06 - 123 90 746 Otto Copesstraat 83, 5213 GK 's-Hertogenbosch

Woensdag 5 december 2018

Laat de tekst voorlezen

ABONNEMENTSTARIEF WMO

BESCHIKBAAR VANAF 2019.

bron: Redactioneel/ANBO.

Vorige week stemde de ministerraad in met de invoering van een abonnementstarief voor de Wmo. Hiermee mogen gemeenten beslissen om hun burgers voortaan, in plaats van de huidige eigen bijdrage, een vaste eigen bijdrage van € 17,50 per vier weken of € 19 euro per maand in rekening te brengen.

De reden hiervoor is dat mensen met een hoge zorgvraag vaak geconfronteerd worden met een stapeling van eigen bijdragen. In de praktijk zijn de hoge zorgkosten voor de mensen met middeninkomens nogal eens aanleiding om af te zien van het gebruik van zorg en voorzieningen. ANBO is daarom voorstander van het abonnementstarief.

Vrees voor verschraling.

Maar we zien ook een keerzijde. Er wordt geschat dat gemeenten veel minder inkomsten hebben en ook nog eens met hogere uitgaven geconfronteerd worden. Door het abonnementstarief komt er minder geld binnen, en bovendien zou het kunnen zijn dat méér mensen gebruik gaan maken van de Wmo. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft al aangegeven dat als het budget niet toeneemt, dit ten koste zal gaan van cliënten die hun voorziening niet zelf kunnen regelen en betalen.

Vinger aan de pols.

ANBO vroeg de Tweede Kamer daarom vorige maand onder andere om de minister te vragen niet alleen de mogelijke toename van de kwantitatieve instroom in de Wmo te onderzoeken, maar ook te kijken naar de kwaliteit van de geboden voorzieningen. Tijdens het debat bleek dat veel Tweede Kamerleden deze vrees delen. Minister De Jonge (Volksgezondheid) heeft toegezegd dat hij de instroom van gebruikers in Wmo-voorzieningen na invoering van het abonnementstarief zal onderzoeken. Ook zal hij de Tweede Kamer nader informeren over een zogeheten kwalitatieve monitor bij de behandeling van de wetgeving.

>> Lees de uitleg op ANBO Raad & Daad

► Mensen die gebruikmaken van Wmo gaan allemaal zelfde eigen bijdrage betalen:

Afgelopen week:

Goedenacht

Deze website is een dienst van:

HN heeft de ANBI-status:

IBAN: NL09RABO0158802764

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-nieuwsbrief December

Handicap Nationaal

Otto Copesstraat 83

5213 GK 's-Hertogenbosch

Telefoon: 06 - 123 90 746

Fax: 073 - 850 81 88

E-mail: info@handicapnationaal.nl

IBAN: NL09RABO0158802764

KvK Nummer: 51372266

RSIN Nummer: 823247521

GeefGratis Nummer: 5105