06 - 123 90 746 Otto Copesstraat 83, 5213 GK 's-Hertogenbosch

Woensdag 18 juli 2018

Laat de tekst voorlezen

JONGGEHANDICAPTEN MET WAJONG-UITKERING NIET LANGER ‘BEBOET’ VOOR STUDIE.

bron: Redactioneel/Hoger Onderwijs Persbureau/Supportbeurs.

door: Carlijn de Groot.

Jonggehandicapten worden straks niet meer gekort op hun Wajong-uitkering als ze gaan studeren. Dat moet het aantrekkelijker maken om door te leren, schrijft staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken aan de Tweede Kamer. De maatregel betreft zo’n 245 duizend jonggehandicapten en moet in 2020 van kracht gaan.

Sinds 2010 krijgen Wajongers minder geld als ze aan een studie of een opleiding beginnen. Ze hebben dan immers recht op studiefinanciering, was het idee. Maar dat argument verviel toen voor het hoger onderwijs in 2015 de basisbeurs werd afgeschaft. Doorleren is sindsdien minder aantrekkelijk voor Wajongers omdat ze er financieel op achteruit gaan.

Obstakels voor jonggehandicapten uit de weg.

Of de zogeheten ‘studieregeling’ van 2010 er ook werkelijk toe heeft geleid dat minder jonggehandicapten zijn gaan studeren of dat ze eerder met hun studie zijn gestopt, is niet onderzocht. Van Ark (VVD) wil nu in elk geval zo veel mogelijk obstakels uit de weg ruimen. “Onderwijs biedt mogelijkheden voor ontplooiing en een gelegenheid om nieuwe kennis en vaardigheden op te doen. Daarom wil ik belemmeringen om ontwikkelingsmogelijkheden te benutten wegnemen”, schrijft de staatssecretaris.

Patricia Defesche van het Expertisecentrum Handicap en Studie is blij dat het voor Wajongers makkelijker wordt om te gaan studeren. “Het is voor niemand fijn om thuis te zitten of om niet mee te doen. En je gezondheid wordt er ook niet beter op.”

Kritisch volgen.

Volgens Defesche weerhield de korting jonggehandicapten om te gaan studeren. “Dat ging eigenlijk alleen maar als de ouders betaalden. Anders konden studenten niet in hun levensonderhoud voorzien.” Handicap en studie is benieuwd naar de uitwerking van de wet en zal de ontwikkelingen kritisch blijven volgen.

► Handicap + Studie:

Volg ons op:

Meer nieuws vandaag:

Afgelopen week:

Deze website is een dienst van:

HN heeft de ANBI-status:

IBAN: NL09RABO0158802764

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-nieuwsbrief Juni 2018

Handicap Nationaal

Otto Copesstraat 83

5213 GK 's-Hertogenbosch

Telefoon: 06 - 123 90 746

Fax: 073 - 850 81 88

E-mail: info@handicapnationaal.nl

IBAN: NL09RABO0158802764

KvK Nummer: 51372266

RSIN Nummer: 823247521

GeefGratis Nummer: 5105