06 - 123 90 746 Otto Copesstraat 83, 5213 GK 's-Hertogenbosch

Woensdag 18 april 2018

Laat de tekst voorlezen

KINDEREN MET EEN COCHLEAIR

IMPLANTAAT LEREN

SNELLER WOORDJES.

bron: Redactioneel/Doof.nl.

door: Carlijn de Groot.

Horende kinderen hebben ongeveer veertien maanden nodig om woorden aan onderwerpen te verbinden.

Bij dove of slechthorende kinderen met een cochleair implantaat gaat dit sneller, die hebben maar ongeveer 12 maanden nodig. Dat bleek uit een onderzoek van Duitse wetenschappers.

Gehoorzenuw.

Neurowetenschappers onderzochten 32 (tweeëndertig) kinderen met een cochleair implantaat (CI) in beide oren. Dit implantaat stimuleert de in tact gebleven gehoorzenuwen bij dove en slechthorende mensen waardoor zij toch weer in staat zijn te kunnen horen.

Niki Vavatzanidis, wetenschapper en hoofdauteur van de studie zegt hierover: ‘We zagen dat dove kinderen na het krijgen van implantaten woorden sneller leren dan kinderen met een normaal gehoor, met als resultaat dat ze een bepaalde woordenschat sneller opbouwen.’ De onderzoekers vermoeden dat dit kan omdat dove en slechthorende kinderen met een CI pas later aan de opbouw van hun woordenschat beginnen, maar dit sneller kunnen verwerken omdat hun hersenen in de tussentijd beter zijn ontwikkeld en de woorden sneller oppikken.

Geheugen.

De onderzoekers denken dat het nader bestuderen van kinderen met cochleaire implantaten inzicht kan bieden in het proces achter spraak- en taalontwikkeling. ‘Niet alleen het geheugen, maar ook de algemene kennis over de omgeving is al verder ontwikkeld’, licht Vavatzanidis toe. ‘Zo zijn ze zich al bewust van het feit dat een kopje heet kan zijn en dat dat gevaarlijk kan zijn, zonder dat ze het woord ‘heet’ kennen’.

Volg ons op:

Meer nieuws vandaag:

Afgelopen week:

Deze website is een dienst van:

HN heeft de ANBI-status:

IBAN: NL09RABO0158802764

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-nieuwsbrief Maart 2018

Handicap Nationaal

Otto Copesstraat 83

5213 GK 's-Hertogenbosch

Telefoon: 06 - 123 90 746

Fax: 073 - 850 81 88

E-mail: info@handicapnationaal.nl

IBAN: NL09RABO0158802764

KvK Nummer: 51372266

RSIN Nummer: 823247521

GeefGratis Nummer: 5105