06 - 123 90 746 Otto Copesstraat 83, 5213 GK 's-Hertogenbosch

Woensdag 18 april 2018

Laat de tekst voorlezen

ZET DE BURGER CENTRAAL!

JAARBEELD TOEZICHT

SOCIAAL DOMEIN 2017.

bron: Redactioneel/Rijksoverheid/IGJ.

door: Ton van Vugt.

Het Jaarbeeld van de samenwerkende rijksinspecties1  – Toezicht Sociaal Domein – staat geheel in het teken van mensen die de zorg en ondersteuning vanuit het sociaal domein nodig hebben.  TSD constateert dat er drie jaar na de decentralisaties in het sociaal domein er veel werk is verzet maar dat de beoogde transformatie bij veel gemeenten beter kan.  Gelukkig zijn er ook voorbeelden op allerlei vlakken die ter inspiratie kunnen dienen.

1Toezicht Sociaal Domein is een samenwerkingsprogamma van vier rijksinspecties: de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de Inspectie Justitie en Veiligheid, de Inspectie van het Onderwijs en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Het Jaarbeeld 2017 gaat in op de volgende drie vragen:

Wat wil de burger?

Wat zien we in de praktijk?

Hoe lossen we (eventuele) knelpunten op?

Wat wil de burger?

De burger wil serieus genomen worden en heeft graag een klik met een hulpverlener.

De burger wil zijn of haar verhaal één keer vertellen en heeft daarnaast graag één aanspreekpunt.

Wat zien we in de praktijk?

In de praktijk blijkt, dat professionals vaak niet goed luisteren naar de hulpvraag van de burger. Meer dan eens zijn er ingewikkelde procedures te doorlopen vóór er hulp beschikbaar komt. Verder geven gemeenten onvoldoende vorm aan de regiefunctie, waardoor verdeling van taken en verantwoordelijkheden onvoldoende duidelijk zijn. Ook schort er vaak wat aan het delen van informatie of ontbreekt het nog aan passende voorzieningen.

Oplossingen.

Gelukkig zijn er oplossingen voor de eerder genoemde knelpunten en zijn er ook voorbeelden uit de praktijk voorhanden van gemeenten waar ze een oplossing hebben toegepast. Dergelijke voorbeelden staan in het Jaarbeeld 2017.

Volg ons op:

Meer nieuws vandaag:

Afgelopen week:

Deze website is een dienst van:

HN heeft de ANBI-status:

IBAN: NL09RABO0158802764

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-nieuwsbrief Maart 2018

Handicap Nationaal

Otto Copesstraat 83

5213 GK 's-Hertogenbosch

Telefoon: 06 - 123 90 746

Fax: 073 - 850 81 88

E-mail: info@handicapnationaal.nl

IBAN: NL09RABO0158802764

KvK Nummer: 51372266

RSIN Nummer: 823247521

GeefGratis Nummer: 5105