06 - 123 90 746 Otto Copesstraat 83, 5213 GK 's-Hertogenbosch

Woensdag 5 december 2018

Laat de tekst voorlezen

FINANCIËN MANTELZORGERS VERGEN

URGENTIEBESEF GEMEENTEN.

bron: BinnenlandsBestuur/Sjoerd Willen.

Maar liefst één op de vijf mantelzorgers heeft moeite met het dragen van de kosten van het mantelzorgen, blijkt uit enquêteonderzoek onder 3000 mantelzorgers in het kader van het project Mijn kwaliteit van leven. Belangenvereniging Mezzo vindt dat veel gemeenten mantelzorgers nog niet behulpzaam genoeg terzijde staan bij aanvragen.

In totaal maakt 78 procent van de mantelzorgers kosten door het mantelzorgen, waarvan 29 procent meer dan 100 euro per maand kwijt is. 10 procent van de mantelzorgers verkeert in financieel zwaar weer. De kosten zitten ‘m hoofdzakelijk in het op en neer reizen, telefoonrekeningen en het meebetalen aan eigen bijdragen. Een niet-financieel knelpunt dat uit de enquêteresultaten naar voren komt, is dat maar liefst 60 procent van de respondenten die de zorg regelen met een persoonsgebonden budget zegt niet door gemeente of zorgkantoor te zijn gewezen op de onafhankelijke cliëntondersteuning.

Tegemoetkomingen en drempelverlagers.

Desgevraagd wijst een woordvoerder van mantelzorgersbelangenvereniging Mezzo erop dat gemeenten veel regelingen hebben om mantelzorgers financieel tegemoet te komen waaronder mantelzorgwaardering, parkeervergunningen speciaal voor mantelzorgers, vergoedingen voor het gebruik van openbaar vervoer, collectieve zorgverzekering bij een laag inkomen, vrijwilligersverzekering , bijzondere bijstand, financiële bijdragen voor woningaanpassingen. Daarnaast zijn er nog een aantal drempelverlagende regelingen die door gemeenten worden aangeboden zoals een vrijstelling van de verplichte tegenprestatie en maatwerk bij de kostendelersnorm voor bijstandsgerechtigden.

Water aan de lippen.

‘Je ziet alleen wel dat mantelzorgers meestal pas bij de gemeente aankloppen als het water hen aan de lippen staat’, vertelt de woordvoerder. ‘Zij worden dan vaak van het kastje naar de muur gestuurd. Van het ene loket naar het andere. Gemeenten zouden meer kunnen doen om mantelzorgers vroegtijdiger te informeren over de tegemoetkomingsregelingen. Ook moeten gemeenten zich meer beseffen dat de meeste mantelzorgers pas aankloppen als zij een zware belasting ervaren en zelf eerst hebben geprobeerd om de dingen te regelen. Als mantelzorgers dan daadwerkelijk bij het gemeentelijk loket staan, moeten zij ook serieus worden genomen.’

► Mantelzorg - Wat is het en wat komt er allemaal bij kijken?

Afgelopen week:

Goedenacht

Deze website is een dienst van:

HN heeft de ANBI-status:

IBAN: NL09RABO0158802764

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-nieuwsbrief December

Handicap Nationaal

Otto Copesstraat 83

5213 GK 's-Hertogenbosch

Telefoon: 06 - 123 90 746

Fax: 073 - 850 81 88

E-mail: info@handicapnationaal.nl

IBAN: NL09RABO0158802764

KvK Nummer: 51372266

RSIN Nummer: 823247521

GeefGratis Nummer: 5105