06 - 123 90 746 Otto Copesstraat 83, 5213 GK 's-Hertogenbosch

Woensdag 18 juli 2018

Laat de tekst voorlezen

MEER ZICHT OP LEVENSGEBEURTENISSEN IN SOCIAAL DOMEIN.

bron: Redactioneel/BinnenlandsBestuur.

door: Sjoerd Willen/Carlijn de Groot.

De laatste Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD) op waarstaatjegemeente.nl bevat een nieuw instrument: de levensweganalyse. Daarmee moet voor gemeenten inzichtelijker worden wat de invloed van levensgebeurtenissen is op het gebruik van sociale voorzieningen door hun inwoners.

Het meetinstrument levensweganalyse, ontwikkeld in samenwerking met vijftien gemeenten en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), maakt het mogelijk om het gebruik van sociale voorzieningen over een langere termijn te analyseren en maakt inzichtelijker voor welke duur er gebruik wordt gemaakt van die voorzieningen. Personen die aan het begin van 2015 gebruik maakten van één of meerdere gemeentelijke sociale voorzieningen, werden daarover eind 2016 opnieuw bevraagd. Daarbij is ook gevraagd of er zich ingrijpende levensgebeurtenissen (bijvoorbeeld een huwelijk, geboorte van een kind, echtscheiding, langdurige ziekte of sterfgeval) hebben voorgedaan.

Tabellen.

In het kader van de levensweganalyse zijn drie tabellen opgenomen in de GMSD. In een tabel kan worden gevisualiseerd hoeveel burgers na een bepaalde periode nog steeds gebruik maken van sociale voorzieningen. In een tweede tabel worden die cijfers uitgesplitst per type huishouden. In een derde tabel staat het percentage mensen aangegeven dat na een levensgebeurtenis gebruik maakt van een sociale voorziening.

Samenhang.

Met behulp van die data moet inzichtelijker worden hoe dit soort gebeurtenissen samenhangt met het gebruik van de sociale voorzieningen. Die kennis kan vervolgens worden ingezet bij preventief beleid en andere beleidsinterventies. Volgens VNG Realisatie-woordvoerder Remco Groet zijn daar nog geen concrete voorbeelden van te noemen: ‘Sinds vorige maand kunnen gemeenten gegevens die ze bij inwoners hebben opgevraagd aanleveren voor het instrument levensweganalyse. We gaan komende tijd met gemeenten kijken of we patronen kunnen ontdekken tussen bepaalde life events en het gebruik van voorzieningen in het sociaal domein.’

► Animatie sociaal domein - Gemeente Vught:

Volg ons op:

Meer nieuws vandaag:

Afgelopen week:

Deze website is een dienst van:

HN heeft de ANBI-status:

IBAN: NL09RABO0158802764

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-nieuwsbrief Juni 2018

Handicap Nationaal

Otto Copesstraat 83

5213 GK 's-Hertogenbosch

Telefoon: 06 - 123 90 746

Fax: 073 - 850 81 88

E-mail: info@handicapnationaal.nl

IBAN: NL09RABO0158802764

KvK Nummer: 51372266

RSIN Nummer: 823247521

GeefGratis Nummer: 5105