06 - 123 90 746 Otto Copesstraat 83, 5213 GK 's-Hertogenbosch

Woensdag 5 december 2018

Laat de tekst voorlezen

EEN OP DE VIJF TWIJFELT AAN

EIGEN NETWERK VOOR HULP.

bron: Redactioneel/Zorg.nu/ANP.

Een vijfde van de mensen denkt geen beroep te kunnen doen op het eigen netwerk voor hulp als ze die in de toekomst nodig zouden hebben. Dat staat in rapportage van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Van de gebruikers van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), bedoeld om mensen zoveel mogelijk thuis te laten wonen, denkt zelfs maar 15 procent met succes hulp te kunnen inroepen uit de eigen omgeving.

Vorig jaar voelde een vijfde van de Wmo-cliënten zich ook erg eenzaam.

Het aandeel 75-plussers dat huishoudelijke hulp krijgt, daalde met bijna een kwart, staat verder in het rapport. Het totaal aantal gebruikers van jeugdzorg groeide daarentegen volgens deze rapportage tussen 2015 en 2017 halfjaarlijks met 2,5 procent tot ruim 360.000 eind vorig jaar.

In 2015 werden rijkstaken en bijbehorende budgetten van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Participatiewet en de Jeugdwet overgedragen aan gemeenten.

► Antwoord op Wmo - Eigen kracht en hulp uit sociaal netwerk:

Afgelopen week:

Goedenavond

Deze website is een dienst van:

HN heeft de ANBI-status:

IBAN: NL09RABO0158802764

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-nieuwsbrief December

Handicap Nationaal

Otto Copesstraat 83

5213 GK 's-Hertogenbosch

Telefoon: 06 - 123 90 746

Fax: 073 - 850 81 88

E-mail: info@handicapnationaal.nl

IBAN: NL09RABO0158802764

KvK Nummer: 51372266

RSIN Nummer: 823247521

GeefGratis Nummer: 5105