Woensdag 7 februari 2018

Laat de tekst voorlezen

VERGEET BIJ GEESTELIJKE ZORG

DE ROL VAN DE KERK NIET.

bron: Redactioneel/Trouw.

door: Rianne Veenstra/Marlies van der Vloot.

Bij de kerk zit eeuwenlange kennis en kunde als het gaat om zingevings- en levensvragen, aldus predikant Rianne Veenstra.

Bert Ummelen houdt een pleidooi om geestelijk verzorgers een meer structurele plek in de huisartsenzorg te geven (Opinie, 31 januari). Alleen de onafhankelijke en goed geschoolde geestelijk verzorger, zo betoogt hij, is in staat om mensen (en met name ouderen) bij te staan bij zingevings- en levensvragen. Dit is een oplossing die ook door de beroepsvereniging VGVZ al jarenlang wordt aangedragen.

Hobbels.

Ik heb daar zo mijn vraagtekens bij. En niet alleen omdat dit wel een hele lange weg is om de ouderen hun geestelijke zorg te geven: welke hobbels moeten er niet allemaal genomen worden voordat dit gerealiseerd kan worden? Als er iets van geestelijke zorg geboden moet worden aan ouderen, en wel op korte termijn, dan is het zaak om professionele ondersteuning bij wijze van spreken nu al om de hoek te hebben.

En die is er. Terwijl Bert Ummelen de kerk en de pastoor en de dominee afserveert, als niet meer ter zake doend, zit hier wel de eeuwenlange kennis en kunde als het gaat om zingevings- en levensvragen. De kerk mag zich dan wel in de marge van de samenleving bevinden, in de wijk of het dorp is zij vaak nog wel ergens aanwezig.

Meestal ook nog eens met buurtgerichte activiteiten, waar ouderen zonder aanzien des persoons welkom zijn, en met een professionele dominee of pastoor of door levenservaring geschoolde vrijwilliger die kan luisteren en het leven op een rijtje kan zetten. Die ook mensen voor wie het levenseinde dichtbij is kan begeleiden op een bij hun leven passende wijze.

Mond-tot-mond-reclame.

Niet passend in deze geseculariseerde samenleving? Dat zou ik niet willen zeggen. In Almere-Buiten begint het namelijk wel zo te werken. Dat maatschappelijk werk de dominee weet te vinden. Dat Buurtzorg de predikant benadert. Dat mond-tot-mond-reclame ouderen op de vrijdagochtend naar het Buurten in de kerk brengt.

Er zijn veel meer steden en dorpen in den lande waar de kerk allang niet meer het bolwerk van dogma’s is, maar een plek waar geestelijke zorg op maat geboden wordt. Geef de geestelijk verzorger geen plek bij de huisarts, maar zet hem of haar middenin de wijk. O wacht, daar zit ze al!

Lees meer opiniestukken uit Trouw.

Volg ons op:

Meer nieuws vandaag:

Afgelopen week:

Deze website is een dienst van:

HN heeft de ANBI-status:

IBAN: NL09RABO0158802764

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-nieuwsbrief December

Handicap Nationaal

Otto Copesstraat 83

5213 GK 's-Hertogenbosch

Telefoon: 06 - 123 90 746

Fax: 073 - 850 81 88

E-mail: info@handicapnationaal.nl

IBAN: NL09RABO0158802764

KvK Nummer: 51372266

RSIN Nummer: 823247521

GeefGratis Nummer: 5105

Impressum