06 - 123 90 746 Otto Copesstraat 83, 5213 GK 's-Hertogenbosch

Woensdag 5 december 2018

Laat de tekst voorlezen

MINDER LAGE INKOMENS

ONDER PARTICIPATIEWETTERS.

bron: BinnenlandsBestuur/Sjoerd Willen.

De aantrekkende economie heeft zijn weerslag op de gemeentelijke cliëntenbestanden in de Participatiewet; in 2017 hadden minder mensen last van financiële problemen of arbeidsproblematiek dan in 2015, schrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in de derde Overall rapportage sociaal domein.

Daarnaast meldt het SCP dat het aantal mensen in de Participatiewet met een laag inkomen afgenomen en dat minder mensen in de Participatiewet een langdurige ziekte of aandoening hebben. Een relatief hoog percentage mensen in de Participatiewet blijkt zelfredzaamheidsproblemen te hebben. Volgens het SCP kan ongeveer één derde van die groep niet zelfstandig formulieren invullen. Onder Nederlanders die geen gebruik maken van voorzieningen in het gedecentraliseerd sociaal domein ligt dat percentage slechts op tien procent.

‘Voldoende inkomen’ belangrijkste voorwaarde levensgeluk.

Van alle gebruikers van dergelijke voorzieningen, bungelen de Participatiewetters onderaan qua subjectieve kwaliteit van leven. Die groep waardeert de eigen levenskwaliteit het laagst samen met de groep die van meerdere voorzieningen tegelijk gebruik maakt. Mensen die een beroep moeten doen op de Participatiewet waarderen hun financiële situatie met een cijfer tussen de 5 en 6. Dat blijkt des te belangrijker te zijn omdat ‘voldoende inkomen’ als belangrijkste voorwaarde voor subjectief levensgeluk uit de bus komt, gevolgd door ‘gaan en staan’ waar men wil.

Minder bijstand, meer inzet re-integratie-instrumenten.

Tussen 2015 en 2017 steeg volgens het SCP het aantal mensen met een bijstandsuitkering. De daaropvolgende afname begon eind 2017 weer te stagneren, wat er volgens het SCP op wijst dat de groep bijstandsgerechtigden een steeds grotere gemiddelde afstand tot de arbeidsmarkt heeft. Het gebruik van re-integratie-instrumenten als loonkostensubsidie en jobcoaching nam juist toe. Vooral van de loonkostensubsidie werd vanaf de tweede helft van 2017 fors meer gebruik gemaakt. De invoering van beschut werk - en de participatie door arbeidsgehandicapten in het algemeen – blijft vooralsnog achter.

Schuldenaars maken meer gebruik van voorzieningen.

Bevindingen van het SCP wijzen erop dat er een sterk verband is tussen het gebruik van sociaaldomeinvoorzieningen en schulden. Terwijl zeventien procent van de schuldenvrije huishoudens van dat soort voorzieningen gebruik maakt, ligt dat cijfer onder huishoudens met schulden op maar liefst 45 procent.

► De Participatiewet – samen aan het werk:

Afgelopen week:

Goedenavond

Deze website is een dienst van:

HN heeft de ANBI-status:

IBAN: NL09RABO0158802764

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-nieuwsbrief December

Handicap Nationaal

Otto Copesstraat 83

5213 GK 's-Hertogenbosch

Telefoon: 06 - 123 90 746

Fax: 073 - 850 81 88

E-mail: info@handicapnationaal.nl

IBAN: NL09RABO0158802764

KvK Nummer: 51372266

RSIN Nummer: 823247521

GeefGratis Nummer: 5105