06 - 123 90 746 Otto Copesstraat 83, 5213 GK 's-Hertogenbosch

Woensdag 18 april 2018

Laat de tekst voorlezen

BETERE VERDELING GELD

ACHTERSTANDSLEERLINGEN.

bron: Redactioneel/BinnenlandsBestuur.

door: Alexander Leeuw/Ton van Vugt.

De verdeling van het geld voor achterstandsleerlingen verloopt vanaf 2019 anders. Momenteel krijgen grote gemeenten meer middelen dan de rest, ook al is de problematiek relatief gezien even groot.

Onlangs bleek dat Limburgse scholen hier last van hebben. Oorzaken zijn bijvoorbeeld verouderde gegevens bij de overheid en administratieproblemen bij scholen. Volgens minister Slob zal het nieuwe systeem, dat waarschijnlijk in 2019 geïntroduceerd wordt, de verdeling verbeteren.

Oude cijfers.

‘We rekenen met hele oude cijfers’, zegt een woordvoerder van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Gemeenten krijgen geld van het Rijk voor voorschoolse educatie, waarmee achterstandsleerlingen spelenderwijs taal leren. Hoeveel geld gemeenten daarvoor krijgen, baseert het ministerie echter op gegevens uit 2009. Dit wordt opgelost met een nieuwe indicator die is gebaseerd op actuele cijfers. Het CBS heeft de indicator in opdracht van de overheid heeft ontwikkeld.

Geld scholen raakt op.

De geldverdeling via de gemeente moet hierdoor beter gaan, maar het nieuwe systeem moet ook de geldstroom verbeteren die direct naar de scholen gaat. De criteria waarmee men bepaalt wie een achterstandsleerling is, veranderen bijvoorbeeld niet, terwijl het opleidingsniveau van heel Nederland wel verbetert. En dus loopt het achterstandsbudget van scholen leeg. ‘Als we met zijn allen steeds slimmer worden, raakt het geld op voor degenen die het niet bij kunnen houden’, aldus de OCW-woordvoerder. Dat de berekening van het geld gebaseerd wordt op actuele CBS-cijfers zou er ook voor moeten zorgen dat de administratieve lasten van scholen verdwijnen.

Landelijk probleem.

De belofte van de minister komt naar aanleiding van berichtgeving over de verdeling van het onderwijsgeld in Limburg. Volgens onderzoek van de Universiteit Maastricht, waar De Limburger half maart over schreef, zouden Limburgse scholen miljoenen aan onderwijsgeld mislopen. ‘De huidige gewichtenregeling kent verschillende knelpunten, waaronder beperkingen aan de doelgroep-definitie, administratieve last voor scholen en risico’s en fouten in de administratie’, schrijft de minister over de problemen, die landelijk spelen. ‘Daarom werk ik momenteel aan een nieuwe verdeelsystematiek.’ Slob wil het nieuwe systeem voor gemeenten invoeren per 1 januari 2019 en voor basisscholen per 1 september 2019. Deze maand komt hij met een definitief plan.

Volg ons op:

Meer nieuws vandaag:

Afgelopen week:

Deze website is een dienst van:

HN heeft de ANBI-status:

IBAN: NL09RABO0158802764

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-nieuwsbrief Maart 2018

Handicap Nationaal

Otto Copesstraat 83

5213 GK 's-Hertogenbosch

Telefoon: 06 - 123 90 746

Fax: 073 - 850 81 88

E-mail: info@handicapnationaal.nl

IBAN: NL09RABO0158802764

KvK Nummer: 51372266

RSIN Nummer: 823247521

GeefGratis Nummer: 5105