Woensdag 7 februari 2018

Laat de tekst voorlezen

BIJEENKOMST NZa OVER

DOORONTWIKKELING WIJKVERPLEGING.

bron: Redactioneel/RTLnieuws.

door: Carlijn de Groot.

Op 25 januari 2018 organiseerde de NZa een landelijke bijeenkomst over de stand van zaken van het nieuwe bekostigingsmodel wijkverpleging dat in 2020 gereed moet zijn.

De NZa zoekt in de samenhang tussen praktijk en onderzoek een antwoord op de vraag: Hoe zorgen we dat de zorgaanbieders van wijkverpleging iedereen van passende zorg kunnen voorzien tegen een betaalbare prijs, ook in de toekomst?

Opdracht NZa.

De opdracht die de NZa in 2017 heeft gekregen luidt: Bedenk een nieuwe vorm van bekostiging waarin het professioneel handelen van de wijkverpleegkundige voorop staat en doe dat samen met de professionals. De zorgbehoefte van de cliënt en het stimuleren van de zelfredzaamheid zijn het uitgangspunt.

Samen met wijkverpleegkundigen, zorgorganisaties, zorgverzekeraars, cliëntvertegenwoordiging en kennispartners werkt de NZa aan de opdracht om deze in 2020 te realiseren.

Bekostigingsmodel.

Om te komen tot een nieuw bekostigingsmodel is kennis nodig. Zo wil de NZa weten welke cliëntkenmerken de zorgbehoefte in de wijk voorspellen. Daarnaast is kennis over de invloed van de geleverde verpleegkundige zorg op de uitkomsten van zorg en op de zorgvraag relevant. Als iemand verpleging thuis ontvangt, wat betekent dat voor de gezondheid en functioneren van die cliënt?

De NZa analyseert op dit moment data die inzicht geven over de cliënten, zoals declaratiegegevens en geregistreerde informatie uit de verpleegkundige classificatiesystemen. Er wordt gezocht naar patronen en gekeken naar kenmerken in de data die voorspellend zijn voor de aard en hoeveelheid wijkverpleegkundige zorg.

Na deze dataverzameling zal er vervolgonderzoek plaatsvinden naar de zorgprofielen. Vervolgens worden er experimenten gedaan en zal het bekostigingsmodel ontwikkeld. De planning van de NZa loopt tot 2020-2021.

Bijeenkomsten.

In de loop van dit jaar organiseert de NZa een aantal bijeenkomsten om de voortgang te presenteren en met elkaar het debat te voeren over de resultaten tot dan toe.

Meer informatie vindt u in bijgaand artikel over de voortgang van de nieuwe bekostiging en op de website van de NZa.

Voor eventuele vragen kunt u terecht bij Harry Robberts, beleidsadviseur Zorg Thuis a.i., tel 06 51603045 of e-mail: h.robberts@actiz.nl.

Volg ons op:

Meer nieuws vandaag:

Afgelopen week:

Deze website is een dienst van:

HN heeft de ANBI-status:

IBAN: NL09RABO0158802764

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-nieuwsbrief December

Handicap Nationaal

Otto Copesstraat 83

5213 GK 's-Hertogenbosch

Telefoon: 06 - 123 90 746

Fax: 073 - 850 81 88

E-mail: info@handicapnationaal.nl

IBAN: NL09RABO0158802764

KvK Nummer: 51372266

RSIN Nummer: 823247521

GeefGratis Nummer: 5105

Impressum