06 - 123 90 746 Otto Copesstraat 83, 5213 GK 's-Hertogenbosch

Woensdag 18 april 2018

Laat de tekst voorlezen

ZORGBUDGET MAG VOORTAAN IN HEEL EUROPA BESTEED WORDEN.

bron: Redactioneel/Rijksoverheid/AD/ANP.

door: Marlies van der Vloot.

Een persoonsgebonden budget (pgb) mag voortaan worden gebruikt om zelf zorg in te kopen in alle lidstaten van de Europese Unie.

Dat is het gevolg van een oordeel van de Centrale Raad van Beroep, dat vandaag is gepubliceerd. De zaak was aangespannen door een man die een persoonsgebonden budget had aangevraagd om zorg in te kopen die in Portugal werd verleend.

Het zorgkantoor weigerde deze constructie. Volgens onze huidige wetgeving kan bij verblijf buiten Nederland slechts dertien weken per jaar zorg worden ingekocht met een pgb. Die hulp moet ook een voortzetting zijn van in Nederland gestarte zorg.

In strijd met Europees recht.

De rechtbank gaf het zorgkantoor eerder nog gelijk, maar de Centrale Raad van Beroep maakt nu gehakt van de beperkende voorwaarden. Die zijn in strijd met het recht van de Europese Unie, namelijk het recht op vrij verkeer van diensten.

Het zorgkantoor en het ministerie van Volksgezondheid hebben ook niet aannemelijk gemaakt dat de toegang tot de zorg in Nederland straks in gevaar komt. Dus staat het mensen met een pgb volgens de Raad vrij om zich te wenden tot een dienstverlener in een andere EU-lidstaat.

Duurzame banden met Nederland.

Overigens, benadrukt de rechter, blijft gelden dat iemand alleen recht heeft op een pgb als diegene 'duurzame banden van persoonlijke aard' heeft met Nederland. In de praktijk zal iemand in Nederland moeten wonen en verzekerd moeten zijn.

Volg ons op:

Meer nieuws vandaag:

Afgelopen week:

Deze website is een dienst van:

HN heeft de ANBI-status:

IBAN: NL09RABO0158802764

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-nieuwsbrief Maart 2018

Handicap Nationaal

Otto Copesstraat 83

5213 GK 's-Hertogenbosch

Telefoon: 06 - 123 90 746

Fax: 073 - 850 81 88

E-mail: info@handicapnationaal.nl

IBAN: NL09RABO0158802764

KvK Nummer: 51372266

RSIN Nummer: 823247521

GeefGratis Nummer: 5105