06 - 123 90 746 Otto Copesstraat 83, 5213 GK 's-Hertogenbosch

Woensdag 29 augustus 2018

Laat de tekst voorlezen

DRINGEND AANDACHT NODIG VOOR PSYCHISCHE GEZONDHEID BURGER.

bron: Redactioneel/AD/ANP MediaWatch.

door: Marlies van der Vloot.

Landelijke politici, maar ook lokale bestuurders, moeten het geestelijk welbevinden van mensen met spoed voorrang geven bij het maken van nieuwe wetten en regels. Ook mag er flink meer ambitie worden getoond bij de aanpak van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik.

Daarbij dient in het bijzonder aandacht te zijn voor burgers met ‘een grote gezondheidsachterstand’, zoals mensen met een lage sociaaleconomische status, en voor kinderen tot hun achttiende. Hiervoor pleit de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid in een vanmiddag verschenen advies.

Gezonder.

De WRR: ,,Nederlanders zijn gezonder geworden. We leven langer en het aantal jaren dat we ons gezond voelen neemt toe. De verschillen tussen sociale groepen zijn evenwel nauwelijks afgenomen, en op sommige punten zelfs toegenomen.”

Concreet leven praktisch opgeleide vrouwen gemiddeld 5,4 jaar korter dan theoretisch opgeleide vrouwen, terwijl het verschil bij mannen zelfs 6,5 jaar bedraagt. Het verschil in jaren dat deze groepen mensen in goede gezondheid doorbrengen (bij mannen 14,2 jaar en bij vrouwen 15,5 jaar) is nog veel groter.

Eveneens geldt: hoe hoger het opleidingsniveau, hoe groter het percentage mensen dat zich psychisch gezond voelt. Van de mensen met alleen basisonderwijs is slechts 79 procent tevreden over de eigen mentale gesteldheid, bij mensen met een universitaire opleiding is dit 91 procent. Verder ontwikkelen pubers in hoog tempo psychische klachten, aldus RIVM-cijfers.

Onorthodoxe maatregelen.

Volgens de WRR valt er bij de aanpak van psychische problemen dus vooral een verbeterslag te maken bij mensen met een lage sociaaleconomische status en bij jongeren. Lokale bestuurders moeten drastisch kiezen voor ‘creatieve en soms onorthodoxe’ maatregelen die specifiek werken in hun gemeente. Te denken valt aan projecten en teams die radicaal zijn aangepast aan de samenstelling van een wijk.

Landelijke politici kunnen volgens het advies de gezondheidssituatie van mensen verbeteren als het gaat om de aanpak van roken, overgewicht en drankmisbruik. Denk aan voorlichting, hogere accijnzen op producten (suikertaks, duurdere tabak) en interventies (coffeeshops of snackbars weren op bepaalde plekken).

"Politici moeten zorgen extra voorlich­ting, hogere accijnzen op producten en interven­ties."

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.

Staatssecretaris Blokhuis heeft het advies van de WRR in ontvangst genomen. Hij zit om tafel met allerlei partijen om een nationaal preventieakkoord te sluiten. Daarnaast heeft Blokhuis een campagne gelanceerd om depressie bespreekbaar te maken en krijgt de stichting 113 Zelfmoordpreventie extra subsidie.

► WRR Presentatie Weten is nog geen doen:

Volg ons op:

Meer nieuws vandaag:

Afgelopen week:

Deze website is een dienst van:

HN heeft de ANBI-status:

IBAN: NL09RABO0158802764

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-nieuwsbrief Juni 2018

Handicap Nationaal

Otto Copesstraat 83

5213 GK 's-Hertogenbosch

Telefoon: 06 - 123 90 746

Fax: 073 - 850 81 88

E-mail: info@handicapnationaal.nl

IBAN: NL09RABO0158802764

KvK Nummer: 51372266

RSIN Nummer: 823247521

GeefGratis Nummer: 5105

Onze website maakt gebruik van cookies: Wij plaatsen cookies om het gebruik van de website te analyseren en om het mogelijk te maken inhoud via social media te delen. De website maakt ook gebruik van functies van derden die mogelijk cookies kunnen plaatsen. Door op [OK] te klikken of gebruik te blijven maken van de site stemt u in met het plaatsen hiervan. In onze disclaimer/privacybeleid leest u hier meer over.