06 - 123 90 746 Otto Copesstraat 83, 5213 GK 's-Hertogenbosch

Woensdag 5 december 2018

Laat de tekst voorlezen

POSITION PAPER WET

ARBEIDSMARKT IN BALANS.

bron: Redactioneel/Cedris.

Maandag is er in de Tweede Kamer gesproken over het wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans. Cedris onderschrijft het doel van deze wet, namelijk een arbeidsmarkt die zekerheid en kansen biedt aan iedereen, ook voor kwetsbare groepen.

Ondanks de goede intentie wordt echter op twee punten het tegenovergestelde bereikt. Hiervoor heeft Cedris aandacht gevraagd in een position paper.

Payroll onaantrekkelijker.

Met het wetsvoorstel wordt de keuze voor payrolling duurder en daardoor veel onaantrekkelijker. Nu is dat op zichzelf niet het probleem, maar wel dat de definitie van payrolling onbedoeld wordt verbreed. Ook detacheringen en arbeidsre-integratie, waarbij tijdelijk de uitkering wordt ingezet als loon, vallen onder de voorgestelde definitie. Daardoor worden belangrijke en bewezen instrumenten voor de re-integratie van bijstandsgerechtigden onaantrekkelijk. En dat is niet in het belang van een inclusieve arbeidsmarkt.

Tijdens het ronde tafelgesprek hebben de Tweede Kamerleden Gijs van Dijk (PvdA) Pieter Heerma (CDA) en Dennis Wiersma (VVD) hierover vragen gesteld.

104 weken ziek.

Daarnaast gaat de aangekondigde compensatie van de transitievergoeding niet gelden voor Wsw-werknemers met een ondergrens Wsw-herindicatie. Omdat deze werknemers niet langer in staat zijn tot het verrichten van betaalde arbeid mag hun arbeidsovereenkomst worden ontbonden. Maar in dat geval moet de werkgever hen een transitievergoeding betalen zonder dat hiertegenover een compensatie staat. Het wordt voor een werkgever nu aantrekkelijk deze mensen 104 weken ziek te houden, omdat dan aanspraak gemaakt kan worden op een compensatie.

Bijlagen:

Position Paper Cedris Wet Arbeidsmarkt In Balans

PDF-bestand • 528 KB

► Wet arbeidsmarkt in balans:

Afgelopen week:

Goedenacht

Deze website is een dienst van:

HN heeft de ANBI-status:

IBAN: NL09RABO0158802764

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-nieuwsbrief December

Handicap Nationaal

Otto Copesstraat 83

5213 GK 's-Hertogenbosch

Telefoon: 06 - 123 90 746

Fax: 073 - 850 81 88

E-mail: info@handicapnationaal.nl

IBAN: NL09RABO0158802764

KvK Nummer: 51372266

RSIN Nummer: 823247521

GeefGratis Nummer: 5105