Copesstraat 83, 5213 GK 's-Hertogenbosch

Woensdag 8 augustus 2018

Laat de tekst voorlezen

WIJKVERPLEGING KRIJGT MEER

TIJD VOOR DE KLANT.

bron: Redactioneel/ANBO.

door: Ton van Vugt.

De vijfminutenregistratie waarbij wijkverpleegkundigen en verzorgenden elke handeling apart moesten registreren, gaat op de schop. En dat betekent meer tijd en aandacht voor de klant.

“Het is goed dat we met z’n allen erkennen dat mensen ook thuis maatwerk nodig hebben. Standaardisatie in de zorg waarbij handelingen worden opgeknipt en gekoppeld aan een bepaalde verplichte tijdsduur, past niet bij de zorg die mensen nodig hebben”, aldus Liane den Haan. “Wij zijn blij dat er nu echt werk gemaakt wordt van de afschaffing in de praktijk”.

Bureaucratie.

De vijfminutenregistratie is ooit ingevoerd om declaraties goed te kunnen verwerken en eigen bijdragen te kunnen vaststellen. Maar de invoering leidde tot onnodige bureaucratie, regeldruk en vooral tot minder werkplezier bij de wijkverpleging. In 2009 werd de vijfminutenregistratie dan ook officieel afgeschaft maar bleef in de praktijk gehandhaafd. De vergoedingen van de verzekeraars zijn namelijk op het systeem gebaseerd. Inmiddels hebben Meander in Limburg en Vierstroom in Zuid-Holland ervaring opgedaan met een nieuwe werkwijze waar per klant budget wordt toegekend, zo is ook te lezen in De Volkskrant.

Het budget wordt gebaseerd op een zorgplan. De wijkverpleegkundige maakt samen met de klant afspraken over welke zorg nodig is. Eventueel worden huisarts en specialist hier ook bij betrokken. Ook wordt gekeken naar zelfredzaamheid en beschikbare mantelzorg. Op basis van dit plan kan de zorg dan worden gedeclareerd. Het doel is dat de vijfminutenregistratie in 2019 is verdwenen.

► Turbo-zorg [humor]:

Volg ons op:

Meer nieuws vandaag:

Afgelopen week:

Deze website is een dienst van:

HN heeft de ANBI-status:

IBAN: NL09RABO0158802764

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-nieuwsbrief Juni 2018

Handicap Nationaal

Otto Copesstraat 83

5213 GK 's-Hertogenbosch

Telefoon: 06 - 123 90 746

Fax: 073 - 850 81 88

E-mail: info@handicapnationaal.nl

IBAN: NL09RABO0158802764

KvK Nummer: 51372266

RSIN Nummer: 823247521

GeefGratis Nummer: 5105