Woensdag 7 februari 2018

Laat de tekst voorlezen

WMO-ERVARINGEN

IN KAART.

bron: Redactioneel/BinnenlandsBestuur.

door: Ton van Vugt.

Onlangs heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) de rapportage

‘De Wmo 2015 in praktijk: de lokale uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning’ gepubliceerd. I&O Research heeft een bijdrage aan dit onderzoek geleverd door een enquête onder Wmo-beleidsmedewerkers uit te voeren.

De resultaten laten onder meer zien dat de samenwerking tussen gemeenten en aanbieders en zorgverzekeraars onder de Wmo 2015 lijkt toe te nemen. Ook worden verbindingen gelegd met andere beleidsterreinen, met andere gemeenten in de regio en tussen hulpverleners op de werkvloer. Maar er zijn ook belemmeringen. Zo verloopt de afstemming tussen gemeenten en zorgverzekeraars vaak nog niet soepel, vooral in kleine gemeenten.

Voor het onderzoek zijn alle gemeenten in Nederland benaderd, en is aan (coördinerend) Wmo-beleidsmedewerkers gevraagd om een online vragenlijst in te vullen. 269 van de 388 (69%) gemeenten in 2017 werkten aan het onderzoek mee.

De resultaten en informatie over de opzet van de studie zijn te lezen in deze publicatie.

Voor meer informatie over de gegevensverzameling door I&O Research kunt u contact opnemen met:

Michael Brandt | 020 333 06 88

Robbert Zandvliet | 06 528 210 55Lees meer opiniestukken uit Trouw.

Volg ons op:

Meer nieuws vandaag:

Afgelopen week:

Deze website is een dienst van:

HN heeft de ANBI-status:

IBAN: NL09RABO0158802764

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-nieuwsbrief December

Handicap Nationaal

Otto Copesstraat 83

5213 GK 's-Hertogenbosch

Telefoon: 06 - 123 90 746

Fax: 073 - 850 81 88

E-mail: info@handicapnationaal.nl

IBAN: NL09RABO0158802764

KvK Nummer: 51372266

RSIN Nummer: 823247521

GeefGratis Nummer: 5105

Impressum